Aihe

Lapset kirkossa

Kirkossa on lasten opettamiseen kattava ohjelma nimeltä Alkeisyhdistys, joka perustettiin vuonna 1878. Sen tarkoituksena on opettaa lapsille Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja auttaa heitä oppimaan elämään sen mukaisesti.

Ohjelma on tarkoitettu kaikille 3–11-vuotiaille lapsille, ja Alkeisyhdistys pidetään kahden tunnin ajan joka sunnuntai vanhempien osallistuessa omiin viikoittaisiin kokouksiinsa. Tällä hetkellä Alkeisyhdistykseen osallistuu maailmanlaajuisesti yli miljoona lasta.

Alkeisyhdistyksessä on kaksi osaa – ns. yhteinen tuokio ja luokkaopetus. Yhteisessä tuokiossa lapset osallistuvat toimintoihin sekä oppivat ja laulavat lauluja, jotka opettavat evankeliumin periaatteita.

Lapset osallistuvat myös säännöllisesti pidettäviin ns. toimintapäiviin, joissa heille tarjotaan tilaisuuksia olla tekemisissä toistensa kanssa ja pitää tervehenkistä hauskaa toiminnoissa, jotka sisältävät liikuntaa, luovuutta, kulttuuria ja palvelua. Toimintapäivissä lapsille annetaan tilaisuus panna käytäntöön periaatteita, joita heille on opetettu kotona ja sunnuntaisin Alkeisyhdistyksessä.

Iältään 8–11-vuotiaat lapset asettavat Usko Jumalaan -oppaiden avulla henkilökohtaisia tavoitteita, jotka auttavat heitä elämään evankeliumin periaatteiden mukaan, saamaan todistuksen ja luomaan ystävyyssuhteita. Tämä myös valmistaa heitä siirtymään 12-vuotiaina Nuorten Miesten ja Nuorten Naisten ohjelmiin.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.