Aihe

Joseph Smith ja palautus

Joseph Smith nuorempi syntyi 23. joulukuuta 1805 Sharonissa Vermontin osavaltiossa Joseph ja Lucy Mack Smithin perheeseen. Perhe oli köyhä maanviljelijäperhe, ja hän oli viides yhdestätoista lapsesta, joista yhdeksän eli aikuiseksi. Koska perheellä ei ollut varaa julkisen koulunkäynnin ylellisyyteen, Joseph kävi koulua vain kolme vuotta. Yhdessä veljiensä ja sisartensa kanssa hän sai opetusta etupäässä kotona perheraamatusta.

Kun Joseph oli 14-vuotias ja asui New Yorkin osavaltiossa, jossa tuolloin 1820-luvulla elettiin voimakkaan uskonnollisen heräämisen aikaa, hän uskonnosta ymmällään luki Uudesta testamentista erään kohdan, joka – kuten hän kirjoitti myöhemmin – tunkeutui syvälle hänen sieluunsa. Se oli kehotus niille, joilta puuttuu viisautta, pyytää sitä jumalallisesta lähteestä. Joseph reagoi siihen etsimällä yksinäisen paikan metsiköstä läheltä kotiaan ja rukoilemalla ääneen ensimmäisen kerran elämässään.

Se, mitä seurasi, muutti ikiajoiksi Joseph Smithin, ja siitä on tullut keskeinen opinkappale myöhempien aikojen pyhien uskonkäsityksissä. Joseph kertoo, että Isä Jumala ja Jeesus Kristus ilmestyivät hänelle. ”Minä näin valopatsaan aivan pääni yläpuolella”, hän kirjoitti, ”aurinkoa kirkkaamman, ja se laskeutui vähitellen, kunnes se lankesi minuun.” Sen valossa hän näki kaksi persoonaa, joista toinen puhutteli häntä nimeltä ja toista osoittaen sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!” Kirkon jäsenet kutsuvat tätä kokemusta ”ensimmäiseksi näyksi”. Siitä alkoi työ Jeesuksen Kristuksen kirkon palauttamiseksi maan päälle.

Joseph Smith tunnetaan kenties parhaiten siitä, että hän on kääntänyt Mormonin kirjan – toisen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta. Kirkon jäsenet uskovat, että joitakin vuosia ensimmäisen näyn jälkeen Joseph johdatettiin kukkulalle lähellä Palmyraa New Yorkin osavaltiossa, missä hän sai muinaisen aikakirjan Moroni-nimiseltä enkeliltä. Tämä aikakirja, joka oli kaiverrettu metallilevyihin, kertoi sellaisen kansan historian, joka asui Amerikan mantereella Kristuksen aikaan, ja kertoi myös ylösnousseen Kristuksen ilmestymisestä heille. Joseph käänsi levyt noin kolmessa kuukaudessa, ja E. B. Grandin julkaisi ensimmäisenä Mormonin kirjan vuonna 1830 New Yorkin osavaltiossa. Mormonin kirja, jossa on yli 500 sivua, on yksi Joseph Smithin suurista aikaansaannoksista ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon perustavaa laatua oleva pyhä kirja.

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että jumalallinen valtuus katosi alkukirkosta apostolien kuoleman jälkeen ja että sen palauttaminen edellytti jumalallista ohjausta. Pappeuden valtuuden palautus Joseph Smithin kautta 1800-luvun alkupuolella oli todellinen tapahtuma, jolloin ne, joilla tuo valtuus muinoin oli, tulivat enkeleinä tuomaan sen. 

Joseph Smith ja hänen viisi toveriaan – 50 muun ollessa paikalla – perustivat kirkon virallisesti hirsimökissä Fayettessa New Yorkissa 6. huhtikuuta 1830. Joseph Smith johti kirkkoa kesäkuun 27. päivään 1844, jolloin hän kuoli marttyyrina. Hänen johdollaan kirkon jäsenmäärä kasvoi kuudesta henkilöstä yli 26 000:een.

