Uutistiedote

Mormoninaisia kannustettiin rakentamaan Kristuksen opin perustalle – yleinen naisten kokous avasi yleiskonferenssin

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtohenkilöt kannustivat naisia keskittymään Jeesuksen Kristuksen oppiin, kun sadat tuhannet naiset, nuoret naiset ja 8 vuotta täyttäneet tytöt olivat koolla eri puolilla maailmaa yleiskonferenssin ensimmäisessä kokouksessa. 186. puolivuotiskonferenssin yleinen naisten kokous pidettiin lauantaina 24. syyskuuta 2016 konferenssikeskuksessa Salt Lake Cityssä Utahissa Yhdysvalloissa. Kokousta johti sisar Linda K. Burton, Apuyhdistyksen ylijohtaja.

”Vahvistakaa edelleen päivittäin Jeesuksen Kristuksen opin ymmärtämistänne”, kehotti sisar Carole M. Stephens, ensimmäinen neuvonantaja Apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Sisar Stephens keskittyi puheessaan presidentti Russell M. Nelsonin, kahdentoista apostolin koorumin presidentin, vuosi sitten pitämään puheeseen nimeltä ”Vetoomus sisarilleni”.

Hän sanoi, että Vapahtaja voi antaa ”pysyvää huojennusta” synnin aiheuttamaan murheeseen, vahvistaa meitä, kun koemme ”muiden epävanhurskaiden tekojen” aiheuttamaa tuskaa, ja antaa lohtua niille, jotka kokevat ”katastrofin, henkistä tai fyysistä sairautta, kroonista kipua ja kuolemaa”.

”Meidän uskomme Jeesukseen Kristukseen tekee meidät kykeneviksi kohtaamaan minkä tahansa haasteen”, painotti sisar Stephens, joka kertoi naisille, että hänestä on ihanaa oppia heiltä, kun hän matkustaa eri puolilla maailmaa. ”Ei ole mitään sen vertaista kuin työskennellä rinta rinnan, puhua kasvotusten ja kokea yhteyttä tunnetasolla.”

”Sisaret, me elämme ’vaikeita aikoja’”, sanoi sisar Bonnie L. Oscarson, Nuorten Naisten ylijohtaja, kuvaillessaan ”maailmamme yhä kasvavassa määrin maallistunutta tilaa”.

Sisar Oscarson jatkoi: ”Mikäli nykyinen kehitys näyttää suuntaa, meidän tulee valmistautua edessäpäin odottaviin myrskyihin.”

Tämä Nuorten Naisten johtaja kutsui kirkon tyttöjä ja naisia tutkimaan evankeliumin keskeisiä oppeja ja saamaan horjumattoman todistuksen niiden totuudellisuudesta. Hänkin lainasi otteita presidentti Nelsonin lokakuun 2015 yleiskonferenssissa pitämästä puheesta. Presidentti Nelson ennusti, että kirkkoon kohdistuvat hyökkäykset jatkuisivat, ja sanoi, että naisten tulee saada luja ymmärrys Kristuksen opista.

Sisar Oscarson kannusti naisia tutkimaan Jeesuksen Kristuksen sovitusta, opettamaan perheelleen ja muille pelastussuunnitelmaa, ymmärtämään opin palautuksen välttämättömyyden sekä tutkimaan ja ymmärtämään temppelitoimituksia ja -liittoja eli Herran antamia lupauksia.

”Olen huolissani siitä, että elämme ilmapiirissä, jossa loukkaamista vältetään siinä määrin, että toisinaan me vältämme kokonaan oikeiden periaatteiden opettamista”, sanoi tämä nuorten johtaja. ”Mikäli me emme opeta lapsillemme ja nuorillemme tosi oppia – ja opeta sitä selkeästi – maailma opettaa heille Saatanan valheita.”

Sisar Jean B. Bingham, ensimmäinen neuvonantaja Alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa, puhui rakkaudesta ja kirkon pyrkimyksistä auttaa pakolaisia maailman eri kolkissa.

”Kun olette antaneet aikaanne, kykyjänne ja voimavarojanne, teidän – ja pakolaisten – sydän on keventynyt”, sanoi sisar Bingham. ”Tämä toivon, uskon ja entistä suuremman rakkauden vahvistuminen antajan ja saajan välillä on väistämätöntä seurausta todellisesta rakkaudesta.”

”Me keskitymme Pinterestin tai Instagramin versioihin elämästä tai uppoudumme koulumme tai työpaikkamme kilpailulliseen ilmapiiriin”, hän sanoi ja kannusti naisia käyttämään myönteisiä sanoja muiden vahvistamiseksi.

”Olimmepa me 8- tai 108-vuotiaita, me voimme tuoda evankeliumin valoa omaan elinpiiriimme, olipa se pilvenpiirtäjä Manhattanilla, paalumaja Malesiassa tai jurtta Mongoliassa”, lisäsi sisar Bingham. ”Me voimme päättää etsiä hyvää muista ja meitä ympäröivistä olosuhteista.”

Kokouksen viimeisenä puhujana presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, puhui uskon voimasta ja muisteli niitä naisia, joilla on ollut suuri vaikutus hänen elämäänsä, kuten hänen isoäitiään, äitiään ja vaimoaan.

”Kenties se, mikä tekee minut eniten nöyräksi, on tieto siitä, että sama vaikutus ilmenee miljoonia kertoja kaikkialla kirkossa teidän kaltaistenne uskovien naisten kykyjen, lahjojen, älykkyyden ja todistuksen kautta”, sanoi presidentti Uchtdorf.

”Toisinaan ei ole helppoa omaksua uskoa hengellisiin asioihin eläessämme fyysisessä maailmassa. Mutta se on ponnistelujen arvoista, koska uskon voima elämässämme voi olla syvällinen”, hän sanoi.

”Usko on luottamusta – luottamista siihen, että Jumala näkee, mitä me emme näe, ja että Hän tietää, mitä me emme tiedä”, sanoi presidentti Uchtdorf. Tämän asian hän oppi liikennelentäjänä, kun hänen täytyi luottaa laitteisiinsa ja lennonjohdon ääneen lentäessään paksun sumun tai pilvien läpi.

Presidentti Uchtdorf kertoi myös siitä, kun sinnikkäät lähetyssaarnaajat koputtivat hänen vaimonsa Harrietin oveen, kun tämä oli nuori tyttö ja asui isänsä kuoleman jälkeen äitinsä ja siskonsa kanssa nelikerroksisen kerrostalon ylimmässä kerroksessa Frankfurtissa Saksassa. ”Kuinka usein olenkaan kiittänyt siitä, että he jatkoivat – aina neljänteen kerrokseen, viimeiselle ovelle asti.”

Hän sanoi lopuksi: ”Jumala ’palkitsee ne, jotka vilpittömästi etsivät häntä’, mutta se palkinto ei yleensä ole ensimmäisen oven takana. Jatkakaa siis koputtamista. Älkää antako periksi. Etsikää Jumalaa koko sydämestänne. Osoittakaa uskoa. Kulkekaa vanhurskaudessa.”

Musiikista huolehti kuoro, joka koostui Utahin Ogdenin, Huntsvillen ja Morganin alueen seurakuntien nuorista naisista.

Yleinen naisten kokous on kuudesta yleiskonferenssikokouksesta ensimmäinen. Se lähetettiin suorana lähetyksenä monilla kielillä myöhempien aikojen pyhien seurakuntakeskuksiin sekä television, radion ja internetin välityksellä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.