Aihe

Kirkon presidentit

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa on sen perustamisen jälkeen vuodesta 1830 lähtien palvellut kirkon presidenttinä 16 miestä. Myöhempien aikojen pyhät pitävät jokaista näistä miehistä profeettana, joka on saanut ilmoitusta Jumalalta. Jokaisella heistä on ollut ainutlaatuisia kykyjä ja lahjoja, jotka ovat auttaneet kirkkoa edistymään kyseisenä aikana ja valmistaneet tietä tulevalle kasvulle.

Ensimmäinen kirkon presidentti, Joseph Smith, sai valtuuden johtaa kirkkoa Johannes Kastajalta sekä kolmelta Kristuksen apostolilta, Pietarilta, Jaakobilta ja Johannekselta, jotka saivat tuon saman ”voiman ja vallan” Jeesukselta Kristukselta itseltään (Evankeliumi Luukkaan mukaan 9:1). Nämä miehet ilmestyivät enkeleinä ja antoivat Joseph Smithille pappeuden. Tuo sama pappeus siirtyi sen jälkeen katkeamattomana ketjuna nykyaikaan nykyiselle kirkon presidentille Thomas S. Monsonille.

Seuraavassa on lyhyt elämäkerta kustakin kirkon presidentistä.

 

Joseph Smith

Vuodet presidenttinä: 1832–1844
Syntyi: 23. joulukuuta 1805
Kuoli: 27. kesäkuuta 1844

Joseph Smith nuorempi syntyi 23. joulukuuta 1805 Sharonissa Vermontin osavaltiossa
ja oli viides Joseph Smithin ja Lucy Mackin 11 lapsesta. Hän teki työtä perheen maatilalla
Vermontissa ja myöhemmin läntisessä New Yorkissa. Vuonna 1820 Palmyrassa New Yorkin osavaltiossa
Joseph Smith näki näyssä Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen. Ilmoituksen avulla hän käänsi ja julkaisi Mormonin kirjan, perusti Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 6. huhtikuuta 1830 ja sai ilmoituksia kirkon johtamiseen. Hänen johdollaan myöhempien aikojen pyhät perustivat yhdyskuntia Ohioon, Missouriin ja Illinoisiin. Väkijoukko surmasi Joseph Smithin ja hänen veljensä Hyrumin 27. kesäkuuta 1844 Carthagessa Illinoisin osavaltiossa.

Lisää ja yksityiskohtaisempia elämäkertatietoja Joseph Smithistä on täällä.

Brigham Young

Vuodet presidenttinä: 1847–1877
Syntyi: 1. kesäkuuta 1801
Kuoli: 29. elokuuta 1877

Brigham Young syntyi 1. kesäkuuta 1801 Whitinghamissa Vermontin osavaltiossa. Vuonna 1835,
kolme vuotta kirkkoon liittymisensä jälkeen, hän sai kutsun kahdentoista apostolin koorumiin. Joseph Smithin seuraajana hän johti vuosina 1846–1847 muuttoa länteen Kalliovuorille ja perusti Salt Lake Cityn. Hänet hyväksyttiin kirkon presidentiksi 27. joulukuuta 1847. Kirkon presidenttinä ja Utahin territorion kuvernöörinä hän perusti myöhempien aikojen pyhien uudisasutuksia Utahiin ja kautta Amerikan lännen. Hänen johdollaan alkoi temppelien rakentaminen Salt Lake Cityyn, St. Georgeen ja Loganiin Utahissa. Hän toi Utahiin lennättimen ja rautatien ja kannusti perustamaan myöhempien aikojen pyhien keskuudessa osuuskunnallista teollisuutta. Hän kuoli 29. elokuuta 1877 Salt Lake Cityssä oltuaan lähes 30 vuotta kirkon presidenttinä.

Lisää ja yksityiskohtaisempia elämäkertatietoja Brigham Youngista on täällä.

