Uutistiedote

Mormoniapostoli puhui kaikista puolueista koostuvalle parlamentaariselle ryhmälle Englannin parlamentin ylähuoneessa

Vanhin Jeffrey R. Holland puhui humanitaarisesta avusta ja uskonnon roolista konfliktien ratkaisussa

Uskonnollisten konfliktien lisääntyessä kaikkialla maailmassa vanhin Jeffrey R. Holland, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon apostoli, puhui ulkopolitiikkaa käsittelevälle kaikista puolueista koostuvalle parlamentaariselle ryhmälle (APPG) Englannin parlamentin ylähuoneessa keskiviikkona 10. kesäkuuta 2015 aiheesta, kuinka humanitaarinen apu voi auttaa.

Häntä ennen puhuivat tri Rowsch Shaways, Irakin varapääministeri, tri Ali Nasser Muthanna AMAR International -järjestöstä ja Sharon Eubank, kirkon humanitaaristen palvelujen johtaja.

”Me kaikki kaipaamme päivää, jolloin miekat taotaan auran teriksi ja keihäät vesureiksi, mutta valitettavasti uskontoon liittyvä väkivalta lisääntyy eikä vähene siirtyessämme eteenpäin 2000-luvulla”, vanhin Holland sanoi kokoontuneille, joiden joukossa oli useita parlamentin jäseniä. ”Nämä konfliktit ovat johtaneet uskomattoman laajoihin humanitaarisiin kriiseihin ympäri maailman. Avun tarve on suunnaton.”  

Ulkopolitiikkaa käsittelevä APPG on epävirallinen ryhmä, jossa parlamentin jäsenet sekä uskontokuntien, hyväntekeväisyysjärjestöjen ja yhtiöiden johtajat tutkivat ulkopoliittisia aiheita ja järjestävät tällaisen kokouksen kaltaisia tilaisuuksia herättääkseen laajempaa poliittista keskustelua parlamentin jäsenten keskuudessa. Puhuminen näissä kokouksissa on kunnia, sillä niillä on avainasema Englannin hallituksen toiminnassa.  

 ”Minä kutsuin vanhin Hollandin ylähuoneeseen tänään tapaamaan kaltaisiani – ylähuoneen jäseniä”, kertoi haastateltavana ollut paronitar Emma Nicholson, ulkopolitiikkaa käsittelevän APPG:n puheenjohtaja. ”Haluan hänen ammentavan meille syvästä tiedon ja ymmärryksen varannostaan – sydämestään, mielestään ja viisaudestaan. Kollegani täällä kaikkialla parlamentissa tekevät uutterasti työtä auttaakseen ihmisiä ja etsivät jatkuvasti tietoa ja keinoja, joilla voimme tehdä enemmän.”

Puhuessaan konfliktin aiheuttamasta kärsimyksestä vanhin Holland sanoi: ”Koska huomattavan osan näistä tilanteista aiheuttavat ne, jotka kannattavat jotakin uskonnollista näkemystä (niin murheellisen väärin kuin tuota näkemystä saatetaan käytännössä toteuttaakin), niin tuntuu vain oikealta, että muiden, joilla on yhtä lailla uskonnollinen mutta rakentavampi näkemys, pitäisi auttaa näiden tilanteiden korjaamisessa ja sen oikaisemisessa, mikä on mennyt pieleen. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko näkee pyrkimyksensä humanitaarisen avun antamiseksi tuossa valossa.”

Vanhin Holland esitti pääpiirteittäin, mitä etuja uskonnollisilla ryhmillä on avun antamiseksi näissä tilanteissa, kuten se tarkoitus ja lohtu, jota konfliktin koettelemat saavat uskonnonharjoituksestaan, ja uskonnollisten organisaatioiden kyky luoda luottamusta ja keskustelua ja kohota yli kansallisten rajojen yhdistämään erilaisia kannattajakuntia. Uskonnolliset organisaatiot voivat vaikuttaa merkittävästi suvaitsevuuteen, moniarvoisuuteen ja konfliktinratkaisuun sekä antaa ihmisille voimaa tarjoamalla teologista tukea epäoikeudenmukaisuutta kokeneille, hän selitti.

”Uskonnoilla ja uskonnollisilla järjestöillä on ainutlaatuinen kyky motivoida ihmisiä vetoamalla heidän syvimpiin arvoihinsa ja samaan aikaan edistää ihmisissä anteeksiannon ja sovinnonteon asenteita sekä halukkuutta pyrkiä jälleen kerran ihannetilanteeseen omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Mikäli uskonnon myönteinen vaikutus jää konfiktitilanteesta puuttumaan, siitä jää puuttumaan paljon – sanoisin, että liian paljon”, vanhin Holland sanoi. ”Uskonnollisten vakaumustemme vuoksi – vakaumusten, joiden perustana on käsky rakastaa Jumalaa ja rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme – me rahoitamme humanitaarisia avustusohjelmia.”

”LDS Charities -järjestö on suurenmoinen”, paronitar Nicholson sanoi. ”En osaa edes sanoa, kuinka paljon ihailen tätä valtavaa järjestelmää, joka on saatu aikaan pelkästään hyväntekeväisyyden avulla. Kumpikin järjestö toimii täsmälleen samalla tavoin yhteisen edun hyväksi ja syvästä halusta antaa jokaiselle tilaisuus huolehtia omista asioistaan – ei vain selviytyä hengissä vaan saada tulevaisuus. Siksi olen todella iloinen tästä kumppanuudesta.”

Paronitar Nicholson on AMARin, konfliktitilanteisiin joutuneita Lähi-idän yhteisöjä auttavan kansainvälisen hyväntekeväisyysjärjestön perustaja ja puheenjohtaja. Hän on luonut läheisen suhteen LDS Charitiesin kanssa, joka on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon humanitaarisen avun järjestö.

 ”Työtä on todella paljon, ja kärsimystä, jota yksikään järjestö ei pysty lievittämään yksin, on todella paljon”, sanoi haastateltavana ollut Sharon Eubank. 

Kokous tarjosi kirkon virkailijoille tilaisuuden kertoa näkemyksistään ja tiedosta, jota he ovat saaneet johtaessaan ponnisteluja kärsimyksen lievittämiseksi eri puolilla maailmaa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtohenkilö on puhunut ylähuoneessa pidetyssä tapaamisessa. Kokouksessa paronitar Nicholson kiitti vanhin Hollandia ”mahtavasta puheesta”.

”Nuo parlamentin jäsenet, etenkin ylähuoneessa, ovat kiinnostuneita siitä, mitä teemme”, sanoi vanhin Holland haastattelussa. ”He tekevät monia samanlaisia asioita, ja uskon, että he pitävät meitä nyt merkittävänä kumppanina, merkittävänä osallistujana, ja uskon, että he haluavat rakentaa tuota suhdetta.

Erityinen sanomani oli, että uskonnollisena organisaationa – kirkkona – meillä on erityislaatuinen etu sen vuoksi, että uskomme Jumalan olevan kaikkien ihmisten isä ja miesten ja naisten olevan veljiä ja sisaria keskenään”, vanhin Holland sanoi kokouksen jälkeisessä haastattelussa. ”Ja että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi antaa sekä velvoitteen että voimaa ojentaa auttava kätemme, pitää huolta köyhistä, vaatettaa alastomia, ruokkia nälkäisiä.”

Sivustolla mormonnewsroom.org on lisää tietoa LDS Charities -järjestöstä ja sen ohjelmista.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.