Aihe

Kahdentoista apostolin koorumi

Kahdestatoista miehestä yksi oli veronkantaja ja monet muut olivat kalastajia, jotka harjoittivat ammattiaan Galilean vesissä. Kun heidät kutsuttiin palvelemaan, he omistautuivat olemaan todistajina maailmalle Hänestä, joka oli heidät kutsunut.

He olivat kaksitoista johtavaa opetuslasta eli apostolia, jotka Jeesus Kristus valitsi lähes kaksituhatta vuotta sitten.

Miehet, joilla nykyään on tuo sama nimike, tulevat eri elämänaloilta kuten lainopin, liike-elämän, lääketieteen, yliopistomaailman ja oikeuslaitoksen piiristä. Kun heidät on kutsuttu palvelemaan, hekin ovat jättäneet oman ammattinsa palvellakseen kokoaikaisesti Kristuksen todistajina.

He muodostavat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kahdentoista apostolin koorumin.

Nykypäivän kahdentoista apostolin koorumi muodostettiin vuonna 1835, ja se on esimerkki Jeesuksen Kristuksen perustaman kirkon kirjaimellisesta palautuksesta maan päälle.

Kahdentoista apostolin koorumi on toiseksi korkein johtoelin kirkon hallinnossa. Sen jäsenet palvelevat ensimmäisen presidenttikunnan johdolla (ensimmäinen presidenttikunta on hallintoelin, joka koostuu kolmesta miehestä – presidentistä ja kahdesta neuvonantajasta).

Sen lisäksi että apostoleilla on ensisijainen tehtävä olla Kristuksen nimen erityisiä todistajia kautta maailman, heillä on raskaita hallinnollisia tehtäviä heidän valvoessaan maailmanlaajuisen kirkon järjestelmällistä etenemistä ja kehitystä.

Aivan kuten apostolit muinaisina aikoina lähetettiin kaikkialle maailmaan, apostolit nykyäänkin matkustavat maailmalla vahvistaakseen ja rohkaistakseen kirkon jäseniä, järjestääkseen uusia seurakuntia ja johtaakseen kirkon asioita. Joskus se tarkoittaa kansakuntien johtohenkilöiden tapaamista, jolloin neuvotellaan kirkon luvasta aloittaa toimintansa jälleen uudessa maassa.

Kahdentoista apostolin koorumin nykyiset jäsenet ovat:

Presidentti M. Russell Ballard

Vanhin M. Russell Ballard on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kahdentoista apostolin koorumin jäsen. Hän on palvellut apostolina 6. lokakuuta 1985 lähtien matkustaen eri puolilla maapalloa, opettaen kirkon jäseniä ja johtaen maailmanlaajuisen kirkon päivittäisiä asioita.

Vanhin Ballard syntyi Salt Lake Cityssä Utahissa 8. lokakuuta 1928 Melvin R. ja Geraldine Smith Ballardin perheeseen. Hän opiskeli Utahin yliopistossa.

Nuorena hän palveli kirkon lähetystyössä Englannissa ja toimi lähetysjohtajan neuvonantajana. Hän on myös palvellut kaksi kertaa piispana.

Vuonna 1974 vanhin Ballard kutsuttiin Toronton lähetyskentän johtajaksi Kanadaan, jossa tehtävässä hän palveli, kun hänet huhtikuussa 1976 kutsuttiin seitsemänkymmenen ensimmäiseen koorumiin. Seitsemänkymmenen koorumin jäsenenä hän valvoi ja koulutti johtajia hänelle määrätyillä maantieteellisillä alueilla. Myöhemmin hän palveli seitsemänkymmenen koorumien johtokunnassa helmikuusta 1980 lokakuuhun 1985 valvoen kirkon seitsemänkymmenen koorumeja. Suuri osa hänen palvelutyöstään on keskittynyt lähetystyöhön.

Ennen kuin vanhin Ballard kutsuttiin kirkon kokoaikaiseksi johtohenkilöksi, hän teki työtä auto-, kiinteistö- ja sijoitusalalla. Hän on palvellut monissa kirkon ja yhteiskunnan komiteoissa ja johtokunnissa.

