Uutistiedote

Miljoonia uskollisia mormoneja neuvottiin maailmanlaajuisessa konferenssissa kulkemaan Jeesuksen kanssa

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 186. puolivuotiskonferenssissa kirkon johtajat kannustivat uskollisia seuraamaan Jeesusta Kristusta ja muistamaan Jumalan onnensuunnitelman kaikkia Hänen lapsiaan varten.

Kuusi konferenssikokousta pidettiin 24. syyskuuta sekä 1.  ja 2. lokakuuta 2016. Ne lähetettiin Salt Lake Cityssä sijaitsevasta 21 000-paikkaisesta konferenssikeskuksesta, ja ne tavoittivat arviolta miljooniin kohoavan maailmanlaajuisen yleisön.

Presidentti Thomas S. Monson, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti, selitti sunnuntain aamukokouksessa, että Jeesus Kristus on keskeisellä sijalla Jumalan laatimassa onnen ja pelastuksen suunnitelmassa. Presidentti Monson sanoi, että ilman Hänen sovitusuhriaan kaikki olisi hukassa.

Samassa kokouksessa vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin koorumista kannusti kuulijoita kulkemaan Jeesuksen kanssa, kuten opetuslapset entisaikaan. Hän ei koskaan hylkää ketään, vanhin Ballard todisti.

Uskon avulla Jeesukseen Kristukseen Hänen seuraajansa voivat kohdata jokaisen haasteen, sanoi Carole M. Stephens, ensimmäinen neuvonantaja Apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa, konferenssin yleisessä naisten kokouksessa. Monet muut puhujat konferenssissa keskittyivät samankaltaisiin teemoihin.

Lauantain iltapäiväkokouksessa ensimmäinen presidenttikunta ilmoitti muutoksista johtajistossa. Vanhimmat Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, Kent F. Richards ja Francisco J. Viñas vapautettiin johtavana auktoriteettina palvelevan seitsenkymmenen tehtävästä ja heidät nimitettiin täysinpalvelleiksi. Bhanu K. Hiranandani Etelä-Amerikan luoteiselta vyöhykkeeltä ja Sandino Roman Meksikon vyöhykkeeltä hyväksyttiin vyöhykeseitsenkymmeniksi. Alan R. Walker, joka palvelee Meksikon vyöhykkeellä, vapautettiin vyöhykeseitsenkymmenen tehtävästä.

Johtavina auktoriteetteina palvelevat seitsenkymmenet palvelevat seitsemänkymmenen johtokunnassa, vyöhykkeiden johtokunnissa sekä muissa keskustoimiston johtotehtävissä. Kahdentoista apostolin koorumin alaisuudessa he matkustavat usein tapaamaan ja opettamaan kirkon johtohenkilöitä, lähetyssaarnaajia ja jäseniä paikallisissa seurakunnissa.

Johtavina auktoriteetteina palvelevilla seitsenkymmenillä on valtuus palvella missä tahansa maailmassa. Vyöhykeseitsenkymmenen valtuus rajoittuu yleensä sille maantieteelliselle alueelle, missä hän palvelee.

Kahdesti vuodessa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet ja ystävät kokoontuvat kuulemaan innoituksen ja ohjauksen sanomia johtavilta auktoriteeteilta sekä kirkon johtavilta virkoilijoilta kirkon yleiskonferenssissa.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.