Aihe

Johtava auktoriteetti

Nimitys, jota käytetään kirkon ylimmistä johtajista. Ensimmäinen presidenttikunta, kahdentoista apostolin koorumi, seitsemänkymmenen ensimmäinen ja toinen koorumi sekä johtava piispakunta tunnetaan kaikki johtavina auktoriteetteina.

Katso myös Johto ja organisaatio

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.