Vanhin Ballard solmi avioliiton Barbara Bowenin kanssa Suolajärven temppelissä 28. elokuuta 1951. Heillä on kaksi poikaa ja viisi tytärtä.

Vanhin Jeffrey R. Holland

Vanhin Jeffrey R. Holland asetettiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kahdentoista apostolin koorumin jäseneksi 23. kesäkuuta 1994. Kutsun saadessaan vanhin Holland palveli seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin jäsenenä, mihin tehtävään hänet oli kutsuttu 1. huhtikuuta 1989.

Jeffrey R. Holland toimi Brigham Youngin yliopiston yhdeksäntenä rehtorina Provossa Utahissa vuodesta 1980 vuoteen 1989, jolloin hänet kutsuttiin johtavaksi auktoriteetiksi. Hän on toiminut kirkon koululaitoksen asiamiehenä sekä uskontokasvatuksen laitoksen dekaanina Brigham Youngin yliopistossa.

Hän oli oppilasjohtaja ja yliopistourheilija Dixien lukiossa ja Dixien korkeakoulussa synnyinkaupungissaan St. Georgessa Utahissa ja suoritti sen jälkeen Brigham Youngin yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon pääaineenaan englannin kieli ja ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineenaan uskontokasvatus. Hänellä on Yalen yliopistosta filosofian maisterin ja tohtorin tutkinnot pääaineenaan Amerikan tutkimus.

Vanhin Holland toimi aktiivisesti ammattiurallaan ennen kuin hänet kutsuttiin kirkon kokopäivätoimiseen palvelukseen. Hän on toiminutAmerikan yksityisten yliopistojen ja korkeakoulujen rehtorien yhdistyksen (AAPICU) johtajana, yksityisten yliopistojen ja korkeakoulujen valtakunnallisen yhdistyksen (NAICU) johtokunnassa ja yliopistojen valtakunnallisen urheiluyhdistyksen (NCAA) johtajien toimikunnassa. Työstään kristittyjen ja juutalaisten välisen yhteisymmärryksen parantamiseksi hän on saanut ”Torch of Liberty”[Vapauden soihtu] tunnustuspalkinnon B’Nai B’rith järjestön Anti Defamation [herjauksenvastainen] -liitolta. Hän on toiminut useiden kansalaisjärjestöjen ja liikeyritysten johtokunnissa ja saanut Amerikan partiopoikajärjestön ansioituneen kotkapartiolaisen kunniapalkinnon. Hän on kirjoittanut kahdeksan kirjaa, joista yhden yhdessä vaimonsa Patrician kanssa.

Vanhin Holland syntyi 3. joulukuuta 1940 Frank D. ja Alice Bentley Hollandin perheeseen. Vuonna 1963 hän solmi avioliiton Patricia Terryn kanssa. Heillä on kolme lasta.

Vanhin Dieter F. Uchtdorf

Vanhin Dieter F. Uchtdorf kutsuttiin toiseksi neuvonantajaksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäiseen presidenttikuntaan helmikuun 3. päivänä 2008. Hän palveli tässä tehtävässä tammikuuhun 2018 asti. Hänet hyväksyttiin kirkon kahdentoista apostolin koorumin jäseneksi 2. lokakuuta 2004. Hän on palvellut johtavana auktoriteettina huhtikuusta 1994 lähtien.

Vanhin Uchtdorf syntyi marraskuun 6. päivänä 1940 Ostravassa Tšekkoslovakiassa. Hänen vanhempansa ovat Karl Albert ja Hildegard Opelt Uchtdorf. Hänen perheensä liittyi kirkkoon Zwickaussa Saksassa vuonna 1947. He pakenivat vuonna 1952 Frankfurt am Mainiin, jossa hän kouluttautui insinööriksi. Hän liittyi Saksan ilmavoimiin vuonna 1959 ja palveli kuusi vuotta hävittäjälentäjänä.

