Aihe

Neuvonantaja

Kirkollista organisaatiota Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa hallinnoidaan ensisijaisesti johtokuntien avulla. Kirkon ylimmästä johtoryhmästä, ensimmäisestä presidenttikunnasta, aina paikallisiin seurakuntiin jokaisessa johtokunnassa on johtaja ja kaksi neuvonantajaa. Paikallisenvaarnaseurakunnan maallikkojohtajaa kutsutaan piispaksi. Kahta hänen apunaan olevaa miestä kutsutaan neuvonantajiksi.

Hallinnollisesta tasosta riippumatta neuvonantajien tarkoituksena on auttaa ja tukea johtajaa tai piispaa. Neuvonantaja hoitaa erilaisia hengellisiä ja hallinnollisia velvollisuuksia, jotka johtaja tai piispa antaa, ja neuvonantaja toimii hänen sijaisenaan, kun hän ei ole paikalla. Järjestöstä riippuen nämä neuvonantajat voivat olla kaikenikäisiä miehiä tai naisia. Esimerkiksi neuvonantajat vaarnan johtokunnassa ovat aikuisia miehiä, kun taas neuvonantajat diakonien koorumissa ovat 12–13-vuotiaita poikia. Samalla tavoin neuvonantajat Apuyhdistyksen johtokunnassa ovat aikuisia naisia, kun taas neuvonantajat Nuorten Naisten luokassa ovat 12–18-vuotiaita nuoria tyttöjä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.