Uutistiedote

Huhtikuun 2020 yleiskonferenssi

Hyvät veljet ja sisaret

Olemme syvästi huolissamme koronaviruksen aiheuttaman taudin (COVID-19) leviämisestä maailmanlaajuisesti. Olemme neuvotelleet maailmanlaajuisesti valtiollisten ja kirkollisten johtajien sekä terveydenhuoltoviranomaisten kanssa ja olemme rukoillen pohtineet tämänhetkisiä olosuhteita. Haluamme olla hyviä globaaleja kansalaisia ja tehdä voitavamme tämän tartuntataudin hillitsemiseksi. Olemme mitä kiitollisimpia niistä monista, jotka väsymättä työskentelevät tämän terveysuhan taltuttamiseksi. Rukoilemme heidän puolestaan ja kaikkien puolesta, jotka saattavat kärsiä.

Omalta osaltamme tämän ongelman hallitsemiseksi tunnemme viisaaksi rajoittaa osallistumista tulevaan huhtikuun 2020 yleiskonferenssiin. Aiomme pitää kaikki viisi konferenssikokousta konferenssikeskuksessa. Kokouksiin osallistuvat johtavat auktoriteetit ja johtavat virkailijat puolisoineen sekä soittajat, kuorot, tekniikkahenkilöstö ja muut tehtävän saaneet. Mutta konferenssikokoukset välitetään kaikkialle maailmaan ainoastaan tekniikan välityksellä. Yleisöä ei päästetä konferenssikeskukseen Salt Lake Cityssä eikä vaarnakeskuksiin tai seurakuntakeskuksiin alueilla, joissa tartuntavaara aiheuttaa huolta. Kysymyksiin muista suurista kirkon jäsenten kokoontumisista vastataan erillisissä tiedotteissa.

Me elämme merkittävää aikaa. Herra on siunannut meitä tekniikalla ja mahdollisuudella osallistua ja vastaanottaa sanomia kirkon johtajilta kaikissa osissa maailmaa. Tämä erityinen konferenssi juhlistaa ensimmäisen näyn 200-vuotisjuhlaa ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautusta näinä myöhempinä aikoina.

Kutsumme kaikkia edelleen valmistautumaan tähän konferenssiin. Niin tehdessämme meitä siunataan ja saamme kuulla Herran sanaa ja osallistua yleiskonferenssikokemukseen, josta tulee paitsi mieleenpainuva myös unohtumaton.

Parhain terveisin
ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.