Aihe

Jäsenten osallistuminen

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon aktiivisilla jäsenillä on tapana olla hyvin suuressa määrin mukana kirkon asioiden hoidossa, mukaan lukien sen paikallishallinto. Palkatun ammattipapiston puuttuminen tarkoittaa sitä, että johto on erittäin hajautettua kautta maailman, ja useimmat jäsenet antavat oman panoksensa vapaaehtoisesti toimimalla esimerkiksi erilaisissa opetus- ja muissa palvelutehtävissä.

Paikallisen seurakunnan johtajaa kutsutaan piispaksi, ja yleensä hän palvelee tässä tehtävässä noin viisi vuotta. Palveltuaan hän voi saada vastuullisempia tehtäviä laajemmalla maantieteellisellä alueella tai aivan yhtä todennäköisesti palata vähemmän vaativien palvelutehtävien pariin omassa seurakunnassaan.

Eräässä joulukuun 2004 televisiohaastattelussa presidentti Gordon B. Hinckley vastasi keskusteluohjelman isännän Larry Kingin kysymykseen: ”Eikö ole vaikeaa olla jäsen?” Presidentti Hinckley sanoi: ”Ei, se on suurenmoista. Se on varmasti vaativaa ja odotukset ovat todellakin suuret, mutta se on suurenmoista.” 

Uusista jäsenistä, jotka liittyvät kirkkoon, presidentti Hinckley sanoi: ”Heidät pannaan töihin. Heille annetaan vastuuta. Heidät saadaan tuntemaan, että he ovat osa tätä suurta etenevää liikettä, Jumalan työtä. – – He saavat pian selville, että heiltä odotetaan paljon, koska he ovat myöhempien aikojen pyhiä. He eivät pane sitä pahakseen. He kohoavat tehtäviensä tasalle ja pitävät siitä. He odottavat uskontonsa olevan vaativaa ja edellyttävän muutosta heidän elämässään. He täyttävät vaatimukset. He todistavat siitä suuresta hyvästä, joka on tullut heidän osakseen. He ovat innokkaita ja uskollisia.”

Sen lisäksi, että jäsenillä on saamansa säännölliset palvelutehtävät seurakunnassa, he saattavat lahjoittaa aikaansa tukeakseen kirkon huoltotyötä ja humanitaarisia ohjelmia. Se tarkoittaa kenties usean tunnin työtä aika ajoin paikallisessa säilyketehtaassa, jossa tuotetaan ruokaa tarvitseville.

Jäsenet lahjoittavat myös rahaa siinä määrin, että se yllättää monet kirkon ulkopuoliset. Tyypillinen aktiivinen jäsen lahjoittaa kymmenennen osan vuotuisista tuloistaan kirkolle kuukausittaisten tarvitseville annettujen lahjoitusten lisäksi.

Aktiiviset kirkon jäsenet osallistuvat yleensä kirkon kokouksiin kolmen tunnin ajan sunnuntaisin kolmessa eri kokouksessa. Tärkein jumalanpalvelus, joka kestää vähän yli tunnin, on nimeltään sakramenttikokous. Miehet ja naiset pitävät heiltä etukäteen pyydettyjä puheita seurakunnan edessä, ja seurakunta laulaa lauluja, rukoilee ja osallistuu sakramenttiin eli nauttii leivän ja veden vertauskuvat Jeesuksen Kristuksen sovituksesta, jonka Hän teki ihmiskunnan syntien vuoksi. Loppuaikana on pyhäkoulu sekä luokat miehille, naisille, nuorille ja lapsille. Kaikki sunnuntain kokoukset ovat avoinna jokaiselle, olipa hän kirkon jäsen tai ei.

Iältään 14–17-vuotiaat nuoret osallistuvat seminaariin – viitenä päivänä viikossa pidettävälle oppitunnille, jossa keskitytään tutkimaan pyhiä kirjoituksia. Nuorten asuinpaikasta riippuen he voivat kokoontua oppitunnille koulupäivän aikana, ennen koulua tai koulun jälkeen.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.