Aihe

Kuinka kirkko suhtautuu hyväksikäyttöön

Jeesuksen Kristuksen opetuslapset kysyivät Häneltä Hänen maanpäällisen palvelutyönsä aikana, kuka Hänen mielestään on suurin taivasten valtakunnassa. Hän vastasi kutsumalla luokseen lapsen ja sanoi: ”Ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. – – Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut.”

Sitten Vapahtaja varoitti opetuslapsiaan: ”Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.” (Ks. Matt. 18:1–6.)

Nämä ovat voimallisia sanoja Vapahtajalta, joka tunnetaan myös Rauhan Ruhtinaana. Jeesuksen Kristuksen seuraajina me tuomitsemme mitä voimakkaimmin lasten kaltoinkohtelun (vahingoittamisen) ja hyväksikäytön. Lasten hyväksikäyttö on halveksittavaa ja kauhistuttavaa. Se ei ole vain yhteiskunnallinen sairaus ja rikollinen teko, vaan se on ehdottomasti kielletty Jumalan käskyissä. Lasten suojeleminen ja hoivaaminen oli tärkeää Jeesukselle Kristukselle Hänen elämässään (ks. Matt. 18:1–6; 3. Nefi 17:11–23), ja se on tärkeää Hänen kirkossaan tänä aikana. Yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua kokemaan hyväksikäyttöä. Yksikin tapaus on liikaa.

    

Ensiarvoisen tärkeää: Auta uhria, estä hyväksikäyttö

Kirkko suhtautuu lasten hyväksikäyttöön äärimmäisen vakavasti. Kun saamme tietää hyväksikäytöstä, ensiarvoisen tärkeää on auttaa uhria ja estää hyväksikäyttö. Kun yhteiskunta ja kirkko ovat tulleet tietoisemmiksi tästä sairaudesta, johon ihmiset kirkossa ja kirkon ulkopuolella ovat syyllistyneet, kirkko on ryhtynyt suuriin ponnistuksiin useiden kuluneiden vuosikymmenten aikana rakentaakseen ymmärrystä paikallisten kirkon johtohenkilöiden keskuudessa ja tarjotakseen apukeinoja hyväksikäytön pysäyttämiseksi ja estämiseksi sekä lasten pitämiseksi turvassa. Etsimme jatkuvasti keinoja vahvistaa ennalta ehkäisevää ohjelmaamme taistellaksemme hyväksikäyttöä vastaan ja huolehtiaksemme niistä, joiden elämää tämä paheellinen tapa on vahingoittanut. Kun huomaamme keinoja vähentää tehokkaammin hyväksikäytön mahdollisuutta tai saamme tietää niistä, otamme ne käyttöön.

Uhrit ovat viattomia

Kirkon jatkuvat pyrkimykset ehkäistä lasten hyväksikäyttö ja pysäyttää se heijastavat Vapahtajan opetuksia ”auttaa yhtä” (ks. Luuk. 15:4). Lasten hyväksikäytön uhrit ovat rakastavan taivaallisen Isän todellisia ja eläviä lapsia. Jokainen uhri on pieni poika tai pieni tyttö, joka kärsii syvästi. Meidän täytyy tehdä kaikki voitavamme suojellaksemme ja rakastaaksemme heitä. Me kehotamme paikallisia johtajiamme ja jäseniämme auttamaan uhreja, lohduttamaan ja vahvistamaan heitä sekä auttamaan heitä ymmärtämään, että se, mitä tapahtui, oli väärin, ettei kokemus ollut heidän syytään ja ettei niin saisi käydä enää koskaan.

Lapset ovat lahja Jumalalta

Me uskomme, että perhe on Jumalan säätämä ja että lapset ovat lahja taivaalliselta Isältämme. Uskonnollisten näkemystemme vuoksi ja koska lasten hyväksikäyttö on aina väärin, lasten ja perheiden suojeleminen on kirkossa etusijalla. Jokaisen lapsen tulee tietää, että hän voi turvallisesti kääntyä aikuisten puoleen ja puhua heidän kanssaan, jos hyväksikäyttöä on tapahtunut. Kirkon johtohenkilöiden sekä ammattiauttajien ja laintuntijoiden suuri verkosto on valmis ja halukas auttamaan rakkautta osoittaen niitä, jotka kamppailevat hyväksikäytön vaikutusten kanssa.

Menettelytapana nollatoleranssi

Kun lasten hyväksikäyttöä tapahtuu, puutumme siihen heti ja suoraan. Kirkon menettelytapa hyväksikäyttöön on nollatoleranssi. Se tarkoittaa, että jos saamme tietää hyväksikäytöstä, ryhdymme välittömästi toimenpiteisiin suojellaksemme uhria ja auttaaksemme häntä paranemaan. Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa, jotta hyväksikäyttö annetaan ilmi ja se tutkitaan. Jäsenet, jotka todetaan syyllisiksi lasten hyväksikäyttöön, ovat myös Jumalan lakien alaisia. Kun joku tuomitaan lapsen hyväksikäytöstä, hän joutuu kirkon virallisten kurinpitotoimien alaiseksi ja voi menettää jäsenyytensä kirkossa. Vaikka häntä ei olisi tuomittu oikeudessa, hän voi olla kirkkokurin alainen ja menettää jäsenyytensä.

