Aihe

Nuorten Miesten johtokunta

Nuorten Miesten ylin johtokunta palvelee kirkon ensimmäisen presidenttikunnan johdolla ja valvoo nuorten 12–18-vuotiaiden mormonimiesten toimintaa. Nykyisessä ylimmässä johtokunnassa on johtajana David L. Beck, ensimmäisenä neuvonantajana Larry M. Gibson ja toisena neuvonantajana Adrián Ochoa. He ovat palvelleet huhtikuusta 2009 alkaen.

Nuorten miesten järjestö edistää kunkin nuoren miehen kasvua ja kehitystä opetuksen, toimintojen sekä yhteisten Aaronin pappeuden ja Nuorten Naisten toimintojen avulla. Nuorten Miesten järjestö vahvistaa Aaronin pappeuden työtä seurakunnassa ja antaa tukea vanhemmille ja kodille. Nuorten Miesten johtajat auttavat nuoria miehiä toteuttamaan Aaronin pappeuden päämääriä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.