Uutistiedote

Kaksi apostolia puhui mormoninaisille Euroopassa

Tiistaina 9. syyskuuta 2014 yli 400 naista kokoontui Offenbachiin Saksassa kuulemaan rakkauden ja innoituksen sanomia kahdelta apostolilta ja muilta Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtohenkilöiltä. Sen lisäksi tuhannet osallistuivat kokoukseen satelliittilähetyksen kautta miltei 500 kokouspaikassa eri puolilla Eurooppaa tai internetin välityksellä.

Vanhin M. Russell Ballard ja vanhin David A. Bednar, jotka kuuluvat kahdentoista apostolin koorumiin, olivat niiden joukossa, jotka puhuivat tässä kahdeksan vuotta täyttäneille tytöille ja naisille tarkoitetussa erityisessä kokouksessa. Vanhin Ballard sanoi kirkon naisille, että Jumala arvostaa heitä ja että heidän ääntään tarvitaan. Vanhin Bednar kiitti kuulijoita heidän hyvyydestään ja kehotti heitä seuraamaan sydäntään. Muut mies- ja naispuhujat kannustivat yleisöä turvaamaan Jumalaan ja olemaan yhtä uskossaan Jeesukseen Kristukseen.

Frankfurtin vaarnan Apuyhdistyksen johtaja Silke Langner, joka oli yksi kokouksen naispuhujista ja joka myös johti kokouksen, sanoi: ”Naisten voiman ja johtajuuden ominaisuudet ovat Jumalan antamia lahjoja, joiden tarkoituksena on ohjata ja siunata sukupolvia. Sillä, mitä me ajattelemme ja teemme päivittäin, on merkitystä paitsi itsellemme myös jokaisen ihmisen elämään, jota kosketamme ja johon vaikutamme.”

Apostolin virka on korkein pappeusvirka kirkossa. Apostolit palvelevat koko elämänsä ajan ja ovat Jeesuksen Kristuksen erityisiä todistajia maailmalle. He muodostavat kirkon korkeimmat johtoryhmät. Videopodcast kokouksesta on saatavana verkossa.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.