Uutistiedote

Lisää perheillan avulla arvostusta maapalloa kohtaan

Kesäkuun 5. päivä on maailman ympäristöpäivä. Voittoa tavoittelemattomat järjestöt, aktivistit ja poliittiset johtajat puhuvat saastumisesta, luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä ja kiihtyvästä ilmastonmuutoksesta. Nämä ongelmat vaikuttavat ihmisiin kaikkialla maailmassa. On monia asioita, joita vanhemmat ja yksittäiset perheet voivat tehdä omassa elinpiirissään, sillä ”pienillä ja yksinkertaisilla asioilla saadaan aikaan suuria”[1].

WorldEnvDay01
WorldEnvDay01
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti Russell M. Nelson kehottaa kaikkia olemaan luomakunnan viisaita taloudenhoitajia2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko kannustaa perheitä pitämään perheillan perhesuhteiden rakentamiseksi ja vahvistamiseksi. Näissä perheilloissa voidaan myös vahvistaa ympäristön arvostamista ja harjoitella ympäristöä koskevaa taloudenhoitoa.

Vaikka ympäristöä koskevaa taloudenhoitoa ei ehkä käsitellä puhujakorokkeella kovinkaan usein Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon sunnuntaikokouksissa, pyhät kirjoitukset ja nykyajan profeetat ja apostolit opettavat meille, että meidän täytyy olla hyviä taloudenhoitajia huolehtien maapallosta.

Kun monet ihmiset ympäri maailmaa kiinnittävät huomiota meneillään oleviin saastumisen, ilmastonmuutoksen ja metsien hävittämisen aiheuttamiin kriiseihin, voi olla vaikea tietää täsmälleen, mitä yksittäiset ihmiset ja perheet voivat tehdä tai mitä niiden pitäisi tehdä auttaakseen tämän maapallon säilyttämisessä.

Russell M. Nelson, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti, on opettanut: ”Koska olemme jumalallisen luomistyön edunsaajia, mitä meidän tulisi tehdä? Meidän tulisi huolehtia maasta, olla viisaita [taloudenhoitajia] ja säilyttää se tuleville sukupolville.” [2]

Kuinka me siis voimme yksilöinä, perheinä tai ystävinä noudattaa presidentti Nelsonin neuvoa?

Tässä on muutamia ehdotuksia yksinkertaisista asioista, joita voimme tehdä perheilloissa kehittyäksemme viisaiksi taloudenhoitajiksi huolehtien maapallosta.

WorldEnvDay02
WorldEnvDay02
Luomakunnan kauneudesta nauttiminen perheen ja ystävien kanssa lisää kiitollisuutta.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Vältä roskaamista ja saastuttamista

Ezra Taft Benson opetti, että kun osoitamme epäkunnioitusta maapalloa kohtaan, me osoitamme epäkunnioitusta Jumalaa kohtaan. ”Kunnioituksen puute Jumalaa, elämää ja lähimmäisiämme kohtaan ilmenee sellaisina asioina kuten roskaaminen, piittaamaton avolouhinta [sekä] veden ja ilman saastuttaminen. Mutta nämä ovat loppujen lopuksi ulkoisia osoituksia siitä, millainen on sisäinen ihminen.” [3]

On tärkeää olla tietoinen siitä, kuinka hävität kemikaaleja ja vaarallisia aineita. Ihmiset voivat myös pyrkiä käyttämään kimppakyytejä tai julkista liikennettä kulkiessaan töihin tai harrastuksiin. Perheiltojen aikana perheet voivat sitoutua tekemään pieniä ja yksinkertaisia asioita ollakseen parempia taloudenhoitajia, kuten valitsemaan toiminnan, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän saastuttamista. Perheet voivat mennä yhdessä kävelylle ja myös siivota roskia matkan varrella.

