Aihe

Johtava piispakunta

Johtavassa piispakunnassa on kolme miestä, johtava piispa ja hänen kaksi neuvonantajaansa, jotka muodostavat yhden Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtavista neuvostoista. Nämä johtavat auktoriteetit, joista jokaisella on piispan virka, palvelevat tehtävissään suoraan ensimmäisen presidenttikunnan johdolla. Perustamisestaan lähtien johtava piispakunta on ollut vastuussa monista ajallisista kirkon asioista. Näihin ovat kuuluneet jäsenten kymmenysten, uhrien ja muiden lahjoitusten vastaanottaminen, jakaminen ja tilittäminen, köyhien ja tarvitsevien auttamisohjelmien johtaminen, jumalanpalveluspaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito sekä jäsenkorttien tarkastaminen ja siirtäminen. Johtaviksi piispoiksi valitut miehet tunnetaan kyvyistään liike-elämässä ja johtamisessa sekä uskonnollisesta sitoutumisestaan.

Piispa Gary E. Stevenson on nykyinen kirkon johtava piispa, ja hänen neuvonantajiaan ovat piispa Gérald Caussé ja piispa Dean M. Davies. 
 

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.