Uutistiedote

Kirkon johtajat kannustivat jäseniä solmimaan liittoja ja syventämään suhdettaan Jeesukseen Kristukseen

15 uudesta temppelistä ilmoitettiin, yksi niistä tulee Edinburghiin Skotlantiin

Vietä enemmän aikaa temppelissä ja ole uskollisempi Jumalan liitoille – tämä kutsu annettiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenille maailmanlaajuisesti kirkon yleiskonferenssissa, joka pidettiin huhtikuussa 2024 Salt Lake Cityn konferenssikeskuksessa. Kirkon presidentti Russell M. Nelson sanoi: ”Mikään ei auta teitä pitämään lujemmin kiinni rautakaiteesta kuin palveleminen temppelissä niin säännöllisesti kuin olosuhteenne sallivat.”

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon yleiskonferensseja pidetään aina puolen vuoden välein. Kirkon ylimmät johtajat puhuvat jäsenille ja ystäville kaikkialla maailmassa. Konferenssin viisi kokousta, jotka pidettiin 6.–7. huhtikuuta 2024, lähetettiin suorana lähetyksenä 70 kielellä. Muutama päivä myöhemmin saatavilla olevissa tallenteissa on lisäksi 30 muuta kieltä. 

Jumalan suunnitelman tarkoituksena on tuoda jokainen kotiin, sanoi vanhin Patrick Kearon, joka on kotoisin Englannista. Vanhin Kearon on kahdentoista apostolin koorumin uusin jäsen. Jumalan suunnitelman tarkoituksena on tuoda jokainen Hänen lapsistaan kotiin, ei pitää heitä poissa, hän esitti.

Sisar J. Anette Dennis, yksi naisten järjestön johtohenkilöistä, puhui liittojen solmimisesta Jumalan kanssa. Hän muistutti jäseniä siitä, että meillä on etuoikeus ja siunaus tulla kutsutuiksi Jumalan kanssa liittosuhteeseen, jossa omasta elämästämme voi tulla vertauskuva siitä liitosta. Hän jatkoi sanomalla, että liitot luovat sellaisen suhteen, jonka avulla Jumala voi muovata ja muuttaa meitä ajan mittaan ja kohottaa meitä yhä enemmän Jeesuksen Kristuksen kaltaisiksi.

Vanhin Massimo De Feo, johtavana auktoriteettina palveleva seitsenkymmen ja Euroopan keskisen vyöhykkeen johtaja, käytti Uuden testamentin kertomusta sokeasta miehestä opettaakseen kolme periaatetta, joiden avulla säilyttää selkeä hengellinen näkemys. Ensimmäisenä on keskittyä Jeesukseen Kristukseen ja pysyä uskollisena sille, minkä tiedämme olevan totta. Toisena on se, että ”jätämme luonnollisen ihmisen taaksemme, teemme parannuksen ja aloitamme uuden elämän Kristuksessa”. Kolmantena periaatteena on kuulla Herran ääntä ja antaa Hänen johdattaa meitä.

Vanhin Dieter F. Uchtdorf kahdentoista apostolin koorumista opetti askelia siihen, kuinka voi kokea korkeampaa iloa Jeesuksen Kristuksen avulla, iloa – mikä on Jumalan lapsiaan varten laatiman suunnitelman nimenomainen tarkoitus.  Syntyperältään saksalainen apostoli sanoi: ”Jos teistä tuntuu, että elämässänne voisi olla enemmän tällaista iloa, (lähtekää) matkalle seuraamaan Jeesusta Kristusta ja Hänen tietään.”

Vanhin Jack N. Gerard, toinen neuvonantaja Euroopan keskisen vyöhykkeen johtokunnassa, valitsi aiheeksi nuhteettomuuden. ”Nuhteettomuuden osoittaminen valinnoissamme on ulkoinen ilmaus sisäisestä sitoumuksesta seurata Vapahtajaa Jeesusta Kristusta”, hän sanoi.

Presidentti Jeffrey R. Holland kahdentoista apostolin koorumista muistutti kaikille, että ”Jumala kuulee jokaisen rukouksen, jonka lausumme, ja vastaa niihin jokaiseen sen polun mukaisesti, jonka Hän on viitoittanut meidän täydelliseksi tulemiseemme”. Sitten presidentti Holland vahvisti, että yksin Jumala tietää, miksi rukouksiin josku vastataan eri tavalla kuin me toivomme – ”mutta lupaan, että rukoukset kuullaan ja niihin vastataan Hänen vankkumattoman rakkautensa ja kosmisen aikataulunsa mukaisesti”.

Sisar Susan H. Porter, kirkon lastenohjelman johtaja, kutsui kaikkia rukoilemaan, jotta voi tuntea Jumalan, kasvaa henkilökohtaisesti ja osoittaa Jumalan rakkautta muille.

Konferenssin aikana kirkon jäsenet antoivat hyväksyntänsä ja tukensa johtohenkilöitä koskeville muutoksille. Uusi pyhäkoulun ylin johtokunta kutsuttiin. Kahdeksan johtavana auktoriteettina palvelevaa seitsenkymmentä vapautettiin ja heille annettiin täysin palvelleen asema. Yksitoista uutta vyöhykeseitsenkymmentä kutsuttiin eri puolilta maailmaa. Kolme heistä aloittaa palvelemisensa Euroopan keskisellä vyöhykkeellä kirkossa 1. elokuuta 2024 alkaen.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon seitsenkymmenet palvelevat ”erityisinä todistajina” ja ovat kahdentoista apostolin apuna ”kirkon vahvistamiseksi ja sen kaikkien asioiden johtamiseksi”.

Huhtikuun 2024 yleiskonferenssin päätöskokouksessa presidentti Russell M. Nelson ilmoitti suunnitelmista rakentaa 15 uutta temppeliä.

 • Uturoa, Ranskan Polynesia
 • Chihuahua, Meksiko
 • Florianópolis, Brasilia
 • Rosario, Argentiina
 • Edinburgh, Skotlanti, Iso-Britannia
 • Brisbanen eteläinen alue, Australia
 • Victoria, Brittiläinen Kolumbia, Kanada
 • Yuma, Arizona, Yhdysvallat
 • Houstonin eteläinen alue, Texas, Yhdysvallat
 • Des Moines, Iowa, Yhdysvallat
 • Cincinnati, Ohio, Yhdysvallat
 • Honolulu, Havaiji, Yhdysvallat
 • West Jordan, Utah, Yhdysvallat
 • Lehi, Utah, Yhdysvallat
 • Maracaibo, Venezuela

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.