Virallinen lausunto

Ensimmäisen presidenttikunnan lausunto aseellisesta selkkauksesta

Kirkon johtajat vetoavat siihen, että "rauha vallitsisi kansojen kesken ja omassa sydämessämme"

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta on antanut seuraavan lausunnon:

”Olemme murheen murtamia ja syvästi huolissamme nyt käynnissä olevasta aseellisesta selkkauksesta. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolla on jäseniä jokaisella selkkausta koskevalla alueella ja kaikkialla maailmassa. Mielemme ja sydämemme ovat kääntyneet heitä ja kaikkia veljiämme ja sisariamme kohtaan.

Rukoilemme edelleen rauhan puolesta. Tiedämme, että voimme löytää kestävää rauhaa Jeesuksen Kristuksen avulla. Hän voi rauhoittaa ja lohduttaa sieluamme jopa kauheiden konfliktien keskellä. Hän opetti meitä rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiämme.

Rukoilemme, että tämä aseellinen selkkaus päättyisi nopeasti, että kiistat päättyisivät rauhanomaisesti ja että rauha vallitsisi kansojen kesken ja omassa sydämessämme. Vetoamme maailman johtajiin, jotta he tavoittelisivat tällaisia päätöksiä ja rauhaa."

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.