John Taylor

Vuodet presidenttinä: 1880–1887
Syntyi: 1. marraskuuta 1808
Kuoli: 25. heinäkuuta 1887

John Taylor syntyi 1. marraskuuta 1808 Milnthorpessa Westmorlandissa Englannissa. Hän oli tynnyrintekijä ja osa-aikainen metodistipappi ja muutti vuonna 1832 siirtolaisena Torontoon Kanadaan. Hän ja hänen vaimonsa Leonora liittyivät kirkkoon vuonna 1836. Kaksi vuotta myöhemmin hänestä tuli apostoli, ja hän sai olla läheisessä kanssakäymisessä Joseph Smithin ja Brigham Youngin kanssa. John Taylor lähti Joseph Smithin mukana Carthageen Illinoisiin kesäkuussa 1844 ja haavoittui vakavasti, kun Joseph Smith surmattiin. Hänet hyväksyttiin kirkon presidentiksi 10. lokakuuta 1880. Hallintokaudellaan presidentti Taylor perusti mormoniuudisasutuksia Wyomingin, Coloradon ja Arizonan osavaltioihin Yhdysvalloissa sekä Kanadaan ja Meksikoon, valvoi lapsille tarkoitetun Alkeisyhdistyksen ohjelman maailmanlaajuista käyttöönottoa ja liitti Kallisarvoisen helmen pyhien kirjoitusten joukkoon. Hän kuoli 25. heinäkuuta 1887 Kaysvillessä Utahissa.

Wilford Woodruff

Vuodet presidenttinä: 1887–1898
Syntyi: 1. maaliskuuta 1807
Kuoli: 2. syyskuuta 1898

Wilford Woodruff, joka syntyi 1. maaliskuuta 1807 ja varttui Connecticutin osavaltiossa, oli ammatiltaan mylläri. Hän liittyi kirkkoon vuonna 1833 ja palveli kahdesti lähetystyössä ennen kuin hänet asetettiin apostoliksi vuonna 1839. Kahdentoista apostolin koorumin jäsenenä hän palveli lähetystyössä vielä neljä kertaa, oli St. Georgen temppelin johtajana Utahissa ja palveli kuusi vuotta kirkon historioitsijana. Hänet hyväksyttiin kirkon presidentiksi 7. huhtikuuta 1889. Hallintokaudellaan hän vihki temppelit Salt Lake Cityssä ja Mantissa Utahissa, valvoi sukututkimusseuran perustamista ja tähdensi uudelleen historiallisten aikakirjojen pitämisen arvoa. Vuonna 1890, pohdittuaan ja rukoiltuaan paljon, presidentti Woodruff sai jumalallisen ilmoituksen, että myöhempien aikojen pyhien tulee lopettaa moniavioisuuden harjoittaminen. Hän kuoli San Franciscossa 2. syyskuuta 1898.

Lorenzo Snow

Vuodet presidenttinä: 1898–1901
Syntyi: 3. huhtikuuta 1814
Kuoli: 10. lokakuuta 1901

Lorenzo Snow syntyi 3. huhtikuuta 1814 Mantuassa Ohion osavaltiossa. Nuorena hän piti enemmän akateemisista opinnoista kuin jonkin käsityöläisammatin hankkimisesta, ja heprean ja teologian opiskelu johti hänen kääntymykseensä kirkkoon vuonna 1836. Hän palveli lähetyssaarnaajana ja apostolina ennen kuin hänestä tuli kirkon presidentti 13. syyskuuta 1898. Hän auttoi kirkkoa toipumaan edellisten vuosikymmenien haasteista. Hän laajensi lähetystyöponnisteluja ja vakiinnutti kirkon talouden kannustamalla jäseniä maksamaan kymmenykset. Kirkon presidenttinä 1900-luvun koittaessa hän avasi uuden aikakauden myöhempien aikojen pyhien historiassa. Hän kuoli Salt Lake Cityssä 87 vuoden iässä 10. lokakuuta 1901.

