Uutistiedote

JustServe-into

Pienestä se alkoi. Tammikuussa 2018 Catherine ja Clive Jolliffe, jotka asuvat Englannissa, saivat kirkoltaan pyynnön auttaa palvelutilaisuuksien hankkimisessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Nykyään tarjolla on yli 2 300 projektia. Pienestä pilottiohjelmasta Leedsissä alkanut JustServe-liike oli laajentunut kaikkialle Yhdistyneisiin kuningaskuntiin ja Irlantiin vuoden 2019 loppuun mennessä ja on nyt raivaamassa tietään muihin osiin Eurooppaa.

JustServe – Nyt auttamaan on verkkosivusto ja sovellus, jonka Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko perusti yhdistääkseen palvelutilaisuudet ja ne, jotka haluavat auttaa. Se esiteltiin vuonna 2019 G20-maiden Uskontojenvälisessä foorumissa Japanissa lahjana yhteisöille. Verkkosivusto tarjoaa alustan, jolla apua tarvitsevat organisaatiot voivat ilmaiseksi ilmoittaa projekteistaan. Rekisteröitymällä JustServe-sivustolle tai sovellukseen vapaaehtoiset voivat sovittaa kiinnostuksen kohteensa ja kykynsä tarjolla oleviin projekteihin.

JustServe_Granada_Spain01
JustServe_Granada_Spain01
Siivousprojekti Granadassa Espanja2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Kesällä 2020 koronapandemiasta huolimatta Jolliffet alkoivat edistää JustServen aloittamista Portugalissa, Espanjassa, Alankomaissa, Belgiassa, Ranskassa, Unkarissa, Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Suomi on äskettäin liittynyt hankkeeseen. Tämä on valtava hanke, johon liittyy käännöstyötä, verkkosivuston luominen ja lainopillisia kysymyksiä.

Tähän mennessä Jolliffet ovat kouluttaneet kuusi avioparia edistämään hanketta näiden omissa maissa. Yksikään näistä aviopareista ei ollut kuullut JustServestä ennen kuin he ryhtyivät työhön sen parissa. Nyt kaikilla on palava usko siihen, kuinka tämä hanke siunaa heidän maataan.

Työskenneltyään JustServen parissa yli kolme vuotta Catherine on nähnyt, kuinka se auttaa niitä, jotka haluavat tehdä hyvää, ”työskentelemään yhdessä yhteisönsä kehittämiseksi, osoittamaan rakkautta lähimmäisilleen ja työskentelemään yhdessä uskonnosta tai kulttuurista riippumatta”.

JustServen johtohenkilöt kouluttavat asiantuntijoita paikallisissa seurakunnissa kaikkialla omassa maassaan löytääkseen ja lisätäkseen projekteja verkkosivustolle. Kun asiantuntijat kertovat JustServestä, jäsenet ”innostuvat kovasti tilaisuudesta osallistua ja tulla tunnetuiksi hyvinä kansalaisina”.

JustServe_Granada_Spain02
JustServe_Granada_Spain02
JustServe-projekti Granadassa Espanjassa2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Espanja oli ensimmäinen näistä maista, jossa verkkosivusto julkaistiin. Yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa vapaaehtoiset järjestivät siivousprojektin Granadassa, Espanjassa työskennellen erään kaupungissa toimivan yhdistyksen kanssa. Joka lauantai JustServen vapaaehtoiset työskentelevät yhdessä pitääkseen kaupungin siistinä ja viehättävänä.

Kanariansaarilla kirkon jäsenet osallistuivat yhdessä Virgen de Coromoton, paikallisen järjestön, kanssa eri projekteihin kanarialaisissa ja venezuelalaisissa yhteisöissä. Kun järjestö ei pystynyt enää maksamaan vuokraansa, kirkon paikallista seurakuntakeskusta tarjottiin ruoan jakelupaikaksi kerran kuukaudessa. Ruokapankin henkilökunta arvosti tilaisuutta käyttää rakennusta maksutta ja huomautti, että ”yhdessä me voimme tehdä paljon enemmän”.

JustServe_CanaryIslands_Spain
JustServe_CanaryIslands_Spain
Ruoan jakelua Kanariansaarilla Espanjassa2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Toteutustapa on erilainen kussakin maassa riippuen paikallisista tarpeista ja siellä toimivien JustServen johtohenkilöiden taustasta ja kokemuksesta. Saksankielisissä maissa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa on tarjolla myös muita samankaltaisia alustoja, joten tämä on yksinkertaisesti vaihtoehto muiden joukossa. JustServe tarjoaa kuitenkin selkeän rakenteen ja sitä hallinnoidaan lahjana maalle.

Sitä vastoin Portugalissa ei nykyisellään ole virallista alustaa palvelutilaisuuksien tarjoamiseen. Ne, jotka haluavat tehdä vapaaehtoistyötä, ovat avuntarpeesta kertovien sanomalehtiartikkeleiden ja kuulopuheiden varassa. JustServen portaali tarjoaa verkkoalustansa avulla hienon tilaisuuden löytää helposti keinoja tarjota palvelutyötä yhteisössä, ja siksi se on sille siunaus.

Vapaaehtoiset Ranskassa työskentelevät yhteistyössä kirkon ja yritysjohtajien kanssa rakentaakseen suhteita. Näin he pystyvät olemaan valmistautuneita ja valmiita, kun he odottavat verkkosivuston käyttöönottoa.

Tilaisuuksia palvella on kaikkialla. Kuinka sinä löydät niitä? Jos hanke jo toimii maassasi, mene vain sivustolle justserve.org. Sovita yhteen oma tilanteesi ja verkkosivustolla luetellut tarpeet. Kutsu perheesi tai ystäviä mukaan, ja pitäkää hauskaa palvellessanne yhdessä. Tai mene mukaan yksin ja luo uusia ystävyyssuhteita. Auta JustServeä kasvamaan ja kehittymään yhteisössäsi. Tule innolla mukaan!

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.