Uutistiedote

Kirkon jäsenten suuret kokoontumiset

Hyvät veljet ja sisaret

Koska vastikään on ilmoitettu muutoksista, jotka koskevat huhtikuun 2020 yleiskonferenssiin osallistumista, annamme seuraavat ohjeet kirkon jäsenten suurista kokoontumisista.

Otettuamme huomioon valtiollisten ja kirkollisten johtajien sekä terveydenhuoltoviranomaisten neuvoja eri puolilta maailmaa ja pohdittuamme asiaa rukoillen haluamme lykätä vaarnakonferensseja ja johtohenkilöiden konferensseja sekä muita suuria kokoontumisia niillä kirkon vyöhykkeillä, missä on haasteena koronaviruksen aiheuttama tauti (COVID-19). Näitä ovat:

  • Aasian vyöhyke
  • Aasian pohjoinen vyöhyke
  • Euroopan vyöhyke
  • Euroopan itäinen vyöhyke
  • kaikki vyöhykkeet Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Nämä väliaikaiset muutokset astuvat voimaan 16. maaliskuuta 2020. Suuret kokoontumiset muissa osissa maailmaa voivat jatkua tavalliseen tapaan, elleivät vyöhykkeen johtokunnat johtohenkilöidensä kanssa neuvoteltuaan opasta toisin.

Mitä tulee viikoittaisiin jumalanpalveluksiin, toimintoihin ja muihin kokouksiin, jäsenten tulee noudattaa paikallisten johtohenkilöiden ohjeita. Nämä saavat ohjeita normaalin käytännön mukaan.

Tämän jatkuvasti muuttuvan tilanteen kehittyessä annamme tästä aiheesta lisäohjeita.

Parhain terveisin
ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.