Joseph F. Smith

Vuodet presidenttinä: 1901–1918
Syntyi: 13. marraskuuta 1838
Kuoli: 19. marraskuuta 1918

Joseph F. Smith syntyi 13. marraskuuta 1838 Far Westissä Missourin osavaltiossa. Hänen isänsä Hyrum Smith koki vuonna 1844 marttyyrikuoleman yhdessä hänen setänsä Joseph Smithin kanssa. Nuori Joseph F. Smith auttoi äitiään Mary Fielding Smithiä muuttamaan Utahiin vuonna 1848. Presidentti Smith toimi Utahin territorion lainsäädäntöelimessä vuosina 1865–1874, palveli lukuisia kertoja lähetystyössä ja tuli kirkon presidentiksi 17. lokakuuta 1901. Ohjatessaan kirkon 1900-luvulle Joseph F. Smith opetti myöhempien aikojen pyhiä arvostamaan enemmän varhaista kirkon historiaa. Hän teki työtä valistaakseen paremmin suurta yleisöä kirkkoa koskevissa asioissa kehittämällä tärkeitä kirkon historian paikkoja New Yorkiin, Missouriin ja Illinoisiin, pystyttämällä vierailijoille toimiston ja laajentamalla kirkon lähetyssaarnaaja- ja koulutusjärjestelmiä. Palveltuaan 17 vuotta kirkon presidenttinä Joseph F. Smith kuoli 19. marraskuuta 1918 Salt Lake Cityssä.

Heber J. Grant

Vuodet presidenttinä: 1918–1945
Syntyi: 22. marraskuuta 1856
Kuoli: 14. toukokuuta 1945

Heber Jeddy Grant, joka syntyi 22. marraskuuta 1856 Salt Lake Cityssä, sai kasvatuksen leskiäidiltään Rachel Grantilta. Hän aloitti menestyksekkään liikemiesuran jo alle 15-vuotiaana. Kymmenen vuotta myöhemmin hänet kutsuttiin kahdentoista apostolin koorumiin, jossa hän palveli 37 vuotta. Tultuaan kirkon presidentiksi 23. marraskuuta 1918 hän vihki kolme uutta temppeliä, kehitti huoltotyöohjelman ja auttoi myöhempien aikojen pyhiä selviytymään toisen maailmansodan murhenäytelmästä. Liike-elämässä saamansa kokemuksen ansiosta hän kykeni nykyaikaistamaan kirkon järjestöjä ja toimintatapoja. Hänen lähetystyöponnistelunsa, mukaan lukien laajat puhetehtävät sekä ystävyyssuhteet yhdysvaltalaisten liike-elämän johtohenkilöiden kanssa, toivat kirkon kansakunnan tietoisuuteen. Palveltuaan 27 vuotta kirkon presidenttinä Heber J. Grant kuoli Salt Lake Cityssä 14. toukokuuta 1945.

George Albert Smith

Vuodet presidenttinä: 1945–1951
Syntyi: 4. huhtikuuta 1870
Kuoli: 4. huhtikuuta 1951

George Albert Smith syntyi 4. huhtikuuta 1870 Salt Lake Cityssä. Hänen isänsä John Henry Smith ja isoisänsä George A. Smith olivat kumpikin toimineet kirkon presidenttien neuvonantajina. Kun hän oli 33-vuotias ja työssä liittovaltion Utahin maavirastossa, hän sai kutsun kahdentoista apostolin koorumiin. Vaikka hänellä oli heikko terveys ja näkövamma, hän teki huomattavan elämäntyön kirkon johtohenkilönä. Hänestä tuli kirkon presidentti 21. toukokuuta 1945. Hän organisoi kirkon laajan humanitaarisenavun Eurooppaan toisen maailmansodan jälkeen ja puhui myöhempien aikojen pyhien keskuudessa voimallisesti partiotoiminnan puolesta. Palveltuaan kuusi vuotta kirkon presidenttinä George Albert Smith kuoli Salt Lake Cityssä 81-vuotispäivänään 4. huhtikuuta 1951.

