Uutistiedote

Maailmanlaajuisessa konferenssissa kirkon johtohenkilöt esittävät kutsun innoittaa, vahvistaa ja kohottaa muita

Pyhää pääsiäisviikkoa juhlittaessa miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa kokoontuivat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon puolivuosittain pidettävään yleiskonferenssiin 1.–2. huhtikuuta. Viiden kokouksen aikana, jotka lähetettiin suorana lähetyksenä 70 kielellä, kirkon ylimmät johtajat puhuivat jäsenille ja ystäville keskittyen Jeesukseen Kristukseen.

Vanhin Gary E. Stevenson kahdentoista apostolin koorumista aloitti konferenssin lainaamalla englantilaista Uuden testamentin tutkijaa N. T. Wrightia kutsuen ”juhlistamaan pääsiäistä luovilla uusilla tavoilla: taiteessa, kirjallisuudessa, lasten leikeissä, runoudessa, musiikissa, tanssissa, festivaaleissa, kellojen soitossa ja erityiskonserteissa, [sillä] tämä on suurenmoisin juhlamme”. Hän lainasi edelleen: ”Jos pääsiäinen otetaan pois, niin meillä ei ole Uutta testamenttia, meillä ei ole kristinuskoa.”

Bonny H. Cordon, Nuorten Naisten ylijohtaja, sanoi, että todellinen ilo perustuu ihmisen halukkuuteen tulla lähemmäksi Kristusta ja todistaa omalta osaltaan, että Kristus on hänen henkilökohtainen Vapahtajansa.

Lauantain iltapäiväkokouksessa vanhin Dieter F. Uchtdorf kahdentoista apostolin koorumista kannusti vanhempia auttamaan lapsiaan vahvistamaan uskoa Jeesukseen Kristukseen, rakastamaan Hänen evankeliumiaan ja valmistautumaan tekemään vanhurskaita valintoja koko elämän ajan. Hän vakuutti, että Jumala rakastaa perheitä ja on aina perheiden rinnalla.

Sunnuntain aamukokouksessa Apuyhdistyksen ylijohtaja Camille N. Johnson kannusti kuulijoita saamaan huojennusta Jeesuksessa Kristuksessa, joka voi keventää kuormia ja nostaa taakkoja. Apuyhdistys on kirkon naisten järjestö.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti Russell M. Nelson päätti sunnuntain aamukokouksen pyyntöön tulla rauhantekijöiksi ja kunnioittaa muita. Maailmassa, jossa karkeus, vikojen etsiminen ja muista pahan puhuminen ovat aivan liian yleisiä, meidän tulee pyrkiä seuraamaan Vapahtajaa olemalla ystävällisiä muille. Presidentti Nelson opetti, että rakkaus määrittelee rauhantekijän ja on vastalääke kiistelylle.

Konferenssin aikana kirkon jäsenet antoivat myös hyväksyntänsä ja tukensa johtohenkilöitä koskeville muutoksille. Viisi uutta johtavana auktoriteettina palvelevaa seitsenkymmentä kutsuttiin, muun muassa vanhin Alan T. Phillips, joka on kotoisin Kentistä Englannista, ja vanhin Christophe G. Giraud-Carrier, joka on kotoisin Lyonista Ranskasta.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon seitsenkymmenet palvelevat ”erityisinä todistajina” ja ovat kahdentoista apostolin apuna ”kirkon vahvistamiseksi ja sen kaikkien asioiden johtamiseksi”.

Sunnuntain iltapäivän konferenssikokouksen päätteeksi presidentti Nelson ilmoitti suunnitelmista rakentaa eri puolille maailmaa 15 uutta temppeliä, joista yksi sijaitsee Hampurissa Saksassa. Tämä merkitsee kolmatta temppeliä Saksaan Frankfurtin temppelin ja Freibergin temppelin lisäksi.

Euroopassa on 14 temppeliä, ja niiden lisäksi viime konferensseissa on ilmoitettu kuudesta temppelistä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.