Uutistiedote

Lääkkeiden saantiin liittyvän köyhyyden voittaminen

Latter-day Saint Charities, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon maailmanlaajuinen humanitaarisen avun järjestö, on viimeisten kolmen vuoden ajan tehnyt yhteistyötä Banco Farmaceuticon kanssa tarjoten sekä vapaaehtoistyöntekijöitä että taloudellista apua, jotta lääkkeiden saantiin liittyvä köyhyys voitetaan Italiassa.

”Kiitos kaikille ystäville Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa siitä suuresta avusta, jota he ovat antaneet meille köyhien auttamiseksi Italiassa”, sanoo tri Sergio Daniotti, Banco Farmaceuticon johtaja. ”Kirkon yhteistyö Banco Farmaceuticon kanssa on tarjonnut tärkeää lääkitystä köyhtyneille maahanmuuttajille ja pakolaisille.”

”Vuodesta 2013 lähtien joka vuosi on lahjoitettu, luetteloitu ja jaettu elintärkeitä lääkkeitä. Viimeksi noutopaikkoina maassa toimi 420 apteekkia, joista välitettiin tarvittavat lääkkeet 125 hyväntekeväisyysjärjestölle. Kirkon antamat taloudelliset lahjoitukset ja vapaaehtoistyöntekijät ovat auttaneet tämän projektin laajentamisessa kattamaan koko maan. Taulukossa näkyy hankkeen kasvu korvattujen lääkkeiden ja niiden arvon osalta vuositasolla”, kertoo vanhin Bob Gale, Italiassa palveleva humanitaarisen avun lähetyssaarnaaja.

Lääkkeiden määrä

Arvo

Vuosi

18 804

USD 259 765

2013

138 698

USD 2 350 213

2018

204 806

USD 3 511 293

2019

541 175

USD 4 602 972

2020, VA

”Kunkin vuoden helmikuun toisena lauantaina yli 400 vapaaehtoistyöntekijää kirkosta auttoi Banco Farmaceuticoa lääkkeiden keräyspäivänä. Tämä hankkeen edistämispäivä täydentää läpi vuoden jatkuvaa keräyshanketta.”

”Tänä vuonna Banco Farmaceuticon perustamisen kaksikymmenvuotisjuhlan kunniaksi keräyshankkeelle omistettiin helmikuussa koko viikko. Ihmiset osallistuivat siihen oikein hyvin”, kertoo tri Danilotti. ”On rohkaisevaa, että myös monet apteekkialan yritykset tekevät jatkuvia lahjoituksia ja että nykyään määrät ovat merkittävästi suurempia kuin aiempina vuosina.”

”Tämä hanke on konkreettisena ja pysyvänä osoituksena taistelusta terveyteen liittyvää köyhyyttä vastaan, joka on kärjistynyt viime vuosikymmenellä. Tämänhetkinen koronakriisi vaikuttaa paitsi heikoimpiin myös pakottaa monet muut yhteiskunnassamme säästämään terveyskuluissa”, kertoo tri Filippo Ciantia, Directtore Generale, Banco Farmaceutico. ”Meillä on ollut ilo olla osa tätä hanketta täyttäen muiden tarpeita, kuten Vapahtaja opetti”, lisää vanhin Bob Gale.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.