David O. McKay

Vuodet presidenttinä: 1951–1970
Syntyi: 8. syyskuuta 1873
Kuoli: 18. tammikuuta 1970

David Oman McKay syntyi 8. syyskuuta 1873 ja vietti nuoruutensa Huntsvillessa Utahissa. Hän opiskeli Weber Stake Academyssa ja Utahin yliopistossa valmistautuakseen uraan koulumaailmassa. Saatuaan opiskelunsa ja lähetystyön päätökseen hän solmi avioliiton opiskeluaikaisen mielitiettynsä Emma Ray Riggsin kanssa vuonna 1901. Viisi vuotta myöhemmin, 32-vuotiaana, hän sai kutsun apostoliksi, ja kirkon presidentti hänestä tuli 9. huhtikuuta 1951. Hän laajensi näkemystä kirkon maailmanlaajuisesta lähetystehtävästä, ja hänen hallintokaudellaan muodostettiin ensimmäiset vaarnat Yhdysvaltain ulkopuolelle. Hän vahvisti myös kirkon jäseniä tähdentämällä uudelleen perheelämän ja koulutuksen arvoa. Palveltuaan 44 vuotta kahdentoista apostolin koorumissa ja 19 vuotta kirkon presidenttinä David O. McKay kuoli 18. tammikuuta 1970 Salt Lake Cityssä 96-vuotiaana.

Joseph Fielding Smith

Vuodet presidenttinä: 1970–1972
Syntyi: 19. heinäkuuta 1876
Kuoli: 2. heinäkuuta 1972

Joseph Fielding Smith, Joseph F. Smithin poika, syntyi 19. heinäkuuta 1876 Salt Lake Cityssä ja oli koko elämänsä kirkon palvelutyössä. Lähes 75 vuoden kuluessa hän oli lähetyssaarnaaja, kirkon historioitsija, Utahin sukututkimusseuran ja Suolajärven temppelin johtaja, apostoli ja kirkon presidentti. Hänestä tuli kirkon presidentti 23. tammikuuta 1970, kun hän oli 93-vuotias. Joseph Fielding Smith oli yksi kirkon tuotteliaimmista kirjailijoista, ja hänen lukuisat kirjansa ja artikkelinsa olivat avuksi kirkon historian ja opin opettamisessa myöhempien aikojen pyhien sukupolville. Hänen hallintokaudellaan lähetystyö jatkoi kasvuaan, Ogdenin ja Provon temppelit vihittiin käyttöön ja kirkon lehdet yhtenäistettiin. Presidentti Smith kuoli kotonaan Salt Lake Cityssä 2. heinäkuuta 1972.

Harold B. Lee

Vuodet presidenttinä: 1972–1973
Syntyi: 28. maaliskuuta 1899
Kuoli: 26. joulukuuta 1973

Harold Bingham Lee syntyi 28. maaliskuuta 1899 Cliftonissa Idahossa ja toimi koulutuksen, liike-elämän ja valtionhallinnon tehtävissä. Ollessaan vaarnanjohtaja suuren lamakauden aikana hän pani alulle omavaraisuus- ja avustusohjelman, josta kasvoi kirkon huoltotyöjärjestelmä. Saatuaan kutsun kahdentoista apostolin koorumiin vuonna 1941 hän jatkoi työtä huoltotyöohjelman parissa ja pani alulle organisaatiomuutoksia parantaakseen yhteistyötä kirkon keskuspaikan ja eri puolilla maailmaa olevien myöhempien aikojen pyhien seurakuntien välillä. Nämä muutokset auttoivat kirkkoa valmistautumaan nopeaan laajentumiseen seuraavina vuosikymmeninä. Hänestä tuli kirkon presidentti 7. heinäkuuta 1972. Hän matkusti paljon palvelukautenaan, joka kesti vain puolitoista vuotta. Presidentti Lee kuoli 26. joulukuuta 1973 Salt Lake Cityssä.