Joseph Smithin saamat ilmoitukset toivat esiin vaikuttavia teologisia uudistuksia ja haasteita nykyajan kirkoille. Hän puolusti voimakkaasti kaikkiin uskontokuntiin kuuluvien uskonnonvapautta. Hänen saamansa ilmoitukset toivat esiin sellaisia käsitteitä kuin temppelit, joissa voidaan tehdä pelastavaa työtä kuolleiden puolesta, ymmärryksen taivaan kolmesta laajasta asteesta eli tasosta sekä Jumalan uskollisten lasten perimmäisestä määränpäästä seuraavassa elämässä. Hänen ensimmäisessä näyssä saamansa kokemus on johtanut myöhempien aikojen pyhät käsitykseen, että Jumalalla ja Jeesuksella Kristuksella on fyysinen olemus ja että ihmiskunta on luotu Heidän kuvakseen. Joseph Smith puhui ja kirjoitti usein myöhempinä aikoina tapahtuvasta Israelin kokoamisesta, ja hän opetti sen tarkoittavan paitsi juutalaisten kokoamista Israeliin myös kaiken Jumalan kansan kokoamista turvan ja pyhyyden paikkoihin. Katso myös: Miksi ja kuinka mormonit ovat erilaisia?

Kirkon ulkopuolella Joseph Smith tunnetaan myös siitä, että hän toi ilmoituksen kautta takaisin muinoin harjoitetun moniavioisuuden, vaikka se ei olekaan enää käytössä kirkossa eivätkä kirkon jäsenet keskustele siitä usein paitsi historian yhteydessä.

Niinä vuosina, kun Joseph johti aloittelevaa kirkkoa, hän organisoi kansainvälisen lähetyssaarnaajaohjelman ja perusti naisten järjestön, joka on nykyään yksi maailman suurimmista. Hän valvoi kolmen kaupungin rakentamista ja ohjasi kahden temppelin pystytystä, vaikka samaan aikaan paikalliset väkijoukot vainosivat häntä ankarasti ja ajoivat viimein kirkon jäsenet pois kaikista niistä kolmesta kaupungista, jotka hän oli asuttanut.

Koska kirkon jäseniltä oli kielletty heidän uskontoa ja kansalaisuutta koskevat perusoikeutensa Amerikan kansalaisina, vaikka he olivat vedonneet toistuvasti liittovaltion hallitukseen, kirkon johtajat ilmoittivat tammikuussa 1844 Joseph Smithin ehdokkuudesta Yhdysvaltain presidentiksi. Toukokuuhun mennessä Joseph oli virallisesti nimetty ehdokkaaksi Nauvoossa Illinoisin osavaltiossa pidetyssä kokouksessa. Hänen vaaliohjelmassaan vaadittiin hallituksen väliintuloa uskontoa ja kansalaisuutta koskevien perusoikeuksien puolustamiseksi vainoa vastaan. Väkijoukko surmasi Josephin ja hänen veljensä tuon saman vuoden kesäkuussa päättäen Josephin poliittisen viran tavoittelun.

Josephin ja hänen vanhemman veljensä Hyrumin ampui kuoliaaksi 27. kesäkuuta 1844 noin 150–200 hengen vihainen väkijoukko. Veljekset ja muutama läheinen toveri olivat antautuneet lainvalvojien käsiin, ja heitä oli pidetty vangittuina eräässä Illinoisin vankilassa sen jälkeen kun heitä oli syytetty aiheettomasti maanpetoksesta. Joseph oli kuollessaan 38-vuotias, Hyrum 44-vuotias. Josephin ja Hyrumin ruumiit valmisteltiin ja asetettiin arviolta 10 000 surijan nähtäväksi 28. kesäkuuta, ja seuraavana päivänä heidät haudattiin salaa, jotta vältyttäisiin väkijoukon uusilta hyökkäyksiltä tai vainajien häpäisemiseltä.

Josephin vuonna 1830 perustama kirkko on nykyään maailmanlaajuinen, ja siinä on yli 14 miljoonaa jäsentä. Myöhempien aikojen pyhät pitävät Joseph Smithiä nykyajan merkittävimpänä profeettana. Vastoin joidenkuiden kirkon vastustajien väitteitä kirkon jäsenet eivät palvo Josephia. Häntä kunnioitetaan profeettana mutta hän oli silti mies, jolla oli puutteita ja vikoja kuten muillakin ihmisillä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.