Vanhin David A. Bednar

David A. Bednar asetettiin ja erotettiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kahdentoista apostolin koorumin jäseneksi 7. lokakuuta 2004. Ennen kutsua kahdentoista koorumiin vanhin Bednar palveli vyöhykeseitsenkymmenenä, vyöhykevaltuutettu-seitsenkymmenenä, alue-edustajana, vaarnanjohtajana kaksi kertaa ja piispana.

Vanhin Bednar on syntynyt 15. kesäkuuta 1952 Oaklandissa Kaliforniassa. Hän palveli kokoaikaisena lähetyssaarnaajana Etelä-Saksassa ja opiskeli sitten Brigham Youngin yliopistossa, jossa hän suoritti alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon. Hän suoritti lisäksi Purduen yliopistossa tohtorintutkinnon aiheenaan organisaatiokäyttäytyminen.

Saatettuaan opiskelunsa päätökseen vanhin Bednar toimi liikkeenjohdon professorina Texasin teknisessä korkeakoulussa ja Arkansasin yliopistossa. Sitten hän palveli Brigham Youngin yliopisto – Idahon (aiemmin Ricks College) rehtorina vuosina 1997–2004.

Vanhin Bednar solmi avioliiton Susan Kae Robinsonin kanssa Suolajärven temppelissä 20. maaliskuuta 1975, ja heillä on kolme poikaa.

Vanhin Quentin L. Cook

Vanhin Quentin L. Cook hyväksyttiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kahdentoista apostolin koorumin jäseneksi lokakuun 6. päivänä 2007. Saatuaan kutsun johtavaksi auktoriteetiksi huhtikuussa 1996 hän palveli ensin seitsemänkymmenen toisessa koorumissa, sitten ensimmäisessä koorumissa ja koorumien johtokunnassa.

Ollessaan seitsenkymmenen vanhin Cook palveli vyöhykkeen johtokunnassa Filippiineillä, Tyynenmeren saarten vyöhykkeen ja Pohjois-Amerikan luoteisen vyöhykkeen johtajana sekä lähetystyöosaston toiminnanjohtajana.

Saadessaan kutsun johtavaksi auktoriteetiksi kirkossa vanhin Cook toimi Sutter Health Systemin hallituksen varapuheenjohtajana. Sitä ennen hän toimi kalifornialaisen terveydenhoitopalvelujärjestön johtajana ja toiminnanjohtajana. Vielä aiemmin hän oli toiminut lakimiehenä ja osakkaana San Franciscon alueella sijaitsevassa lakiasiaintoimistossa. Hän on toiminut useiden liikeyritysten sekä yleishyödyllisten järjestöjen hallituksessa.

Vanhin Cook on palvellut kirkossa piispana, vaarnanjohtajana ja neuvonantajana San Franciscon vaarnassa Kaliforniassa sekä alue-edustajana ja vyöhykevaltuutettuna Pohjois-Amerikan läntisellä vyöhykkeellä. Nuorena hän palveli lähetystyössä Britannian lähetyskentällä.

Hän on syntynyt Loganissa Utahissa. Hän on suorittanut valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon Utahin osavaltiollisessa yliopistossa ja oikeustieteen tohtorin tutkinnon Stanfordin yliopistossa.

Hän solmi avioliiton Mary Gaddien kanssa 30. marraskuuta 1962. Heillä on kolme lasta.

[kuvateksti] Vanhin Quentin L. Cook kahdentoista apostolin koorumista

Vanhin D. Todd Christofferson

Vanhin D. Todd Christofferson kutsuttiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kahdentoista apostolin koorumiin 5. huhtikuuta 2008. Saadessaan kutsunsa hän palveli seitsemänkymmenen koorumien johtokunnassa.

Palvelukautenaan seitsemänkymmenen koorumien johtokunnassa vanhin Christoffersonilla oli valvontavastuu kirkon Pohjois-Amerikan läntisestä, luoteisesta ja kaakkoisesta vyöhykkeestä. Hän palveli myös kirkon historia- ja sukututkimusosaston toiminnanjohtajana. Aikaisemmin hän on palvellut kirkon Meksikon eteläisen vyöhykkeen johtajana asuen Méxicossa.

