Uutistiedote

Nuoret naimattomat jäsenet ja kirkon ystävät kokoontuivat kansainväliseen konferenssiin

Yli sata Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon nuorta naimatonta aikuisjäsentä ja ystävää eri puolilta Keski- ja Itä-Eurooppaa kokoontuivat konferenssiin Tšekin tasavaltaan. Nelipäiväinen konferenssi pidettiin 10.–14. heinäkuuta kauniilla maaseudulla lähellä Vysočinaa, ja tapahtumassa keskityttiin siihen, kuinka tulla paremmiksi Jeesuksen Kristuksen seuraajiksi.

 

Osallistujat, joita oli tullut Slovakiasta, Unkarista, Tšekistä, Saksasta, Puolasta, Itävallasta, Sveitsistä, Sloveniasta, Kroatiasta ja Romaniasta, nauttivat neljän päivän ajan kirkon instituuttiluokista, hengellisistä tuokioista, työpajoista sekä urheilusta ja ulkoilmatoiminnoista. Kaiken huippuna oli jokailtaiset tanssit.

Konferenssi keskittyi Jeesuksen Kristuksen seuraamiseen, ja tärkein painopiste oli palvelemisessa. Nuoret naimattomat aikuiset kokosivat yhdessä yli tuhat hygieniapakkausta, jotka sisälsivät saippuaa, hammasharjan, hammastahnaa, hiusharjoja, kampoja ja nenäliinoja. Nämä pakkaukset jaetaan kirkon hyväntekeväisyysjärjestön LDS Charitiesin kautta romaaniväestölle Itä-Slovakiassa yhteisöihin, joissa on puute juoksevasta vedestä ja viemäröinnistä.

Kirkon nuoret aikuiset kävivät myös läheisessä vanhainkodissa, jossa he maalasivat aitoja ja huvimajan sekä kitkivät vanhainkodin yhteydessä olevan yleisen puutarhan.

Agnieszka Ilnicka, 25, Varsovasta Puolasta kertoi: ”Palveluprojekti oli hieno. Sen aihe on hyödyllinen. Voimme opettaa muita olemaan omavaraisia, vaikka he eivät olekaan kirkkomme jäseniä. Me kaikki voimme olla välineitä Herran käsissä, vaikka emme puhukaan samaa kieltä.”

”Palveluprojektista tulee mieluisin muistoni. Se oli vaikuttavaa. Tuntui kuin olisin ollut keskellä mehiläispesää. Nuoremme olivat kuin mehiläisiä. He olivat kaikkialla! Se oli erittäin hyvin järjestetty”, huomautti Jiří Ambrož, yksi konferenssin järjestäjistä. Hän sanoi: ”Komiteamme keskusteli konferenssin tarkoituksesta. Olimme yhtä mieltä siitä, että tavoitteemme oli auttaa nuoria naimattomia aikuisia tulemaan lähemmäksi Kristusta. Halusimme luoda olosuhteet, joissa osallistujat voivat saada henkilökohtaista ilmoitusta ja päästä lähemmäksi Vapahtajaa. Mutta halusimme myös suoda heille tilaisuuden oppia tuntemaan muita ihmisiä ja pitää älykkäästi hauskaa!”

Nuoret naimattomat aikuiset osallistuivat myös koulutustyöpajoihin, joiden aiheina oli, kuinka käyttää paremmin sosiaalista mediaa evankeliumista kertomiseen, BYU:n Pathway Connect -ohjelma sekä uusi kirkon tarjoama omavaraisuusohjelma.

Tamas Furko, 21, Budapestistä Unkarista, huomautti: ”Rakastan konferenssin monikulttuurista puolta. Minusta on ihanaa olla eri maista tulleiden omanikäisteni ihmisten seurassa. Voimme oppia paljon toisilta, ja se tekee minut onnelliseksi. Pidin eniten hygieniapakkausten kokoamisesta. Se muistutti minua kuvasta, jossa Kristus polvistuu naisen viereen. Saatoin kuvitella itseni polvistuvan, olevan Kristuksen kaltainen siinä tilanteessa. Olen kiitollinen siitä, että voin auttaa ihmisiä, jotka ovat vähäosaisempia. Tällaiset toiminnat ovat todella merkityksellisiä ja vievät meitä lähemmäksi Vapahtajaa ja Jumalaa.”

Vanhin Wolfgang Pilz, vyöhykeseitsenkymmen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon Euroopan vyöhykkeellä, oli pääpuhujana, ja hän osallistui nuorten naimattomien aikuisten kanssa koko konferenssiin. Hän sanoi: ”Minua liikuttaa nähdä niin monista maista tulleen ryhmän ykseys. He puhuvat eri kieliä ja silti yllätyin siitä, kuinka hyvin he tulivat toimeen ja löysivät yhden yhteisen kielen tähän konferenssiin.

Monet ovat palvelleet lähetyssaarnaajina ja suuri joukko valmistautuu palvelemaan, vieläpä ilman pitkää jäsenyyttä kirkossa tai perheen tukea. Hyvin monet ovat huomattavia suoriutujia omissa yhteisöissään, ja heillä on syvä halu pysyä lähellä Vapahtajaa ja elää käskyjen mukaan.

Tämä on kirkon johdon tulevaisuus, ja se on hyvissä käsissä! Näen tulevia piispoja, Apuyhdistyksen johtajia, vaarnanjohtajia. He ovat paras esimerkki vertauksesta, jonka Jeesus opetti (luvussa Matt. 20) myöhään päivällä palkatuista työntekijöistä viinitarhaan. Heidät kutsutaan myöhään päivällä, mutta he ovat aivan erinomaisia!”

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.