Life-Preparation-Lessons_01_240220_v1.jpeg
Uutistiedote

Kirkon seminaarit ottavat pian käyttöön elämänvalmennusoppiaiheita

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon seminaareilla ja uskontoinstituuteilla on ilo ilmoittaa uusista elämänvalmennuksen oppiaiheista. Tämä merkittävä laajennus kirkon seminaarien opetusohjelmaan aloitetaan tammikuussa 2024 vapaatuntiohjelmien osalta (joillakin Yhdysvaltain ja Kanadan alueilla) ja sitten tammikuussa 2025 se otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti.

Nämä täydentävät seminaarioppiaiheet ovat vastaus nykyajan nuorten kasvaviin tarpeisiin. Tämä lisäys auttaa oppilaita hyödyntämään Jeesuksen Kristuksen voimaa elämän kaikilla osa-alueilla säilyttäen edelleen perustana pyhät kirjoitukset ja mukautuen evankeliumin opiskeluaineistoon ”Tule ja seuraa minua”.

”Keskitymme kasvattamaan Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia”, sanoo vanhin Clark G. Gilbert, kirkon kouluasiamies. ”Siksi on tärkeää tarjota elämänvalmennukseen liittyvää aineistoa, joka on ankkuroitu Jeesukseen Kristukseen ja jonka perustana ovat pyhät kirjoitukset. Me katsoisimme ohi maalin, jos oppitunneilla, joilla käsitellään emotionaalista kestävyyttä ja opiskeluun valmistautumista, ei opetettaisi oppilaita ottamaan Herraa mukaan oppimiseensa. Me opetamme sukupolvea katsomaan Vapahtajaan kehityksensä jokaisella osa-alueella.”

Täydentävät seminaarioppiaiheet auttavat oppilaita selviytymään haasteellisista elämäntilanteista, toteuttamaan jumalallista identiteettiään ja mahdollisuuksiaan, tulemaan omavaraisiksi, omaksumaan terveitä tottumuksia, menestymään koulussa, hankkimaan lisäkoulutusta, valmistautumaan lähetystyöpalveluun sekä solmimaan liittoja temppelissä ja pitämään ne. Tämä kattavampi lähestymistapa valmistaa paremmin nuoria kohtaamaan nykymaailman monimutkaisuuden pysyen samalla juurtuneena pyhien kirjoitusten perustalle – mikä johtaa lopulta oppilaat syventämään kääntymystään Kristukseen.

”Sisällyttämällä elämänvalmennusoppiaiheet seminaarimme opetusohjelmaan toivomme saavamme käyttöön hengellisen varannon, jollaista emme ole nähneet aiemmin”, sanoo Chad Webb, seminaarien ja instituuttien johtaja. ”Toiveenamme on valmistaa nuorten sukupolvea tietämään, kuinka tutkia pyhiä kirjoituksia ja kiinnittyä lujasti elävien profeettojen opetuksiin – emotionaalisesti kestävien nuorten sukupolvea, joilla on taitoja ja kykyä menestyä koulussa, tulla vanhurskaiksi isiksi ja äideiksi sekä toimia johtajina kirkossa ja yhteisössään.”

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.