Aihe

Konferenssi

Säännöllisin väliajoin järjestetty kokoontuminen, jossa hoidetaan kirkon asioita, vahvistetaan virkailijoiden nimitykset ja opetetaan ja kannustetaan kirkon jäseniä. Konferensseja voidaan pitää seurakunnan, vaarnan, alueen tai koko maailman (yleiskonferenssi) tasolla. Kirkko järjestää vuosittain kaksi yleiskonferenssia, huhtikuussa ja lokakuussa. Yleiskonferenssit ovat kaikkien kirkon jäsenten hyödyksi, ja niitä johtaa kirkon ensimmäinen presidenttikunta.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.