Uutistiedote

Presidentti Nelson julkaisee ajatuksia rasismista ja ihmisarvon kunnioittamisesta sosiaalisessa mediassa

Me yhdymme niihin moniin tässä maassa ja kaikkialla maailmassa, jotka ovat syvästi murheissaan viimeaikaisista todisteista rasismista ja räikeästä epäkunnioituksesta ihmiselämää kohtaan. Meistä on vastenmielistä, että jotkut haluavat evätä muilta kunnioituksen ja perusluonteisimmat vapaudet heidän ihonvärinsä vuoksi.

Meitä myös surettaa, kun nämä hyökkäykset ihmisarvoa kohtaan johtavat yltyvään väkivaltaan ja levottomuuteen.

Meidän kaikkien Luoja kehottaa meitä jokaista hylkäämään ennakkoluulon asenteet mitä tahansa Jumalan lasten ryhmää kohtaan. Jokaisen, joka tuntee ennakkoluuloa jotakin muuta etnistä ryhmää kohtaan, on tehtävä parannus!

Maanpäällisen palvelutyönsä aikana Vapahtaja palveli jatkuvasti niitä, jotka suljettiin joukosta, jätettiin sivuun, joita tuomittiin, ylenkatsottiin, pahoinpideltiin ja joihin suhtauduttiin varauksin. Voimmeko me Hänen seuraajinaan tyytyä mihinkään vähempään? Vastaus on ei! Me uskomme vapauteen, ystävällisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen kaikkia Jumalan lapsia kohtaan!

Tehkäämme tämä selväksi. Me olemme veljiä ja sisaria. Jokainen meistä on rakastavan taivaallisen Isän lapsi. Hänen Poikansa, Herra Jeesus Kristus, kutsuu meitä kaikkia tulemaan Hänen luokseen – mustia ja valkoisia, orjia ja vapaita, miehiä ja naisia (ks. 2. Nefi 26:33). Meillä jokaisella on velvollisuus tehdä kaikki voitavamme omassa vaikutuspiirissämme säilyttääksemme sen arvokkuuden ja kunnioituksen, jonka jokainen Jumalan poika ja tytär ansaitsevat.

Jokainen kansakunta voi olla ainoastaan niin suuri kuin mitä ovat sen kansalaiset. Se edellyttää sitä, että kansalaiset vaalivat moraalista kompassia, joka auttaa heitä erottamaan oikean väärästä.

Laittomia tekoja kuten ryöstelyä, töhrimistä ja julkisen tai yksityisen omaisuuden tuhoamista ei voi suvaita. Milloinkaan mitään yksittäistä vääryyttä ei ole oikaistu toisella vääryydellä. Pahaa ei ole koskaan selvitetty tekemällä enemmän pahaa.

Meidän tulee vaalia uskoamme siihen, että Jumala on meidän Isämme ja että ihmiset ovat veljiä keskenään.

Meidän tulee edistää peruskunnioitusta jokaisen ihmisen ihmisarvoa kohtaan riippumatta hänen ihonväristään, uskonnostaan tai aatteestaan.

Lisäksi meidän tulee työskennellä väsymättä, jotta erottelun muurien sijaan rakentaisimme ymmärtämyksen siltoja.

Pyydän, että teemme yhteistyötä rauhan, keskinäisen kunnioituksen ja runsaan rakkauden hyväksi kaikkia Jumalan lapsia kohtaan.

Presidentti Russell M. Nelson

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.