Yhteiskunnallinen vitsaus

Lasten hyväksikäyttö on yhteiskunnallinen vitsaus, josta olemme saaneet tietää enemmän muutaman kuluneen vuosikymmenen aikana. Kun kirkko on joutunut oikeudessa syytteeseen lasten hyväksikäytöstä, suurin osa näistä tapauksista on tapahtunut vuosikymmeniä sitten, jolloin yhteiskunta ja kirkko ymmärsivät lasten hyväksikäyttöä huomattavasti huonommin. Kirkko on kantanut aina huolta lasten hyvinvoinnista, ja kun tietoisuus lasten hyväksikäytön vitsauksesta on kasvanut yhteiskunnassa, kirkko on ollut eturintamassa taistelemassa sitä vastaan.

Kirkon kokonaisvaltaiset ponnistelut hyväksikäytön estämiseksi ja lasten suojelemiseksi

Koska kirkon jäsenet ovat epätäydellisiä ihmisiä (joista useimmat yrittävät tulla paremmiksi), täydellistä tai virheetöntä järjestelmää ei ole, mutta kirkko tekee väsymättä työtä estääkseen hyväksikäytön ja suojellakseen lapsia sekä pyrkii jatkuvasti kehittymään näissä asioissa. Emme tiedä mitään muuta organisaatiota, joka tekee enemmän kuin kirkko pysäyttääkseen ja estääkseen hyväksikäytön.

Seurakunnat voivat tarjota suurta suojaa:

 • Jäsenemme käyvät kirkossa omalla asuinalueellaan, ja jäsenet tuntevat yleensä toinen toisensa ja toistensa lapset. Paikallistasolla kirkossa ei ole palkkapapistoa – kaikki johtohenkilöt ovat vapaaehtoisia, luotettuja maallikkojohtajia, jotka palvelevat noin viisi vuotta ja ovat yleensä asuneet yhteisössä pitkän aikaa.
 • Aikuisten ja nuorten paikalliset johtohenkilöt ovat heidän naapureitaan, vanhempiaan ja ystäviään. He opettavat toisiaan ja toistensa lapsia. Kukaan ei tietoisesti asettaisi omia tai naapurinsa lapsia tilanteeseen, jossa he joutuisivat alttiiksi hyväksikäytölle.

Tilat ja ohjelmat on suunniteltu suojelemaan hyväksikäytöltä:

 • Kirkon ohjelmat ja tilat on suunniteltu suojelemaan hyväksikäytöltä. Vuodesta 2006 lähtien uusien seurakuntakeskusten kaikissa luokkahuoneissa on ikkuna, jotta vanhemmat ja muut voivat osaltaan valvoa lapsiamme ja pitää heidät turvassa. Kirkko on parhaillaan asentamassa jälkikäteen vanhempien rakennusten luokkahuoneiden oviin ikkunan.
 • Jokaista nuorten toimintaa koskee tiukka vaatimus, että paikalla tulee olla ainakin kaksi aikuista johtohenkilöä.
 • Kun miehellä on tehtävä opettaa nuorempia lapsia, paikalla tulee olla koko ajan ainakin kaksi vastuuntuntoista aikuista.

Johtohenkilöiden kutsuminen:

 • Kirkko näkee paljon vaivaa seuloakseen vapaaehtoisia, jotka työskentelevät lasten ja nuorten kanssa.
 • Kun henkilöä harkitaan ehdokkaaksi työhön lasten tai nuorten parissa, piispa saa suosituksen muilta aikuisjohtajilta, puhuttelee tämän henkilön ja tarkastaa hänen jäsenkorttinsa. Jos ilmenee mitään merkkejä aiemmasta hyväksikäytöstä, kyseistä henkilöä ei päästetä millään tavoin palvelemaan lasten tai nuorten parissa. Ennen kuin palvelutehtävä alkaa, henkilö esitetään koko seurakunnan hyväksyttäväksi. Piispoja pyydetään puhuttelemaan nuorjohtajat ainakin kaksi kertaa vuodessa.

Lisämerkinnät jäsenkorteissa:

 • Jokaisesta kirkon jäsenestä on jäsenkortti, jossa on tärkeitä tietoja kuten kastepäivä, vihkitiedot, lapset jne.
 • Kirkko tekee jäsenkorttiin lisämerkinnän sellaisen jäsenen kohdalle, joka on aiemmin hyväksikäyttänyt lapsia. Tämä jäsenkortti seuraa jäsentä kaikkialle maailmaan siihen seurakuntaan, johon hän muuttaa.
 • Kun piispa näkee lisämerkinnän, hän ottaa yhteyttä kirkkoon ja saa selkeän ohjeen, että henkilölle, joka on hyväksikäyttänyt lapsia, ei saa antaa minkäänlaista tehtävää lasten parissa.

