Aihe

Jumaluus

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet puhuvat jumaluudesta tarkoittaessaan perinteisen kristinuskon kolmiyhteyttä. Vaikka myöhempien aikojen pyhät ja muut kristityt käyttävät Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä samoja nimityksiä, myöhempien aikojen pyhien ymmärrys jumaluuden kolmesta jäsenestä poikkeaa merkittävästi perinteisen kristinuskon näkemyksestä.

Isä Jumala

Kirkossa Jumalaan viitataan usein nimityksellä taivaallinen Isä, koska Hän on kaikkien ihmishenkien Isä ja heidät on luotu Hänen kuvakseen (ks. 1. Moos. 1:27). Se on sopiva nimitys Jumalalle, joka on hyvä ja oikeudenmukainen, kaikkitietävä ja kaikkivoipa. Mormonit uskovat, että Hänellä on ihmisen kaltainen ruumis mutta kuolematon ja täydelliseksi tehty. Taivaallinen Isä sääti pelastussuunnitelman, jonka ansiosta ihmiset voivat elää Hänen luonaan ja perheensä kanssa iankaikkisesti. Itse asiassa se on Hänen työnsä – toteuttaa kuolemattomuus ja iankaikkinen elämä pojilleen ja tyttärilleen.

Jeesus Kristus

Jeesus Kristus on keskeisellä sijalla Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, joka on nimetty Hänen mukaansa. Jokainen rukous kotona ja jokainen saarna kirkossa päätetään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sakramentin (ehtoollisen) vertauskuvat, jotka nautitaan viikoittain jumalanpalveluksessa, ovat symbolina Hänen sovituksestaan. Myöhempien aikojen pyhät hyväksyvät täysin Uuden testamentin kertomukset Jeesuksen Kristuksen syntymästä, elämästä ja palvelutyöstä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Hänellä niin kuin Isällään on fyysinen ruumis – sama ruumis, joka poistui haudasta Hänen ylösnousemuksensa jälkeen ja jota Hän kehotti apostolejaan koskettamaan ja katsomaan (ks. Luuk. 24:39).

Koska Jeesus on ainoa täydellinen ihminen, joka on koskaan elänyt, Hän on antanut elämällään esimerkin, jota kaikkien tulee noudattaa. Kun ihmiset eivät pysty siihen, Kristuksen sovittava uhri maksaa synnin hinnan sillä ehdolla, että ihmiset tekevät parannuksen. Hänen uhrinsa ansiosta koko ihmiskunta tulee myös nousemaan kuolleista kuolemattomuuteen. Hän on Vapahtaja, ja tulevaisuudessa Hän on oleva Tuomari.

Pyhä Henki

Kirkon jäsenet uskovat, että Pyhä Henki on henkipersoona, ei fyysinen olento. Pyhän Hengen erityisenä tehtävänä on todistaa Isästä ja Pojasta, ilmoittaa totuus, lohduttaa ja pyhittää. Hän on jumalallinen opas ja opettaja.

Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että Pyhä Henki voi innoittaa vanhurskaita ihmisiä, jotka ovat vastaanottavaisia noille kehotuksille, ja vaikuttaa heihin. Lisäksi Pyhän Hengen lahja on etuoikeus saada nauttia Hänen jatkuvasta toveruudestaan, mikäli Jumalan käskyjä noudatetaan. Kirkon jäsenet saavat tämän lahjan kasteen jälkeen pappeudenhaltijalta, joka panee kätensä kastetun henkilön pään päälle ja antaa hänelle siunauksen ottaa vastaan Pyhä Henki.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.