Aihe

Maahanmuutto

Koska Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on maailmanlaajuinen ja on tekemisissä monien monimutkaisten aiheiden kanssa kautta maapallon, se kannattaa yleisluonteisia perusperiaatteita, joita voi soveltaa maailmanlaajuisesti. Kirkko katsoo, että eri ryhmien Yhdysvalloissa hyväksymä sopimus Utah Compact on vastuullinen lähestymistapa maahanmuuttouudistuksen kiirelliseen haasteeseen. Se on yhdenmukainen niiden tärkeiden periaatteiden kanssa, joita me puolustamme:

  • Me seuraamme Jeesusta Kristusta rakastamalla lähimmäisiämme. Vapahtaja opetti, että ”lähimmäinen” tarkoittaa kaikkia Jumalan lapsia kaikkialla ja kaikkina aikoina.
  • Me tunnemme alati vallitsevan tarpeen vahvistaa perheitä. Perheiden on tarkoitus olla yhdessä. Työssä käyvien vanhempien pakollinen erottaminen heidän lapsistaan heikentää perheitä ja vahingoittaa yhteiskuntaa.
  • Me tunnustamme, että jokaisella kansakunnalla on oikeus panna täytäntöön lakinsa ja turvata rajansa. Kaikki ne henkilöt, jotka ovat kansakunnan lakien alaisia, ovat vastuussa niihin liittyvistä teoistaan.
 

Julkisen vallan haltijoiden tulee luoda ja ylläpitää lakeja, jotka kuvastavat parhaita pyrkimyksiämme oikeudenmukaisena ja huolehtivana yhteiskuntana. Sellaiset lait pitävät oikealla tavalla tasapainossa lähimmäisenrakkauden, perheyhteyden sekä oikeudenmukaisten ja täytäntöönpanokelpoisten lakien noudattamisen.*

 

*Kirkko on antanut viimeisimmän lausuntonsa maahanmuutosta 10. kesäkuuta 2011.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.