Uutistiedote

Kirkko alensi lähetystyön aloittavien ikärajaa

Kirkon presidentti Thomas S. Monson ilmoitti tänään toimenpiteestä, joka laajentaa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon nuorten jäsenten mahdollisuuksia palvella kokoaikaisessa lähetystyössä. Välittömästi voimaan astuvan päätöksen mukaan miehet voivat nyt aloittaa palvelun 18 vuoden iässä ja naiset 19 vuoden iässä.

Edellinen lähetystyöpalvelun aloittamisikä oli nuorilla miehillä 19 vuotta ja nuorilla naisilla 21 vuotta.

Ilmoitus annettiin kirkon 182. puolivuotiskonferenssin ensimmäisessä kokouksessa. Konferenssilähetystä Salt Lake Citystä Utahista voidaan seurata maailmanlaajuisesti.

Kirkossa odotetaan, että ikärajan alentaminen lisää merkittävästi palvelevien lähetyssaarnaajien määrää, koska se antaa enemmän mahdollisuuksia valita palvelutyön aloittamisajankohta.

”En esitä, että kaikki nuoret miehet palvelevat – tai että heidän pitäisi palvella – tässä varhaisemmassa iässä”, presidentti Monson sanoi. Hän sanoi, että pikemminkin siitä on nyt tehty mahdollista – henkilökohtaisista olosuhteista samoin kuin kirkon paikallisten johtohenkilöiden ratkaisuista riippuen. (Lue presidentti Monsonin puhe kokonaisuudessaan.)

(Lataa tämän videon lähetyskelpoinen tiedosto.)

”Olemme innoissamme presidentti Thomas S. Monsonin tämänaamuisesta jännittävästä ilmoituksesta”, sanoi vanhin Russell M. Nelson kahdentoista apostolin koorumista ilmoitusta seuranneessa lehdistötilaisuudessa. Hän viittasi huoneessa olevaan seinämaalaukseen, joka kuvaa sitä, kuinka Jeesus Kristus opetti apostoleitaan saarnaamaan koko maailmalle. ”Me laajennamme pyrkimyksiämme antaa useammille nuorille miehille ja naisille mahdollisuus osallistua tuohon jumalalliseen tehtävään.”

Kirkon johtohenkilöt korostavat sitä, ettei muutos tarkoita, että kaikkien lähetyssaarnaajien pitäisi palvella tai että he palvelisivat aiempaa nuoremmalla iällä. Muutos antaa yksinkertaisesti nuorille mahdollisuuden aloittaa lähetystyönsä aiemmin, jos he ovat valmiit tekemään niin.

”Kenenkään nuoren miehen tai naisen ei tulisi aloittaa lähetystyöpalveluaan ennen kuin hän on valmis siihen”, vanhin Nelson sanoi. ”Viimeisen kymmenen vuoden ajan 48 maasta tuleville nuorille miehille on annettu lupa palvella 18 vuoden iästä alkaen. Tämä kokemus on ollut hyvin myönteinen. –  – Olemme huomanneet, että nämä lähetyssaarnaajat ovat kykeneviä ja päteviä palvelemaan.”

Siitä lähtien kun Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko perustettiin vuonna 1830, yli 1,1 miljoonaa myöhempien aikojen pyhiin kuuluvaa miestä ja naista on palvellut kokoaikaisessa lähetystyössä eri maissa ympäri maailmaa. Lähetystyöpalvelu on pappeusvelvollisuus, ja sitä odotetaan kirkon nuorilta miehiltä. Nuoria naisia kannustetaan myös palvelemaan, jos he tuntevat halua tehdä niin.

Muutoksen välittömin vaikutus on todennäköisesti kokoaikaisessa lähetystyössä palvelevien lähetyssaarnaajien määrän kasvu. Tulevina kuukausina monet nuoret miehet ja naiset, jotka ovat innoissaan odottaneet kuukausien tai vuosien kuluvan, jotta he voisivat palvella kokoaikaisessa lähetystyössä, voivat nyt aloittaa tuon kokemuksen nopeammin.

Vanhin Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista selitti naisten ikärajan alentamiseen liittyen, että vaikka myöhempien aikojen pyhiin kuuluvilla nuorilla naisilla ei olekaan velvollisuutta palvella lähetystyössä, ”ne, jotka palvelevat, ovat uskomattoman menestyksekkäitä, ja me otamme innolla vastaan teidän palvelutyönne”. Hän sanoi: ”Henkilökohtaisesti minä riemuitsen suuresti, jos tämä menettelytapojen muutos antaa yhä useammille nuorille naisille mahdollisuuden palvella.”

Tällä  hetkellä palvelemassa on 58 000 lähetyssaarnaajaa, ja lukumäärä on ollut kasvussa viime vuosina, ja todennäköisesti se kasvaa tämän muutoksen myötä edelleen merkittävästi. Vanhin Holland sanoi, että on todennäköistä, että eri puolille maailmaa tarvitaan lisää lähetyskenttiä ja että monilla lähetyskentillä palvelee useampia lähetyssaarnaajia.

Vanhin Holland selitti myös, että lähetyssaarnaajia pyydetään valmistautumaan lähetystyöhön entistä paremmin ennen kuin he saapuvat  lähetyssaarnaajien koulutuskeskukseen (MTC) ja että kaikkien lähetyssaarnaajien  koulutuskeskuksessa viettämä aika vähenee noin kolmanneksella. Tuo muutos auttaa sopeutumaan lähetyssaarnaajien kokonaismäärän kasvuun.

Välittömästi voimaan astuva muutos vaikuttaa paitsi tuleviin lähetyssaarnaajiin myös moniin muihin 14,5-miljoonaisen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniin, mukaan luettuina tuhannet äidit ja isät, jotka lähettävät lapsensa lähetyskentille. Puhuessaan heille vanhin Holland sanoi, että vanhempien täytyy auttaa lapsiaan valmistautumaan lähetystyöhön.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon  lähetystyöohjelma on yksi sen tunnistettavimmista ominaispiirteistä. Mormonilähetyssaarnaajia näkee niin satojen maailman suurkaupunkien kaduilla kuin myös tuhansilla pienemmillä paikkakunnilla. Lähetystyötapa perustuu Uuden testamentin malliin, jossa lähetyssaarnaajat palvelevat pareittain, opettavat evankeliumia ja kastavat uskovia Jeesuksen Kristuksen nimeen.

He saavat toimeksiantonsa kirkon keskustoimistosta, ja heitä lähetetään vain sellaisiin maihin, joissa valtiovalta sallii kirkon toimia. Lähetyssaarnaajat eivät pyydä päästä lähetystyöhön tietylle alueelle, eivätkä he tiedä etukäteen, pitääkö heidän opetella uusi kieli. Lähetystyö on vapaaehtoista. Lähetyssaarnaajat rahoittavat oman lähetystyönsä – lukuun ottamatta matkaa lähetyskentälleen ja sieltä pois – eivätkä he saa palkkaa palvelutyöstään.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.