Vietä aikaa luonnossa

Suunnittele kävely-, patikointi- tai pyöräretki. Lähde kaupungin ulkopuolelle ja vietä aikaa ihaillen Jumalan luomakuntaa. Kuten Joseph F. Smith opetti, meillä on velvollisuus kokea ja arvostaa luonnon kauneutta. ”Meillä Jumalan lapsilla on velvollisuus arvostaa ja palvella Häntä Hänen luomakunnassaan. Jos yhdistäisimme kaiken, mikä elämässä on todella hyvää ja kaunista, ajatuksiin Hänestä, me voisimme huomata Hänen kättensä työn jäljen kaikkialla luonnossa.” [4]

WorldEnvDay03
WorldEnvDay03
Ympäröivästä maailmasta oppiminen alkaa perheestä2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Hyvä hetki tehdä niin on perheillassa tai sunnuntaina eräänlaisena jumalanpalveluksen muotona kirkon ja kodin ulkopuolella. Voit käydä puistossa tai mennä telttailemaan lähistölle.

Tutustu ympäröivään maailmaan

Pyhät kirjoitukset antavat hyvän näkemyksen siihen, miksi meitä on käsketty oppimaan maasta.[5] Kahdentoista apostolin koorumin virkaa toimittava presidentti M. Russell Ballard pyytää meitä: ”Ajatelkaa, mitä tapahtuisi, jos me kaikki ehtisimme katsella tarkkaan meitä ympäröiviä luonnon ihmeitä ja omistautuisimme oppimaan enemmän tästä maailmasta, jonka Jumala on meille luonut! – – Kunnioittaaksemme todella Luojaa meidän täytyy antaa arvoa Hänen luomistöilleen. Meidän täytyy varata aikaa luonnon ihmeitten tutkimiseen. Nykyaikana joudumme helposti tiilirakennusten ja asfalttipintojen keskelle, jotka eristävät meidät todellisesta elämästä ympärillämme.” [6]

Mormonin kirjassa profeetta Alma opettaa, että maa ja kaikki sen päällä ”todistavat, että on olemassa Korkein Luoja”[7]. Maapallon taloudenhoitajina on tärkeää käyttää aikaa siihen, että opimme maapallosta, koska se on jumalallinen todiste Jumalan työstä. Perheet voivat lukea yhdessä pyhien kirjoitusten kohtia, jotka koskevat maapalloa, oppiakseen lisää siitä, kuinka huolehtia paremmin Jumalan luomakunnasta.

Opeta kiitollisuuden asennetta maapalloa kohtaan

Ihmiset tuntevat suurta iloa, kun he ovat onnellisia siitä, mitä Jumala on uskonut heidän haltuunsa. Ihmisillä on velvollisuus kokea ja arvostaa luonnon kauneutta. Perheilloissa ihmiset voivat ilmaista kiitollisuutta maapalloa kohtaan ja osallistua toimintoihin, jotka auttavat heitä tuntemaan kiitollisuutta maapalloa kohtaan.

Vanhin M. Russell Ballard opettaa, kuinka tärkeää on osoittaa arvostusta Jumalan luomaa maapalloa kohtaan, ja varoittaa, että motivaation puute voi olla vahingollista.

”Ne, jotka eivät tunne kunnioitusta Jumalan luomistöitä ja jumalallisia ominaisuuksia kohtaan, tuskin arvostavat muitakaan pyhiä asioista. Tällainen kunnioituksen puute Jumalan luomistöitä kohtaan saattaa pahentua, kunnes ihmisestä tulee täysin kykenemätön ottamaan huomioon muiden tunteita”, vanhin Ballard sanoi. [8]

Perheilta on suurenmoinen paikka oppia arvostuksen ja kunnioituksen asennetta maapalloa kohtaan ja vaalia sitä.

[1] Alma 37:6.

[2] Presidentti Russell M. Nelson, Luominen, huhtikuu 2000.

[3] Ezra Taft Benson, This Nation Shall Endure, 1977.

[4] Lainattu julkaisussa George B. Handley, ”The Environment Ethics of Mormon Belief”, BYU Studies, 2001, osa 40, s. 2.

[5] OL 101:32–34.

[6] M. Russell Ballard, Jumalan rakkaus lapsiaan kohtaan, huhtikuu 1988.

[7] Alma 30:44

[8] M. Russell Ballard, Take time to have reverence for creator and his creations, huhtikuu 1988.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.