Spencer W. Kimball

Vuodet presidenttinä: 1973–1985
Syntyi: 28. maaliskuuta 1895
Kuoli: 5. marraskuuta 1985

Spencer Woolley Kimball, joka syntyi 28. maaliskuuta 1895, varttui Thatcherissa Arizonassa. Palveltuaan lähetystyössä ja solmittuaan avioliiton Camilla Eyringin kanssa hän asettui Saffordiin Arizonaan, jossa hän kasvatti perheen ja johti vakuutusyhtiötä. Hänet kutsuttiin apostoliksi vuonna 1943, ja kun hän oli toipunut vakavista terveyteen liittyvistä ongelmista, hänestä tuli kirkon presidentti 30. joulukuuta 1973. Hän oli tuolloin 78-vuotias. Hän johti kirkkoa tarmokkaan päättäväisesti valtavan elinvoiman ja kasvun aikakaudella. Niiden 12 vuoden aikana, jolloin hän oli kirkon presidenttinä, toiminnassa olevien temppeleiden lukumäärä kaksinkertaistui, lähetyssaarnaajien lukumäärä lisääntyi 50 prosentilla ja pappeus ulotettiin koskemaan kaikkia kelvollisia miespuolisia jäseniä. Hän kuoli Salt Lake Cityssä 5. marraskuuta 1985.

Ezra Taft Benson

Vuodet presidenttinä: 1985–1994
Syntyi: 4. elokuuta 1899
Kuoli: 30. toukokuuta 1994

Ezra Taft Benson, joka syntyi 4. elokuuta 1899 Whitneyssä Idahossa, oppi varhain perheen maatilalla ahkeran työnteon periaatteen. Hän palveli lähetystyössä Isossa-Britanniassa ja sieltä palattuaan solmi avioliiton Flora Amussenin kanssa vuonna 1926. Hän opiskeli maataloutta ja toimi monissa tärkeissä tehtävissä sillä alalla. Palvellessaan apostolina hän toimi myös maatalousministerinä Yhdysvaltain presidentti Dwight D. Eisenhowerin hallituksessa vuosina 1953–1961. Hänestä tuli kirkon presidentti 10. marraskuuta 1985. Hän tähdensi Mormonin kirjan tärkeyttä päivittäisessä pyhien kirjoitusten tutkimisessa, lähetystyössä ja evankeliumin opettamisessa. Hänen heikkenevästä terveydestään huolimatta kirkko jatkoi kasvuaan hänen hallintokaudellaan, temppeleitä vihittiin käyttöön ja lähetystyö laajeni ympäri maailmaa, etenkin Itä-Eurooppaan. Hän kuoli Salt Lake Cityssä 30. toukokuuta 1994 ollessaan 94-vuotias.

Howard W. Hunter

Vuodet presidenttinä: 1994–1995
Syntyi: 14. marraskuuta 1907
Kuoli: 3. maaliskuuta 1995

Howard William Hunter, joka syntyi 14. marraskuuta 1907 Boisessa Idahon osavaltiossa, rakasti nuoruudessaan musiikkia. Lukion jälkeen hänen yhtyeensä ”Hunter’s Croonaders” kiersi maailmaa viisi kuukautta SS President Jackson -risteilyaluksella, jolloin hän sai tilaisuuden nähdä monia eksoottisia paikkoja Aasiassa. Solmittuaan avioliiton Clara Jeffsin kanssa vuonna 1931 hän luopui muusikon urasta vakaan perhe-elämän hyväksi. Presidentti Hunter aloitti lakiopinnot, ja hänestä tuli menestyvä lakimies Kaliforniassa. Hänet kutsuttiin apostoliksi vuonna 1959, ja hän palveli 35 vuotta ennen kuin hänestä 86-vuotiaana tuli kirkon presidentti 5. kesäkuuta 1994. Lyhyen presidenttikautensa aikana hän kannusti kirkon jäseniä tulemaan kelvollisiksi käymään temppelissä, mikä valmisti tietä lisääntyneeseen temppelien rakentamisen vuosikymmeneen. Hän matkusti niin usein kuin hänen terveytensä salli, vihki käyttöön kaksi temppeliä ja osallistui Joseph ja Hyrum Smithin marttyyrikuoleman 150-vuotispäivän juhlallisuuksiin. Hän kuoli 3. maaliskuuta 1995 Salt Lake Cityssä.

