Uutistiedote

Vanhin Uchtdorfin haastattelu, jota ei koskaan julkaistu

Journalismi on nopeatempoista. Tämän päivän kuumat aiheet voivat huomenna olla unohdettuja. Huolella laaditutkaan artikkelit eivät aina näe päivänvaloa. Syyskuussa 2019 vanhin Dieter F. Uchtdorf antoi haastattelun, jota ei koskaan julkaistu. Kokonaisen tunnin ajan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon apostoli vastasi erään tunnetun toimittajan kysymyksiin.

Syynä haastatteluun oli Frankfurtin temppelin avoimien ovien tilaisuus Saksassa. Mutta kuten äänitallenne osoittaa, kyse on muustakin kuin vain tästä pyhästä huoneesta. Keskustelussa käsitellään uskoa Jumalaan ja halukkuutta palvella muita, jotka aiheet liittyvät pohjimmiltaan Jeesukseen Kristukseen, kuten tämä Lufthansan entinen päälentäjä sanoo.

Mormonin kirjassa kerrotaan, että meistä voi tulla täydellisiä Kristuksessa. Se ei tarkoita, että olen vapaa synnistä. Ei, uhraus ja Jumalan armo johtavat minut täydellisyyteen”, vanhin Uchtdorf selittää hiljaisessa huoneessa temppelin sivurakennuksessa. Ne, jotka ovat halukkaita tekemään parannuksen ja hyödyntämään sovitusta, löytävät vastauksia elämän vaikeisiin kysymyksiin.

Sitten toimittaja kysyy, onko vanhin Uchtdorfilla koskaan ollut eksistentiaalisia epäilyksiä. 78-vuotias apostoli vastaa kieltävästi mutta myöntää: ”En tiedä ketään, joka ei käy läpi kausia, joissa on kysymyksiä, syvällisiä kysymyksiä. Itsensä epäilemisen kausia. Sitä tapahtuu.”

Hän palaa aina perusasioihin. ”Se juuri temppelissä on ihmeellistä”, apostoli tähdentää. ”Me suuntaamme kohti Jeesusta Kristusta, Hänen tehtäväänsä. Elämän tarkoitusta. Sitä tosiseikkaa, että meillä on taivaallinen Isä, joka lähetti meidät tänne syystä. Erityisesti, jotta voimme oppia ja edistyä ja oppia ymmärtämään, keitä me olemme.”

Vanhin Uchtdorfilla ei aina ole vastausta jokaiseen kysymykseen. Jos nuoret esittävät hänelle sellaisia kysymyksiä, hän kertoo sen avoimesti. Valheellinen varmuus ei ole avuksi. Nuo kysymykset koskevat usein uskon reuna-alueita. Mutta juuri ydin on tärkein. Rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi on se, kuinka Jeesus Kristus vastasi kysymykseen siitä, mikä käsky on kaikkein tärkein, vanhin Uchtdorf selittää.

”Sitä me saarnaamme, ja me yhdistämme sen palvelemiseen”, hän sanoo. ”Tulkaa ja nähkää. Tulkaa ja auttakaa. Tulkaa ja jääkää”, on hänen sanomansa niille, jotka ovat epävarmoja. Kyse on käytäntöön panemisesta, hän sanoo. Siitä syystä Jeesus julisti myös: ”Hedelmistä te heidät tunnette.”

”Jos sovellan käytäntöön sitä, mitä Jeesus Kristus opettaa, saan oman todistuksen”, vanhin Uchtdorf selittää. Aivan kuten Raamatun Vanha ja Uusi testamentti ja lisätodisteena Mormonin kirja ovat Jeesuksen Kristuksen todistajina, samoin henkilökohtainen opetuslapseus johtaa tiedon ja vahvistuksen saamiseen, hän lisää. Jo nuorena häneen teki vaikutuksen se, kuinka evankeliumi toimi hänen jokapäiväisessä elämässään. ”Teologia, joka keskittyy vain teoriaan, ei olisi kiehtonut minua.”

Vanhin Uchtdorf syntyi 6. marraskuuta 1940 Ostravassa, joka kuuluu nykyään Tšekin tasavaltaan. Lapsena hänen oli paettava perheensä kanssa kaksi kertaa. Hän puhuu haastattelussa siitäkin sekä siitä, kuinka Uchtdorfit tutustuivat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon Zwickaussa hänen isoäitinsä tuttavan välityksellä.

