Uutistiedote

Kirkon jäsenet Euroopassa auttavat pakolaisia

Kaikki Euroopan vyöhykkeen maat ovat osallistuneet avustustyöhön kriisin alkamispäivästä lähtien

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Euroopan vyöhykkeellä osallistuu aktiivisesti avustustoimintaan, jolla vastataan nykyisen aseellisen konfliktin aiheuttamaan pakolaiskriisiin Euroopassa. Kuten aiemmassa virallisessa lausunnossa mainittiin, kirkko on osallistunut heti ensimmäisistä hetkistä lähtien ja antaa apua suoraan jäsentensä kautta ja muiden avustusjärjestöjen kanssa.

Ukraine crisis 01
Ukraine crisis 01
Kuorma-autoon lastataan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kokoamia avustustarvikkeita Frankfurtissa Saksassa. Tarvikkeet on toimitettu pakolaisille Unkarissa ja Romaniassa.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Kirkon jäseniä opetetaan säännöllisesti tulemaan omavaraisiksi ja olemaan valmiita toimimaan kriisitilanteissa. Heitä opetetaan myös noudattamaan Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä. Hän kutsui kaikkia tekemään oman osansa köyhien ja apua tarvitsevien auttamiseksi. Vanhin Massimo De Feo, kirkon kirkollinen johtaja Euroopassa, vahvistaa, että auttamalla muita kaikki voivat saada lisää voimaa ja tarkoitusta. ”Kun ihmiset kääntyvät palvelemaan lähimmäistään, he ovat Herran asialla ja oppivat tuntemaan Vapahtajan paremmin. Antamalla muille me koemme henkilökohtaista uudistumista ja voimaa.”

Nopeaan reagointiin on vaikuttanut myös se, että osalla kirkon jäsenistä Euroopassa on itselläänkin pakolaisperintö. Samanlaisessa tilanteessa olevien auttaminen on todella lähellä heidän sydäntään. Ensi hetkistä lähtien kirkon seurakunnat eri puolilla Eurooppaa ovat perustaneet hätäkomiteoita ja alkaneet antaa kipeästi kaivattua apua. Euroopassa kirkon mies- ja naisjohtohenkilöt – joista käytetään nimitystä vyöhykeseitsenkymmenet ja vyöhykkeen järjestöneuvojat – alkoivat koordinoida paikallisia pyrkimyksiä varmistaakseen, että annettava apu vastaisi todellisia tarpeita paikan päällä. Euroopan vyöhykkeen johtokunta johtaa koordinointityötä vyöhykkeen tasolla, ja paikalliset johtohenkilöt koordinoivat ja antavat neuvoja omissa maissaan. On selvää, että tämä koordinointityö avun antamiseksi jatkuu pitkään.

Julia Wondra, joka on kotoisin Itävallasta ja joka tehtävässään vyöhykkeen järjestöneuvojana palvelee useissa Euroopan maissa, kertoo siitä, kuinka kirkon jäsenet ja muut ovat halukkaita auttamaan. ”On huikeaa nähdä sitä rakkautta ja halua auttaa. Ihmisten sydämet kääntyvät toistensa puoleen. Lapset ja perheet Yhdistyneessä kuningaskunnassa pyrkivät lähettämään kohottavia toivon viestejä sosiaalisen median välityksellä perheille, jotka käyvät läpi vaikeita aikoja. Apuyhdistyksen (kirkon naisten järjestön) sisaret Puolassa ja Romaniassa tuovat jatkuvasti huopia, vaippoja, lääkkeitä ja muita tavaroita apua tarvitseville ihmisille. He ovat todellakin apuyhdistys”, hän toteaa lopuksi.

Yksi yksinkertainen esimerkki välittömästä avusta, jota kirkko on antanut olemassa olevin keinoin, tapahtui Berliinin kaupungissa aivan nykyisen kriisin alussa. Kirkon kokoaikaiset nuoret lähetyssaarnaajat, jotka palvelevat sillä alueella, lähetettiin juna-asemille eri puolille kaupunkia mukanaan iso kyltti, jossa näkyi heidän puhumansa kielet. He alkoivat auttaa konfliktialueelta saapuvia muun muassa saamaan opastusta, löytämään seuraavan kulkuneuvon ja ymmärtämään, millaista apua on saatavilla.

Ukraine crisis 02
Ukraine crisis 02
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lähetyssaarnaajat antavat apua ja opastusta pakolaisille, jotka saapuvat Berliiniin Saksaan.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Muutama päivä myöhemmin kaksi kuorma-autoa, jotka olivat täynnä kirkon valmistelemia tarvikkeita, lähtivät Frankfurt am Mainista Saksasta kohti Unkaria ja Romaniaa. Lähetettyjen tavaroiden joukossa oli tuhat makuupussia, viisisataa vuodepaikkaa (kannettavia vuoteita) ja kymmenen telttaa, jotka jaetaan näihin maihin saapuville pakolaisille. Jakelua koordinoi myöhempien aikojen pyhien avustusjärjestö. Tavarat jaetaan useiden paikan päällä jo toimivien kansalaisjärjestöjen kautta, nimittäin Maltan ritarikunnan ja Unkarin Punaisen Ristin sekä jesuiittojen pakolaispalvelun kautta Romaniassa.

