Uutistiedote

Lähetyssaarnaajilla on nyt enemmän mahdollisuuksia olla yhteydessä perheeseensä

Ensimmäinen presidenttikunta pyrkii siihen, että perhe on enemmän mukana lähetyssaarnaajan kokemuksessa

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta on ilmoittanut päivityksestä ohjeisiin, jotka koskevat kokoaikaisten lähetyssaarnaajien ja heidän perheidensä välistä yhteydenpitoa.

Ladattava video: Vanhin Uchtdorf – tallenteet

Tästä päivästä alkaen lähetyssaarnaajat saavat kirjeiden ja sähköpostiviestien lisäksi olla yhteydessä perheeseensä viikoittaisena valmistautumispäivänä tekstiviestien, verkkoviestien, puhelinsoittojen ja videokeskustelun välityksellä. Aiemmin lähetyssaarnaajat käyttivät yhteydenpitoon pääasiassa sähköpostiviestejä ja kirjeitä. Ks. virallinen tiedote kirkon johtajille.

”Säännöllinen yhteydenpito omaan perheeseen on tärkeä osa lähetyssaarnaajan palvelutehtävää”, sanoo ensimmäinen presidenttikunta lausunnossaan. ”Yksi tämän muutoksen päätarkoituksia on kannustaa perheitä olemaan enemmän mukana lähetyssaarnaajansa pyrkimyksissä ja kokemuksissa.”

 

Näiden uusien ohjeiden mukaisesti lähetyssaarnaajia kannustetaan käyttämään harkintaa päättäessään puhelujen ja videokeskustelujen kestosta sekä olemaan huomaavaisia toveriaan kohtaan. Lisäksi jotta vältetään häiriöt lähetyssaarnaajien aikatauluihin, perheenjäseniä pyydetään olemaan aloittamatta puheluja tai keskusteluja ja sen sijaan odottamaan, kunnes lähetyssaarnaaja on yhteydessä heihin viikoittaisena valmistautumispäivänään. Mikäli lähetyssaarnaajan vanhemmat asuvat eri osoitteissa, lähetyssaarnaaja voi olla yhteydessä kumpaankin vanhempaan erikseen.

Tekniikan monien edistysaskelien ansiosta tämän yhteydenpidon tulisi tapahtua vähin kustannuksin tai kokonaan ilman kustannuksia. Niillä paikkakunnilla, missä perheillä tai lähetyssaarnaajilla ei ole käytettävissään tietokonetta tai puhelinta, lähetyssaarnaajia kannustetaan jatkamaan tämänhetkisten yhteydenpitovälineiden käyttämistä.

”Kannustamme lähetyssaarnaajia olemaan yhteydessä perheeseensä joka viikko käyttäen mitä tahansa lähetyssaarnaajien valitsemaa hyväksyttyä menetelmää”, sanoo Dieter F. Uchtdorf, kahdentoista apostolin koorumin jäsen ja lähetystyön johtavan neuvoston puheenjohtaja. ”Tämä saattaa vaihdella heidän sen viikon olosuhteidensa, sijaintinsa ja aikataulujensa mukaan. Kaikkien lähetyssaarnaajien ei odoteta soittavan vanhemmilleen tai keskustelevan heidän kanssaan videon välityksellä joka viikko. Se, kuinka lähetyssaarnaaja on yhteydessä perheeseensä, jää hänen harkintaansa, kun hän päättää, mikä parhaiten täyttää heidän tarpeitaan.”

Viikoittaisen yhteydenpidon lisäksi lähetyssaarnaajia kannustetaan olemaan yhteydessä perheeseensä myös muissa erityistilanteissa kuten jouluna, äitienpäivänä, isänpäivänä, vanhempiensa syntymäpäivinä ja muina kulttuurin kannalta merkittävinä juhlapäivinä.

Vanhin Uchtdorf sanoo, että uudet ohjeet tarjoavat useita lisähyötyjä, kuten että voidaan huomioida perheiden erilaiset olosuhteet sekä tukea paremmin niitä lähetyssaarnaajia, jotka hyötyvät lisääntyneestä yhteydenpidosta perheeseensä kotona.

Nykyään eri puolilla maailmaa palvelee yli 65 000 lähetyssaarnaajaa eri maissa ja kulttuureissa Jeesuksen Kristuksen edustajina. Palvellessaan kokoaikaisesti he tutkivat evankeliumia ja opettavat sen elämää muuttavia periaatteita ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita. Nuoret miehet palvelevat 2 vuotta ja voivat aloittaa palvelun jo 18-vuotiaina, ja nuoret naiset voivat palvella 1½ vuotta ja voivat aloittaa palvelun jo 19-vuotiaina. He saavat arvokkaita ja elämää muuttavia kokemuksia samalla kun he antavat itsestään ja palvelevat muita.

”Rakastamme lähetyssaarnaajia ja tiedämme, että Herra arvostaa heidän epäitsekästä palvelemistaan”, sanoo vanhin Uchtdorf. ”Pyrimme jatkuvasti löytämään parhaita keinoja tukea ja auttaa heitä ja heidän perheitään heidän palvellessaan.”

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.