Aihe

Joseph Smith Papers

Joseph Smith (1805–1844) oli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon perustajaprofeetta ja ensimmäinen presidentti. Joseph Smith Papers -projekti on pyrkimys koota yhteen kaikki olemassa olevat Joseph Smithin itsensä tai muiden hänen kirjureiksi nimittämiensä henkilöiden laatimat asiakirjat. Tämä kattava kokoelma on keskeinen lähde tutkijoille ja opiskelijoille, jotka tutkivat Joseph Smithin elämää ja työtä, mormonismin alkuaikoja sekä 1800-luvun amerikkalaista uskontoa.

Kirkon historioitsija ja aikakirjanpitäjä vanhin Marlin K. Jensen on sanonut: ”Me uskomme, että Joseph Smith Papers tulee olemaan tämän sukupolven tärkein kirkon historiaa koskeva projekti.”

Tähän merkittävään kokoelmaan tulee sisältymään 20 teosta, jotka on järjestetty kuudeksi sarjaksi: Päiväkirjat, Ilmoitukset ja käännökset, Historia, Dokumentit, Hallinnolliset asiakirjat sekä Juridiset ja liiketoimintaa koskevat asiakirjat. Kaikki yli 2 000 dokumenttia tullaan julkaisemaan sähköisessä muodossa projektin verkkosivustolla, ja suuri osa tullaan myös julkaisemaan painettuna.

Tutkimushanke on saanut Yhdysvaltain kansallisarkiston National Historical Publications and Records Commissionin [Valtakunnallisten historiallisten julkaisujen ja asiakirjojen komissio] tuen ja hyväksynnän, mikä merkitsee sitä, että työn kaikissa vaiheissa noudatetaan korkeimpia tieteellisiä standardeja.

Kirkon historian kirjasto on palkannut projektiin tutkijoita, arkistonhoitajia ja toimittajia. Projektin painettujen ja verkkojulkaisujen julkaisijana on The Church Historian’s Press, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kirkon historian osaston julkaisujaosto.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.