Aihe

Kirkon organisaatiorakenne

Keskustoimisto

Kirkkoa johtaa 15 apostolia. Virkaiältään vanhin apostoli on kirkon presidentti, ja hän valitsee kaksi muuta apostolia neuvonantajikseen. Nämä kolme toimivat ensimmäisenä presidenttikuntana, joka on kirkon ylin johtoryhmä. Kaksitoista muuta muodostavat kahdentoista koorumin – kirkon toiseksi ylimmän johtoryhmän. Yhdessä ensimmäinen presidenttikunta ja kaksitoista valvovat koko kirkkoa. Kirkon jäsenet johtavat tämän organisaatiorakenteen Uudesta testamentista.

Kirkon jäsenet pitävät kaikkia apostoleja Jeesuksen Kristuksen erityisinä todistajina kaikkialla maailmassa. Apostolit matkustavat paljon puhuakseen ja antaakseen rohkaisua suurille kuulijajoukoille, joissa on sekä jäseniä että kiinnostuneita kirkkoon kuulumattomia, ja myös tavatakseen paikallisia johtajia.

Seitsenkymmeniksi – myös Uuden testamentin virka – kutsutut johtajat auttavat kahtatoista apostolia ja palvelevat eri alueilla kautta maailman. Tällä hetkellä seitsemänkymmenen koorumeja on kahdeksan. Jokaisessa koorumissa voi olla korkeintaan 70 jäsentä. Joillakuilla seitsenkymmenillä on hallinnollisia tehtäviä kirkon keskustoimistossa, mutta useimmat asuvat ja työskentelevät jollakin tietyllä kirkon maantieteellisellä alueella.

Katso myös: ”How the Church president is chosen” [Kuinka kirkon presidentti valitaan].

Paikalliset seurakunnat

Seurakunnan johtajaa sanotaan piispaksi. Hänen hallintoaluettaan kutsutaan vaarnaseurakunnaksi.

Joukko vaarnaseurakuntia muodostaa vaarnan, ja sen johtaja on vaarnanjohtaja. Termiä ”vaarna” ei ole Uudessa testamentissa, vaan se on peräisin Vanhan testamentin telttaa koskevasta kielikuvasta, jossa ”telttaa” eli kirkkoa pitävät pystyssä sitä tukevat vaarnat.

Vaarnanjohtajat ja piispat ovat niitä johtajia, jotka kirkon laaja jäsenistö useimmin kohtaa. Nämä johtajat eivät saa palkkaa, ja heillä on merkittävässä määrin paikallista päätäntävaltaa.

Huomattava osa siitä ajasta ja työstä, jota vaarnan tai seurakunnan hallinnointi ja jäsenten tarpeisiin vastaaminen edellyttävät, on jäsenten itsensä harteilla. Paikalliset johtajat pyytävät useimpia jäseniä osallistumaan toimimalla tietyissä tehtävissä. Näitä ovat paikalliset hallintoon, opettamiseen tai palvelemiseen liittyvät tehtävät. Tehtäviä kierrätetään aika ajoin. Piispat palvelevat yleensä noin viisi vuotta ja vaarnanjohtajat noin yhdeksän vuotta.

Tukiorganisaatiot

 

Kirkolla on paikallisia apujärjestöjä kuten Apuyhdistys, pyhäkoulu, Nuorten Miesten järjestö, Nuorten Naisten järjestö ja Alkeisyhdistys.

Kirkolla on koululaitosjärjestelmä, huototyöjärjestelmä ja lähetyssaarnaajaohjelma.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.