Uutistiedote

Koronaviruksen vaikutus lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksiin

16. maaliskuuta 2020 alkaen kaikki lähetyssaarnaajat, joiden on suunniteltu tulevan Provon Utahin tai Prestonin Englannin lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksiin, koulutetaan etänä videoneuvottelun välityksellä.

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/covid-19-mtc-adjustment

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi lähettivät seuraavan kirjeen keskiviikkona 11. maaliskuuta 2020 kirkon jäsenille maailmanlaajuisesti. Kirkon ylimmät johtohenkilöt ilmoittivat merkittävästä muutoksesta palveluun lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksissa Provossa Utahissa ja Prestonissa Englannissa. (Ks. myös kaksi muuta ensimmäisen presidenttikunnan keskiviikkona lähettämää kirjettä, joissa on tärkeää päivitettyä tietoa huhtikuun 2020 yleiskonferenssin toteuttamisesta ja jäsenten muita suuria kokoontumisia koskevista rajoituksista.)

Hyvät veljet ja sisaret

Lähetyssaarnaajiemme ja heidän kanssaan tekemisissä olevien ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen on ehdottoman tärkeää Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolle. Olemme neuvotelleet valtiollisten ja kirkollisten johtajien sekä terveydenhuoltoviranomaisten kanssa maailmanlaajuisesti koronaviruksen auheuttaman taudin (COVID-19) leviämisestä. Olemme rukoillen pohtineet näitä kehittyviä olosuhteita ja teemme lisätoimenpiteitä lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksissa suojellaksemme lähetyssaarnaajia ja estääksemme viruksen mahdollisen leviämisen.

16. maaliskuuta 2020 alkaen kaikki lähetyssaarnaajat, joiden on suunniteltu tulevan Provon Utahin tai Prestonin Englannin lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksiin, koulutetaan etänä videoneuvottelun välityksellä. Muut lähetyssaarnaajien koulutuskeskukset jatkavat toimintaa tavalliseen tapaan, mutta ne eivät vastaanota lähetyssaarnaajia alueilta, joissa valtion viranomaiset rajoittavat toimintaa. Myös niiltä alueilta tulevat lähetyssaarnaajat koulutetaan videoneuvottelun välityksellä.

Uskomme, että tämä väliaikainen virtuaalikoulutusohjelma valmistaa lähetyssaarnaajia lähetyskentälle ja samalla minimoi tartuntatautiin liittyvät riskit.

Jokainen lähetyssaarnaaja saa täsmällistä tietoa koulutuksen kestosta, aikatauluista ja muista järjestelyistä, kun hänen aloituspäivänsä lähestyy. Kun lähetyssaarnaajat ovat suorittaneet verkkokoulutuksensa, he matkustavat suoraan heille osoitetulle lähetyskentälle.

Seuraamme edelleen tiiviisti tilanteen kehittymistä ja teemme mahdollisesti tarvittavia muutoksia.

Rakastamme lähetyssaarnaajiamme ja heidän perheitään ja olemme kiitollisia heidän halukkuudestaan palvella Herraa. Toivomme, että he hyödyntävät tätä ainutlaatuista koulutuskokemusta valmistautuessaan suurenmoiseen Kristuksen kaltaisen palvelemisen ajanjaksoon.

Parhain terveisin
ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.