Aihe

Kotiopettaja

Kotiopettaja on mies, joka on saanut tehtävän pitää huolta samassa myöhempien aikojen pyhien seurakunnassa asuvista muista jäsenistä ja auttaa heitä. Jokainen henkilö tai perhe seurakunnassa saa kaksi kotiopettajaa, ja nämä kaksi pappeudenhaltijaa käyvät näiden henkilöiden ja perheiden luona joka kuukausi auttamassa ja tukemassa heitä heidän pyrkimyksissään elää Jeesuksen Kristuksen opettamien periaatteiden mukaan.

Tähän säännölliseen käyntiin sisältyy hengellisen opetuksen sanoma, joka sovelletaan vastaamaan yksilöiden tai perheiden tarpeita ja huolenaiheita. Kotiopettajat varmistuvat myös siitä, että jäsenten ajallisista tarpeista huolehditaan.

”Kotiopetus ei ole vain yksi ohjelma muiden joukossa. Se on pappeuden keino pitää huolta pyhistä ja toteuttaa kirkon tehtävää. Kotiopetus ei ole vain yksi tehtävä muiden joukossa. Se on pyhä kutsumus”, aiempi kirkon presidentti Ezra Taft Benson on sanonut.

Myöhempien aikojen pyhien tarpeista huolehtimisessa kotiopetusta täydentää kotikäyntiopetusohjelma. Kotikäyntiopettajia ovat kaksi naista, jotka ovat saaneet tehtäväkseen käydä jonkun seurakuntaansa kuuluvan naisen luona. 


 

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.