Aihe

Jeesus Kristus

Jeesus Kristus on keskeisellä sijalla Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, joka kantaa Hänen nimeään. Kirkon jäsenet uskovat, että Jeesus on Jumalan Poika, ainosyntyinen Poika lihassa (Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:16). Myöhempien aikojen pyhät hyväksyvät Vanhan testamentin profeetalliset julistukset, jotka viittaavat suoraan ja voimallisesti Messiaan, koko ihmiskunnan Vapahtajan, tulemiseen. Kirkon jäsenet hyväksyvät myös Uuden testamentin kertomukset Jeesuksen Kristuksen syntymästä, elämästä ja palvelutyöstä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta.

Jokainen rukous kotona ja jokainen saarna kirkossa päätetään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sakramentin (vastaa ehtoollista) vertauskuvat, jotka nautitaan viikoittain jumalanpalveluksessa, ovat symbolina Hänen sovituksestaan. Kristuksella niin kuin Isällään on fyysinen ruumis – sama ruumis, joka poistui haudasta Hänen ylösnousemuksensa jälkeen ja jota Hän kehotti apostolejaan koskettamaan ja katsomaan (ks. Evankeliumi Luukkaan mukaan 24:39).

Koska Jeesus oli ainoa täydellinen ihminen, joka on koskaan elänyt, Hän antoi elämällään esimerkin, jota kaikkien tulee noudattaa. Kun ihmiset eivät pysty siihen, Kristuksen sovittava uhri maksaa synnin hinnan sillä ehdolla, että ihmiset tekevät parannuksen. Hänen uhrinsa ansiosta koko ihmiskunta tulee myös nousemaan kuolleista kuolemattomuuteen. Hän on Vapahtaja, ja jonakin tulevana aikana Hän on oleva Tuomari.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.