Uutistiedote

Lokakuun 2020 yleiskonferenssi toteutetaan ainoastaan etänä

Kokoukset noudattavat samaa kaavaa kuin tämän vuoden huhtikuussa pidetty konferenssi

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta on lähettänyt kirkon jäsenille kaikkialla seuraavan kirjeen, joka koskee lokakuun 2020 yleiskonferenssia.

Hyvät veljet ja sisaret

Vaikka jotkin alueet maailmassa kärsivät edelleen vakavan pandemian vaikutuksista, toiset alueet eivät. Maailmanlaajuisena organisaationa meillä on velvollisuus olla hyviä kansalaisia ja toimia harkiten, mitä tulee ainutlaatuiseen yleiskonferenssitapahtumaan, joka perinteisesti tuo tuhansia vieraita Salt Lake Cityyn eri puolilta maapalloa.

Koska kannamme huolta muiden terveydestä ja turvallisuudesta, olemme päättäneet, että lokakuun 2020 yleiskonferenssi noudattaa samaa kaavaa kuin tämän vuoden huhtikuussa pidetty konferenssi. Yleiset kokoukset lähetetään tavalliseen tapaan. Yleiset kokoukset eivät kuitenkaan ole avoimia yleisölle.

Lisää tietoa yleiskonferenssista, jonka ajankohdaksi on sovittu 3.–4. lokakuuta 2020, kerrotaan, kun tiedot varmistuvat.

Rukoilemme, että Herran parhaimmat siunaukset ovat kanssanne.

Parhain terveisin

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

ensimmäinen presidenttikunta

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.