Koko perhe liittyi kirkkoon ja muutti Bergen-Enkheimiin ja sitten Frankfurtiin. Vanhin Uchtdorf muistaa, etteivät nuo ajat aina olleet helppoja. Pakolaislapsena häntä toisinaan pilkattiin ”perunakuoriaiseksi” ja halveksittiin.

”Noina vaikeina vuosina kirkko ja uskoni olivat minulle suunnattomana apuna”, hän muistelee. ”Olen kokenut omalta osaltani, mitä Kristuksen sanoma voi tehdä yhden ihmisen hyväksi.” Kun hän oli kaksitoistavuotias, hänet asetettiin diakoniksi ja hän jakoi sakramentin jumalanpalveluksen aikana. ”Se antoi minulle sisäistä voimaa ja rakensi minulle sillan Kristuksen luo.”

Muistellessaan asiaa vanhin Uchtdorf sanoo, että ne ominaisuudet, joita hän omaksui varhaisina vuosinaan palvellessaan seurakunnassa, ovat hyödyttäneet häntä myöhemmin. ”Se, mitä näin ja koin, on auttanut minua voittamaan haasteita koko elämäni ajan. Siihen kuuluu avoimuus oppia ja halu olla muiden tukena.”

Vuonna 1994 hänet kutsuttiin johtavaksi auktoriteetiksi, ja hän jätti pitkän uransa lentäjänä. ”Ajattelin, että se kestäisi vain muutaman vuoden ja me asuisimme aina täällä Saksassa”, vanhin Uchtdorf selittää.

Kymmenen vuotta myöhemmin tuli kutsu apostoliksi, mikä on sitoumus koko hänen loppuelämäkseen. Hän ja hänen vaimonsa Harriet olivat aina olleet yhtä mieltä siitä, ettei mikään muu saa mennä Herran edelle. Kumpikaan heistä ei ole koskaan tuntenut, että kirkossa palveleminen olisi uhraus. ”Mitä sitten teimmekin, me saimme siunauksia, joista olimme kiitollisia”, hän lisää.

”Kun tajusimme, että asuisimme loppuelämämme Salt Lake Cityssä Utahissa Yhdysvalloissa, se tuntui meistä uhraukselta”, vanhin Uchtdorf muistelee. ”Ystävämme olivat täällä [Saksassa], lapsemme olivat täällä, heidän perheensä olivat täällä. Ja siellä me periaatteessa olisimme ’lapsettomia vanhempia’. Mutta tietenkin me sanoimme, että Herra on kutsunut meidät, ja me lähdemme.” Joitakin vuosia myöhemmin heidän tyttärensä muutti perheensä kanssa Utahiin tukeakseen vanhempiaan.

Sitten journalisti ohjasi keskustelun viisauden sanaan. Tämä ilmoitus, jonka profeetta Joseph Smith sai, innoittaa ihmisiä huolehtimaan terveydestään. Se seikka, että siihen sisältyy pidättäytyminen kahvista, on erityisen epäkäytännöllistä toimittajille, haastattelija mainitsee.

”Minä noudatan sitä, koska rakastan Jumalaa ja olen ymmärtänyt, että se on itse asiassa hyväksi minulle”, vanhin Uchtdorf vastaa. Nuorena miehenä hän ajatteli sitä, mitä luvattiin niille, jotka noudattivat tätä ilmoitusta. He ”juoksevat eivätkä uuvu”, sanotaan kirjassa nimeltä Oppi ja liitot. Armeijassa ollessaan hän kuitenkin huomasi juoksevansa silti puolet komppaniasta edellään. Monet niistä, jotka siihen aikaan polttivat kuin korsteeni ja joivat alkoholia, eivät kuitenkaan enää juokse nopeasti. Jotkut heistä eivät voi enää lainkaan juosta. Mutta siitä tässä ei ole kyse.

Ne, jotka pitävät Jumalan käskyt, eivät voi aina odottaa palkintoa. ”Palkintona on se sisäinen voima, jonka ihminen saa”, apostoli lisää. Ja hän tähdentää uudelleen kahta suurta käskyä. ”Se on kaiken perusta”, hän sanoo.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.