Uutistiedote

Kansainvälinen naistenpäivä - naisjohtajat pohtivat palvelutehtäväänsä

Kun 8. maaliskuuta maailma juhlii kansainvälistä naistenpäivää, niin tässä kuussa tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa perustettiin vyöhykkeen järjestöneuvojan johtamistehtävä naisille. Juhlan kunniaksi naisjohtajat pohtivat kokemuksiaan ja oivalluksiaan, joita he ovat saaneet palvelutyössään eri puolilla Eurooppaa.

Womens Day 01
Womens Day 01
Julia Wondra, Traci De Marco, Sibylle Fingerle, Ghislaine Simonet, Ann-Mari Lindberg, Letícia dos Santos Rudloff2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

”Jokainen nainen on Jumalan tytär. He ovat suurenmoisia. He ovat riittävän hyviä! Heillä on jumalalliset mahdollisuudet, ja jokaisella pienellä palvelutyöllä on vaikutusta”, sanoo sisar Sibylle Fingerle Saksasta.

Sisar Traci De Marco Yhdistyneestä kuningaskunnasta toteaa: ”Mielestäni on tärkeää, että naiset tietävät, miten paljon heidän kykynsä, taitonsa ja hengelliset ominaisuutensa vaikuttavat muiden elämään.”

Kun sisar Ghislaine Simonetilta Ranskassa kysyttiin hänen tehtävästään vahvistaa ympärillään olevia naisia, hän sanoi: ”Koska olemme lähellä heitä, voimme auttaa heitä muistamaan usein, että he ovat Jumalan tyttäriä.” Hän jatkaa: ”Kun he tietävät tuon totuuden mielessään ja sydämessään, he saavat aikaan ihmeitä.”

Vyöhykkeen järjestöneuvojat opettavat kirkon johtohenkilöitä ja esittävät naisnäkökulmaa neuvostojen kaikilla tasoilla. ”Tämä tehtävä on kuin puuttuva linkki vaarnan sisarjohtajille ja kysymysten esittämiselle, jotta voidaan neuvotella yhdessä, saada tietoa, antaa tietoa ja ennen kaikkea erilainen näkökulma, jonka tämä tehtävä voi antaa ja tuoda mukanaan”, sanoo sisar Ann-Mari Lindberg Tanskasta. Hän jatkaa: ”Kun palvelemme vaarnan sisarjohtajia, he tuntevat, että heidät nähdään, heitä autetaan ja kuullaan paljon enemmän kuin aiemmin.” Vaarna on kuin hiippakunta, ja siihen kuuluu useita seurakuntia.

Womens Day 02
Womens Day 02
Julia Wondra, Traci De Marco, Sibylle Fingerle, Ghislaine Simonet, Ann-Mari Lindberg, Letícia dos Santos Rudloff2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Sisar Julia Wondra Wienistä Itävallasta kertoo, mitä hän on oppinut toistemme palvelemisesta: ”Olen oppinut, ettei tässä ole kyse minusta vaan Vapahtajasta. Niinpä yritän olla enemmän Hänen kaltaisensa, mikä tarkoittaa sitä, että hengellinen valmistautumiseni päivittäin on ratkaisevan tärkeää.” Hän jatkaa: ”Yksi sisar alueellani oli aivan loppuun palanut. Hänestä tuntui, ettei hänellä ole mitään merkitystä, ja hän melkein halusi antaa periksi. Koulutuksemme jälkeen hän tunsi itsensä uudistuneeksi ja energiseksi, ja nykyään hän kertoo minulle säännöllisesti, että hänellä on nyt enemmän ideoita ja rakkautta muita sisaria kohtaan.”

Sisar Simonet pohtii: ”Kun erään järjestön yksi vaarnatason johtokunnan jäsenistä kohtasi vakavia koettelemuksia omassa elämässään ja harkitsi vapautuksen pyytämistä, hänen sisarensa johtokunnassa kuuntelivat häntä sekä tarjosivat apua ja myötätuntoa. Tämän sisaren vaikeudet eivät ole vieläkään menneet pois, mutta tuntiessaan sisartensa rakkauden hän jatkaa palvelemista iloisena ja toiveikkaana.”

Kun sisar De Marcolta kysyttiin, mitä hän on oppinut Jeesukselta Kristukselta naisten palvelemisesta, hän sanoo: ”Minusta on ihanaa, että juuri naiset näkivät Kristuksen palvelutehtävän tärkeimpiä puolia. Nimenomaan nainen kaivolla oli ensimmäinen, joka sai tietää Hänen olevan Messias. Nimenomaan Vapahtajan äidin esittämä pyyntö sai Vapahtajan tekemään ensimmäisen ihmeteon. Nimenomaan Magdalan Maria näki ensimmäisenä tyhjän haudan ja ylösnousseen Herran. Hän luotti naisiin silloin, ja Hän luottaa naisiin nykyään. Nämä naiset olivat suurenmoisia lähetyssaarnaajia, kun he kertoivat, mitä he olivat nähneet, kuulleet ja tunteneet, ja me voimme nykyään tehdä samoin.”

Sisar Fingerle sanoo: ”Kaikki naiset täällä maan päällä pääsevät osallisiksi Jumalan voimasta. He voivat ja heidän tuleekin käyttää sitä!” Pohdiskellessaan Vapahtajan palvelutehtävää naisten parissa sisar Lindberg sanoo: ”Hän näki ja hyväksyi heidät sellaisina kuin he ovat. Ei tuomiten, ei vertaillen – vain rakastaen ja kannustaen heitä toimimaan paremmin.” Sisar De Marco lisää: ”Rakkaus, joka ei tuomitse, on hyvin tärkeä osatekijä kaikessa palvelutyössämme, samoin välittämisessä, kutsumisessa ja tahdonvapauden kunnioittamisessa aina, kuten Vapahtajamme tekisi.”

Kun kansainvälisenä naistenpäivänä tiedostamme naisten saavutukset ja pyrimme hyväksymään moninaisuuden, tasa-arvon ja mukaan ottamisen, vyöhykkeen järjestöneuvojien kokemukset ovat esimerkkinä siitä, kuinka naiset kaikkialla voivat auttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa sekä vaikuttaa voimallisesti muiden kohottamiseen ja innoittamiseen.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.