Gordon B. Hinckley

Vuodet presidenttinä: 1995–2008
Syntyi: 23. kesäkuuta 1910
Kuoli: 27. tammikuuta 2008

Gordon Bitner Hinckley syntyi 23. kesäkuuta 1910 Salt Lake Cityssä Utahissa. Valmistuttuaan Utahin yliopistosta hän sai kutsun palvella lähetystyössä Isossa-Britanniassa. Sieltä palattuaan hän aloitti elinikäisen palvelutyön kirkon hyväksi. Hän toimi palkallisessa työssä kirkon radio-, tiedotustoiminta- ja lähetystyökirjallisuuskomitean toimisihteerinä, ennen kuin hänet kutsuttiin apostoliksi vuonna 1961. Hän palveli presidentti Kimballin, presidentti Bensonin ja presidentti Hunterin neuvonantajana ennen kuin hänestä tuli kirkon presidentti 12. maaliskuuta 1995. Hallintokaudellaan hän johti voimakkainta temppelien rakennusohjelmaa kirkon historiassa ja perusti jatkuvan koulutusrahaston auttaakseen nuoria mormoneja kehitysmaissa saamaan koulutuksen ja tulemaan omavaraisiksi. Hän myös matkusti ympäri maailmaa tapaamassa myöhempien aikojen pyhiä ja kannustamassa heitä perehdyttämään uusia käännynnäisiä ja ystävystymään muiden uskontokuntien jäsenten kanssa. Televisiohaastatteluilla ja valtakunnallisilla lehdistöjulkaisuilla hän lisäsi mediahuomiota ja paransi kirkon julkisuuskuvaa. Presidentti Hinckley kuoli 27. tammikuuta 2008 Salt Lake Cityssä.

Thomas S. Monson

Vuodet presidenttinä: 2008–2018
Syntyi: 21. elokuuta 1927
Syntyi: 2. tammikuuta 2018

Thomas Spencer Monson syntyi Salt Lake Cityssä Utahissa 21. elokuuta
1927. Hän värväytyi Yhdysvaltain laivastoon toisen maailmansodan loppupuolella. Vuonna
1950, kun hän oli 22-vuotias, hänet kutsuttiin piispaksi ja viisi vuotta myöhemmin
palvelemaan vaarnan johtokunnassa. Vuosina 1959–1962 hän palveli
kirkon Kanadan lähetyskentän johtajana pääpaikkanaan Toronto Ontariossa. Pian Kanadasta paluun jälkeen vuonna 1963 hänet hyväksyttiin 36-vuotiaana kahdentoista apostolin koorumiin. Hän palveli presidentti Ezra Taft Bensonin, presidentti Howard W. Hunterin ja presidentti Gordon B. Hinckleyn neuvonantajana ennen kuin hänestä tuli kirkon presidentti 3. helmikuuta 2008.

Lisää ja yksityiskohtaisempia elämäkertatietoja presidentti Monsonista on täällä.

Russell M. Nelson

Vuodet presidenttinä: 2018–
Syntyi: 9. syyskuuta 1924

Presidentti Russell M. Nelson hyväksyttiin ja erotettiin Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 17. presidentiksi ja profeetaksi sunnuntaina 14. tammikuuta 2018 Suolajärven temppelin ylähuoneessa. Ennen kuin presidentti Nelson aloitti palvelemisensa kirkon johtajana hän oli palvellut kahdentoista apostolin koorumin presidenttinä 15. heinäkuuta 2015 alkaen siihen asti, kun hänet kutsuttiin johtamaan kirkkoa. Hän oli palvellut tämän koorumin jäsenenä 7. huhtikuuta 1984 lähtien.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.