Ukraine crisis 03
Ukraine crisis 03
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lähetyssaarnaajat antavat apua ja opastusta pakolaisille, jotka saapuvat junalla Berliiniin Saksaan.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Christian Ottiker, joka johtaa huoltotyö- ja omavaraisuushankkeita Euroopassa, selittää, että ”Latter-day Saint Charities -avustusjärjestö osallistuu tällä hetkellä aktiivisesti humanitaarisiin hankkeisiin yhteistyökumppanien ja suurempien kansalaisjärjestöjen kanssa Ukrainassa, Moldovassa, Puolassa, Slovakiassa, Romaniassa ja Unkarissa auttaakseen niitä niiden pyrkimyksissä antaa nopeaa humanitaarista apua tilanteesta kärsiville”. Hän vakuuttaa, että kirkko on erittäin sitoutunut auttamaan apua tarvitsevia ja että myöhempien aikojen pyhien avustusjärjestö osallistuu aktiivisesti tähän auttamiseen. ”Jäseniä kaikkialla maailmassa kutsutaan kirkko- ja naapuriyhteisöinä osallistumaan itsenäisesti toimintaan, jonka he kokevat olevan avuksi tässä pyrkimyksessä”, hän sanoo lopuksi.

Eri puolilla Saksaa kirkon jäsenet useissa vaarnoissa (vastaavia kuin hiippakunnat) ovat järjestäneet jopa 1 200 vuodepaikkaa valmiiksi niille, jotka ovat paenneet kotiseudultaan konfliktin vuoksi, riippumatta siitä, ovatko he kirkon jäseniä vai eivät. Nämä vapaat vuodepaikat ovat kirkon jäsenten kodeissa, ja ne ovat käytettävissä lyhyttä tai pitkää oleskelua varten.

Ukraine crisis 04
Ukraine crisis 04
Pakolaisille tarkoitettuja tarvikkeita valmistellaan lastattavaksi kuorma-autoon, joka lähtee Unkariin ja Romaniaan. Myöhempien aikojen pyhien avustusjärjestö (Latter-day Saint Charities) ostaa ja varastoi tavaroita sekä koordinoi toimituksen muiden humanitaaristen järjestöjen kanssa, jotka tarjoavat apua paikan päällä.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Puolassa noin kaksisataa jäsentä kirkon viidestä lähetysseurakunnasta (pienempiä seurakuntia) ovat yhdistäneet voimansa kirkkoon kuulumattomien ja naapurien kanssa, ja yhdessä he ovat pystyneet tarjoamaan 140 vuodepaikkaa apua tarvitseville. Niistä 86 on yksistään Krakovan kaupungissa. Yksi vuodepaikan saaneista on nainen, joka ei ole kirkon jäsen ja joka on viimeisillään raskaana. Hänen aviomiehensä, joka on kirkon jäsen, on yhä kotimaassaan.

Puolan katsotaan olevan se maa Euroopassa, johon tulee eniten pakolaisia. David Chandler, kirkon Varsovan lähetyskentän johtaja Puolassa, on sanonut, että ”Puolan kansa ymmärtää kenties paremmin kuin mikään muu kansakunta maan päällä tätä meneillään olevaa murhenäytelmää. Heidän lannistumaton henkensä ja horjumaton omistautumisensa toistensa auttamisessa konfliktien ja koettelemusten aikoina on antanut heille tilaisuuden ja valmistanut heitä auttamaan ukrainalaisia veljiään ja sisariaan, jotka ovat hakeneet turvaa Puolasta. Ennennäkemättömällä empatiakyvyllä he ovat vastanneet kutsuun antaa turvapaikkaa hakeville emotionaalista, fyysistä ja hengellistä apua. Heidän yhteiset ponnistelunsa ovat edistäneet syvää ykseyden tunnetta, joka on sekä käsin kosketeltavaa että innoittavaa, kun he noudattavat Vapahtajan esimerkkiä – Hänen, joka ’kulki ympäri maata, teki hyvää – –, sillä Jumala oli hänen kanssaan’ (Ap. t. 10:38).”

Monet kirkon seurakunnat Itävallassa, Saksassa ja Sveitsissä valmistautuvat suoraan tukemaan Puolassa olevia kirkon seurakuntia, jotka ovat lähempänä itärajaa, jotta nämä voivat valmistautua mahdollisimman hyvin kyseisille alueille saapuvien pakolaisten määrän odotettuun kasvuun.

