Uutistiedote

Kuinka Jeesuksen Kristuksen kirkko käyttää kymmenyksiä ja lahjoituksia

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko käyttää jäsentensä antamat pyhät kymmenykset ja anteliaat lahjoitukset maailmanlaajuisiin pyrkimyksiin rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä. Koska mediassa on äskettäin julkaistu artikkeleja, joissa kirkon toimintaa on esitetty väärässä valossa, kirkko esittää seuraavan yhteenvedon.

      

Kirkko on sitoutunut auttamaan köyhiä ja avun tarpeessa olevia. Latter-day Saint Charities on maailmanlaajuinen ohjelma, joka antaa avustusta pääasiassa niille, jotka eivät ole myöhempien aikojen pyhiä. Avun tarpeen hetkinä ja muissa hätätilanteissa me tarjoamme apua tekemällä yhteistyötä monien maailmanlaajuisten järjestöjen kanssa kuten Punainen Risti. Presidentti Russell M. Nelson puhui hiljattain näistä hankkeista. Ja tämä edustaa vain pientä osaa siitä, mihin kirkko antaa rahaa huolehtiakseen avun tarpeessa olevista. Viimeisin vuosikertomus osoittaa, että tämä kirkon humanitaarinen avustusjärjestö on antanut apua yli 2,2 miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä 197 maassa sen jälkeen kun järjestö perustettiin vuonna 1985. Lisäksi kirkon huoltotyöohjelman kautta kirkon yli 30 000 seurakuntaa auttavat säännöllisesti miehiä, naisia ja lapsia avustamalla ruoka- ja asuntokuluissa sekä muissa ajallisissa tarpeissa yhteensä miljardien dollarien edestä.

Kirkko rakentaa temppeleitä ja yhdistää perheitä sukututkimuksen avulla. Kirkko keskittyy tiiviisti opilliseen periaatteeseen perheiden yhdistämisestä läpi sukupolvien. Tätä hengellistä työtä tehdään 217 temppelissä, jotka ovat toiminnassa tai joista on ilmoitettu. Tätä hanketta tukee kirkon voittoa tavoittelematon sukututkimusjärjestö FamilySearch, joka tarjoaa sukututkimuspalvelujaan maksutta kaikille.

Kirkko järjestää jäsenilleen jumalanpalvelus- ja kokoontumistiloja. Kirkon täytyy rahoittaa tilat sekä opetus- ja toimintaohjelmat 30 500 seurakunnalleen. Kokouspaikkoja käytetään myös yhteisökasvatustiloina ja sukututkimustiloina sekä hätäaputarkoituksiin.

Kirkko tukee maailmanlaajuista lähetyssaarnaajaohjelmaa. Tällä hetkellä yli 65 000 myöhempien aikojen pyhiin kuuluvaa lähetyssaarnaajaa eri puolilla maailmaa saarnaa hyvää uutista Jeesuksesta Kristuksesta. Tämä hanke edellyttää merkittävää taloudellista tukea kirkolta sen lisäksi että lähetyssaarnaajat tai heidän perheensä tekevät omakohtaisia lahjoituksia. Kirkon suunnilleen 400 lähetyskentän käytössä on lähetyskoteja, asuntoja, toimistoja ja autoja – kaikki kirkon rahoittamia.

        

Kirkko sijoittaa koulutukseen. Kirkossa uskotaan, että sekä maallinen että hengellinen oppiminen on iankaikkista, ja kirkko sijoittaa merkittäviä taloudellisia varoja koulutukseen. Kirkon seminaari- ja instituuttiohjelma tarjoaa päivittäistä uskonnonopetusta vuosittain suunnilleen 400 000 lukioikäiselle oppilaalle ja 300 000 yliopisto-opiskelijalle. Kirkko tarjoaa kaikkialla maailmassa korkeamman asteen koulutusmahdollisuuksia kattavan PathwayConnect-ohjelman kautta, joka tasoittaa tietä yliopistotutkintoa varten niille, joilla on rajalliset mahdollisuudet tai resurssit. Lisäksi kirkolla on muutamia yliopistoja ja liiketalouden korkeakoulu, joissa opiskelee yhteensä 93 000 opiskelijaa.

”Se seikka, että Jeesuksen Kristuksen kirkko on pystynyt rahoittamaan kirkkojen, temppelien, oppilaitosten ja lähetyssaarnaajien toiminnan – ja samalla kasvattamaan vararahaston lopulta tulevia vaikeita aikoja varten – on malli, jota valtiovaltojen ja muiden tahojen kaikkialla maailmassa pitäisi ylistää ja jäljitellä”, kirjoittaa eräs kolumnisti.

Kirkko noudattaa samoja viisaita taloutta koskevia periaatteita, joita se opettaa jäsenilleen. Se välttää velkaa, elää talousarvionsa mukaisesti ja valmistautuu tulevaisuuteen. Ei mikään ihme, että Wall Street Journal -lehti ylisti äskettäin Utahin vahvaa taloutta osaksi sen vuoksi, että osavaltion ”vallitseva [myöhempien aikojen pyhien] kulttuuri edistää vanhanaikaisia hyveitä kuten säästäväisyyttä, tyydytyksen siirtämistä tuonnemmaksi ja vakaita perheitä”.

        

D. Michael Quinn, tutkija, joka vuonna 2017 on julkaissut 600-sivuisen historiikin kirkon talousasioista, tiivisti tutkimustulosten esittävän ”valtavan uskoa edistävän kertomuksen”. Hän kertoi erään sanomalehden toimittajalle, että jos myöhempien aikojen pyhät näkisivät ”laajemman kuvan”, he ”huokaisisivat helpotuksesta ja näkisivät, ettei kirkko ole voittoa tavoitteleva liikeyritys”.

”Kyllä, kirkko säästää ja sijoittaa ylijäävät pennoset”, vieraileva toimittaja kirjoittaa Deseret Newsissa, ”mutta lisäksi se auttaa valtavasti korkeakouluopiskelijoita vähentämään velkaa, antaa apua köyhille taustasta riippumatta ja tukee yhtä maan suurimmista vapaaehtoispohjalta toimivista huoltotyöohjelmista. Mikä tärkeintä, se tekee tämän kaiken ilman että sen huipulla olevat rikastuisivat.”

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenten lahjoittamat pyhät varat ilmaisevat uskoa, omistautumista ja kuuliaisuutta Raamatun kymmenysten laille sekä halua rakentaa Kristuksen kirkkoa eläen kahden suuren käskyn mukaan rakastamalla Jumalaa ja lähimmäistä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.