AP-Letter-Fasting-01_220304_v1.jpeg
Uutistiedote

Euroopan vyöhyke: Rukouksen ja paaston päivä

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon Euroopan vyöhykkeen johtokunta on julkaissut seuraavan kirjeen:

Hyvät sisaret ja veljet

Viime päivien tapahtumat todistavat, että maailma on levottomuuden vallassa. Sydämemme ja rukouksemme kääntyvät niiden puoleen, jotka kärsivät ja joiden elämä on muuttunut. Jeesuksen Kristuksen, Rauhan Ruhtinaan, seuraajina me kaipaamme näinä aikoina määrätietoisuutta, lohtua ja rauhaa.

Yksi jumalallisesti asetetuista kirkon tehtävistä on huolehtia apua tarvitsevista. Olemme kiitollisia ja tunnemme kunnioitusta ajatellessamme anteliaisuutta, jota hyvin monet teistä eri puolilla vyöhykettä ovat osoittaneet ottaessaan meihin yhteyttä ja tarjotessaan tukeaan. Kaikkia, jotka tuntevat halua palvella ja osallistua, kehotetaan koordinoimaan ponnistelunsa vaarnansa johtokunnan kanssa tai – usean vaarnan hankkeissa – oman alueensa vyöhykeseitsenkymmenen johdolla. Voitte olla varmoja siitä, että huoltotyö- ja omavaraisuuspalvelut ovat vyöhyketasolla jo kartoittaneet mahdollisia avustushankkeita ja seuraavat edelleen tapahtumien kehittymistä ja kartoittavat tapoja auttaa avun tarpeessa olevia.

Olemme kiitollisia hyvyydestä, rakkaudesta ja aidosta huolenpidosta, jota näemme ja tunnemme hyvin monien taholta. Olemme myös kiitollisia runsaista lahjoituksista kirkon humanitaariseen apuun ja paastouhrivaroihin, joiden avulla voimme auttaa apua tarvitsevia.

Ajallisen avun antamisen lisäksi kutsumme kaikkia jäseniä osallistumaan koko vyöhykkeen laajuiseen rukouksen ja paaston päivään rauhan hyväksi sunnuntaina 6. maaliskuuta 2022. Yhdessä me käännämme sydämemme ja mielemme niiden puoleen, jotka kokevat kauhua ja kärsimystä.

Lujina Kristuksessa me rukoilemme, että kun seisomme yhtenäisinä rakkaudessa ja uskossa, me voimme vaikuttaa tässä levottomassa maailmassa. Lisäksi luotamme siihen, että ”täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon” (Moroni 8:16). Olemme varmoja siitä, että Herran avulla me kohotamme sydämiä ja sieluja.

Todistamme, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on vastaus elämän ongelmiin, haasteisiin ja kysymyksiin, ja me kutsumme kaikkia ihmisiä, joilla on hyvää tahtoa, kääntymään Kristuksen puoleen. Todistamme, että Hän on maailman Vapahtaja, ikuisen rauhan todellinen ja ainoa lähde.

Vilpittömästi

Euroopan vyöhykkeen johtokunta

Massimo De Feo

Erich W. Kopischke

Rubén V. Alliaud

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.