Ammattiauttajien auttava puhelin:

 • Kirkko ymmärtää, etteivät sen maallikkojohtajat ole ammattiauttajia eivätkä laintuntijoita. Varustaakseen nämä johtohenkilöt parhaalla saatavissa olevalla tiedolla ja varmistaakseen, että he noudattavat lasten hyväksikäytön ilmoittamista koskevia lakeja, kirkko on perustanut ympärivuorokautisen auttavan puhelimen.
 • Jos piispa epäilee hyväksikäyttöä tai saa tietää siitä, häntä ohjataan soittamaan auttavaan puhelimeen, johon vastataan 24 tuntia vuorokaudessa 365 päivänä vuodessa. Hän pääsee kosketuksiin ammattiauttajan kanssa auttaakseen uhria, lopettaakseen hyväksikäytön ja estääkseen muiden hyväksikäytön. Tuon puhelun aikana piispa voi myös puhua laintuntijan kanssa varmistaakseen, että hän noudattaa kaikkia lainmukaisia ilmoittamista koskevia vaatimuksia.

Neuvontaa saatavissa:

 • Kirkko tarjoaa ja usein kustantaa uhrien terapia-avun uhrin maksukyvystä riippumatta.
 • Kirkko uskoo, että lapset voivat apua saatuaan selviytyä hyväksikäytön vaikutuksista ja elää tuottoisaa ja Kristuksen kaltaista elämää. Jumalan armon avulla, jota Vapahtajan sovitusuhri hyväksemme tuo, ja usein terapian avulla hyväksikäytön uhrit voivat selviytyä. Kirkko tekee kaiken voitavansa ohjatakseen uhrit parantumisen ja toivon tielle.

Jatkuva valppaus

Kirkko pyrkii jatkuvasti parantamaan ohjelmaansa estääkseen ja lopettaakseen hyväksikäytön ja edistääkseen uhrien parantumista ja mielenrauhaa. Etsimme jatkuvasti keinoja vahvistaa ennalta ehkäisevää ohjelmaamme taistellaksemme hyväksikäyttöä vastaan ja huolehtiaksemme niistä, joita tämä paheellisuus on vahingoittanut. Kun löydämme uusia menetelmiä tai lähestymistapoja, jotka vähentävät hyväksikäytön mahdollisuutta, otamme ne käyttöön.

Tuomitut hyväksikäyttäjät eivät saa toimia lasten kanssa

Jos lasten hyväksikäytöstä tuomitut maksavat lain rangaistuksen rikoksistaan ja käyvät läpi ankaran parannuksentekoprosessin, he voivat saada anteeksi ja saada jäsenyytensä takaisin. Kristittyinä me uskomme anteeksiantoon, mutta anteeksianto ei välttämättä tarkoita, että aiemman hyväksikäyttäjän on turvallista toimia lasten kanssa.

Vastuu kouluttaa ja olla tarkkaavainen

Kirkko kannustaa perheitä puhumaan lastensa kanssa lasten hyväksikäytöstä ja kouluttamaan heitä siinä, kuinka hyväksikäytön tunnistaa ja kuinka sitä ehkäistään. Vanhempia kannustetaan myös olemaan mukana lastensa toiminnoissa ja varaamaan aikaa avointen ja luotettavien vuorovaikutussuhteiden luomiseksi lastensa kanssa. Jokaisella kirkossa ja kirkon ulkopuolella on vastuu olla valpas ja tarkkaavainen mahdollisen hyväksikäytön varalta. Yleensä muiden hyväksikäyttäjä on taitava pettämään ja salaamaan tekonsa. Kirkkojen, nuorten järjestöjen, perheiden ja yhteiskunnan kokonaisuudessaan täytyy olla varuillaan.

Velvollisuutemme suojella lapsia

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko jatkaa puhumista lasten ja nuorten hyväksikäyttöä vastaan. Suhtaudumme lasten hyväksikäyttöön vakavasti ja pyrimme olemaan perinpohjaisia ponnisteluissamme suojella lapsia ja ehkäistä hyväksikäytön aiheuttamaa haavoittumista, tuskaa ja häpeää. Se on velvollisuutemme Jeesuksen Kristuksen seuraajina ja vastuumme niiden yhteisöjen kansalaisina, joihin kuulumme. Vaikka ainoastaan Vapahtaja Jeesus Kristus on täydellinen, teemme kaiken voitavamme estääksemme lasten hyväksikäytön sekä ilmoittaaksemme ja puhuaksemme siitä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.