Ennen kuin vanhin Christofferson kutsuttiin palvelemaan kirkon kokopäivätoimisena johtavana auktoriteettina, hän toimi osakkaan asemassa asiainvalvojana NationsBank Corporationissa (nykyisin Bank of America) Charlottessa Pohjois-Carolinassa. Aiemmin hän oli Commerce Union Bank of Tennesseen vanhempi varajohtaja ja asiainhoitaja Nashvillessä, jossa hän toimi aktiivisesti myös paikkakunnan asioissa ja uskontojen välisissä järjestöissä. Vuosina 1975–1980 vanhin Christofferson toimi lakimiehenä Washington D.C:ssä palveltuaan sitä ennen Yhdysvaltain piirituomarin John J. Sirican (1972–1974) lainopillisena kirjurina.

Vanhin Christofferson syntyi Pleasant Grovessa Utahissa, valmistui lukiosta New Jerseyssä, suoritti kandidaatin tutkintonsa Brigham Youngin yliopistossa, jossa hän opiskeli Edwin S. Hinckley -stipendiaattina, ja oikeustieteen tutkintonsa Duken yliopistossa.

Hän on palvellut kirkossa muun muassa alue-edustajana, vaarnanjohtajana ja piispana. Nuorena miehenä hän palveli lähetyssaarnaajana Argentiinassa.

Vanhin Christoffersonilla ja hänen vaimollaan Katherine Jacob Christoffersonilla on viisi lasta.

[kuvateksti] Vanhin D. Todd Christofferson kahdentoista apostolin koorumista

Vanhin Neil L. Andersen

Vanhin Neil Linden Andersen kutsuttiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon apostoliksi 4. huhtikuuta 2009.

Ennen kutsuaan kahdentoista koorumiin vanhin Andersen palveli seitsemänkymmenen koorumien johtokunnan virkaiältään vanhimpana jäsenenä. Hänet nimitettiin seitsemänkymmenen ensimmäisen koorumin jäseneksi huhtikuussa 1993, kun hän oli 41-vuotias. Aikaisemmin hän on johtanut kirkon työtä Etelä-Brasiliassa ja jälleen vyöhykkeen johtokunnan jäsenenä valvonut kirkon toimintaa Länsi-Euroopassa. Hän on myös ollut avustamassa kirkon työn johtamista Meksikossa ja Keski-Amerikassa. Lisäksi hän on valvonut kirkon audiovisuaalista tuotantoa, kuten elokuvan Kaksi todistusta yhdestä laumasta ja yhdestä paimenesta filmauksia, ja kirkon audiovisuaalisen osaston toiminnanjohtajana johtanut lähetystilojen rakentamista konferenssikeskukseen. Hän puhuu äidinkielensä englannin lisäksi espanjaa, portugalia ja ranskaa.

Ennen kutsua johtavaksi auktoriteetiksi vanhin Andersen palveli lähetysjohtajana Bordeauxin lähetyskentällä Ranskassa ja Tampan vaarnan johtajana Floridassa.

Vanhin Andersen on syntynyt Loganissa Utahissa ja varttunut Pocatellossa Idahossa maitotilalla, jossa hän muistaa tehneensä ”tavallista idaholaismaatilan työtä aamusta iltaan”. Lukiossa hän ansioitui oppilasjohtajana toimien Idaho Boys Staten johtajana.

Hän valmistui Brigham Youngin yliopistosta Hinckley-stipendiaattina ja suoritti maisterintutkinnon liiketaloustieteessä Harvardin yliopistossa. Saatuaan opintonsa päätökseen hän asettui asumaan Tampaan Floridaan, jossa hän harjoitti liiketoimintaa mainonnan, kiinteistöjen kehittämisen ja terveydenhuollon alalla.

Vanhin Andersenilla ja hänen vaimollaan Kathy Williams Andersenilla on neljä lasta.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.