Peter Huber Prattelnin seurakunnasta Bernin vaarnasta Sveitsistä kuuluu Euroopan vyöhykkeelle perustettuun hätäapuneuvostoon. Tämä neuvosto, joka koostuu useista paikallisista komiteoista, auttaa kirkon avustustoimien koordinoimisessa vyöhykkeellä. Kirkon jäsenet useissa maissa osallistuvat vapaaehtoisesti näihin komiteoihin. Huber on yksi näistä vapaaehtoisista. Hän pohtii, miten kirkon jäsenet voivat auttaa kussakin seurakunnassa ja kullakin paikkakunnalla. ”Kirkon ei tarvitse eikä se voikaan ratkaista kaikkia kohtaamiamme ongelmia. On kuitenkin vielä monia tarpeita, joissa paikalliset jäsenet voivat tarjota nopeaa apua. Siksi on ratkaisevan tärkeää osallistua ja koordinoida näitä hankkeita paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa, auttaa naapureita keräämään tavaroita ja tarvikkeita, jotka voidaan lähettää myöhemmin, ja sitten meidän on määriteltävä muita mahdollisia osa-alueita, joilla voimme tarjota apua.”

Ukraine crisis 05
Ukraine crisis 05
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet ja johtohenkilöt useista Euroopan vyöhykkeen maista kokoontuvat tekniikan välityksellä hätäapukomitean päivittäiseen kokoukseen.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Tšekin tasavallan pääkaupungin Prahan Cumorah-akatemiassa, joka on voittoa tavoittelematon säätiö ja joka on nimetty kirkon yhteisötoimintakeskukseksi, henkilökunta ja opiskelijat ovat myös päättäneet ottaa vastaan useita pakolaisia ja antaa heille tilapäisen majoituspaikan. Tähän mennessä on otettu käyttöön noin viisitoista paikkaa, ja on odotettavissa, että seuraavien neljän päivän aikana käyttöön otetaan vielä kaksikymmentä. Akatemia antaa myös taloudellisia varoja – jotka tulevat sen sponsoreilta – monille muille maahan saapuville pakolaisille. Koska useimmat opettajat ovat oman alan ammattilaisia, he tarjoavat aikaansa ja tietämystään yhdistääkseen pakolaiset muihin kansainvälisiin järjestöihin, jotka voivat tarjota pitkän aikavälin ratkaisuja heidän tarpeisiinsa. He tarjoavat myös mielenterveysapua ja organisoivat vapaaehtoisia, jotka asuvat Yhdysvalloissa ja suunnittelevat tuloa Eurooppaan auttamaan tässä pakolaiskriisissä.

Kirkon lähetystyöohjelman ansiosta monet entiset lähetyssaarnaajat, jotka ovat palvelleet Itä-Euroopan maissa, ovat jälleen yhteydessä lähetystyötovereihinsa, ja yhdessä he löytävät keinoja sijoittaa pakolaisia Saksaan ja muihin maihin Euroopassa. Koska he osaavat sujuvasti kieliä, joita puhutaan eniten kärsineissä maissa, tämä on erittäin hyödyllinen taito pyrittäessä huomaamaan kiireellisimmät tarpeet ja hätätilanteet.

Ukrainassa Kiovan vaarnan johtokunnan jäsenet tukevat vaarnan alueella asuvia kirkon jäseniä. Johtohenkilöiden ja jäsenten välinen viestintä on hyvin organisoitu. Vaarnan johtokunnan jäsenet ajavat ympäriinsä koko päivän toimittaen kipeästi kaivattuja tarvikkeita yksilöille ja perheille. Kuten monissa muissakin hankkeissa, kirkon jäsenten yhteistyö yli rajojen Euroopassa vaikuttaa ratkaisevasti. Tässä nimenomaisessa tapauksessa tuki Kiovan vaarnalle tulee suoraan Itävallan Wienin vaarnalta. Tuon vaarnan jäsenet koordinoivat tavaroiden ja tarvikkeiden keräämistä ja järjestämistä, ja sitten ne lähetetään kirkon johtohenkilöille Kiovaan, jossa ne jaetaan yleisesti siellä oleville jäsenille.

Koska tilanne kehittyy jatkuvasti tunti tunnilta, kirkon jäseniä Euroopan vyöhykkeellä pyydetään tekemään lahjoituksia ja työskentelemään omien maidensa järjestöjen kanssa sekä välttämään mahdollisimman paljon menemästä suoraan alueille, jotka ovat lähempänä konfliktia. Kirkon jäseniä Euroopassa on myös kutsuttu rukoilemaan ja paastoamaan koko päivän ajan sunnuntaina 6. maaliskuuta 2022. Muita jäseniä eri puolilla maailmaa, jotka haluavat auttaa, kutsutaan tekemään niin seurakunnissaan tai tekemään lahjoituksia kirkon humanitaarisen avun rahastoon, jota käytetään tämän ja muiden kriisitilanteiden hoitamiseen.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.