Aihe

Nuoret kirkossa

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko tarjoaa kattavan ohjelman nuorille Nuorten Miesten ja Nuorten Naisten järjestöjen avulla. Nuoret, jotka ovat iältään 12–17-vuotiaita, kokoontuvat sunnuntaisin luokkiin saamaan uskonnonopetusta sekä muutamia kertoja kuukaudessa sosiaaliseen toimintaan kuten palveluprojekteihin, urheilemaan, leireilemään ja tanssimaan. Nuoret miehet ja naiset saavat myös järjestöissään johtotehtäviä, joissa he oppivat johtamistaitoja kuten tavoitteiden asettamista, ryhmätoimintojen suunnittelemista ja ongelmien ratkaisemista.

Nuoret Miehet

Kelvolliset pojat asetetaan diakoneiksi Aaronin pappeudessa, kun he ovat 12-vuotiaita. He etenevät opettajan virkaan 14-vuotiaina ja sitten papin virkaan 16-vuotiaina. Yksi johtohenkilöiden ensisijaisista tehtävistä Nuorten Miesten ohjelmassa on valmistaa nuoria miehiä hoitamaan pappeustehtäviä ja kasvattamaan todistusta Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen evankeliumistaan.

Niiden nuorten miesten tehtäviä, joilla on jokin pappeusvirka, ovat mm. sakramentin (ehtoollisen) valmistaminen ja jakaminen kirkon jäsenille sunnuntain jumalanpalveluksissa, jäsenten luona käyminen ja heidän opettamisensa sekä lahjoitusten kerääminen köyhiä varten.

Nuorten Miesten järjestö valmistaa poikia myös tuleviin velvoitteisiin perheessä, henkilökohtaisessa elämässä ja yhteiskunnassa ”Velvollisuus Jumalaa kohtaan” -nimisen suoritusohjelman avulla. Lisäksi kirkko tukee ja rahoittaa partio-ohjelmaa nuorille miehille Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Nuoret Naiset

Nuorten Naisten ohjelman tarkoituksena on auttaa teini-ikäisiä tyttöjä kasvattamaan todistustaan Jeesuksesta Kristuksesta sekä opettaa taitoja, jotka valmistavat heitä heidän tuleviin tehtäviinsä naisina kirkossa ja osallistuvina jäseninä yhteiskunnassa.

Nuorten Naisten johtohenkilöt suunnittelevat viikoittaiset sunnuntailuokat, joissa nuorille naisille opetetaan evankeliumin periaatteita ja sitä, kuinka soveltaa niitä jokapäiväiseen elämään.

Nuoret naiset osallistuvat ”Edistyminen”-nimiseen suoritusohjelmaan asettamalla tavoitteita kahdeksalla arvojen alueella: usko, jumalallinen luonne, henkilökohtainen arvo, tieto, valinnat ja vastuu, hyvät teot, nuhteettomuus ja hyveellisyys. Myös Nuorten Naisten leiriohjelmassa tytöt oppivat arvokkaita taitoja ja saavuttavat kunniakirjoja.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.