Uutistiedote

Olkaa ystävällisiä ja huolehtivia, johtajat neuvoivat maailmanlaajuisessa konferenssissa

Konferenssissa ilmoitettiin myös johtajamuutoksista ja viidestä uudesta temppelistä

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 187. vuosittaisessa yleiskonferenssissa uskollisia kannustettiin seuraamaan Jeesusta Kristusta olemalla ystävällisiä muille. Ensimmäinen presidenttikunta ilmoitti johtajamuutoksista sekä viidestä uudesta temppelistä.

Kuusi konferenssikokousta pidettiin 25. maaliskuuta sekä 1. ja 2. huhtikuuta 2017, ja ne lähetettiin 21 000-paikkaisesta konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä tavoittamaan arviolta miljooniin kohoava maailmanlaajuinen kuulijakunta. Konferenssikokoukset tulkattiin yli 80 kielelle.

 

Thomas S. Monson, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti, kehotti konferenssiin osallistujia noudattamaan Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä olemalla ystävällisiä, rakastavia ja hyväntahtoisia. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, sanoi, että Jeesuksen Kristuksen rakkaus auttaa Hänen seuraajiaan tulemaan hieman ystävällisemmiksi, anteeksiantavammiksi ja huolehtivammiksi sekä omistautumaan enemmän Hänen työlleen.

Vanhin Dale G. Renlund kahdentoista apostolin koorumista kertoi kuulijoille, että heidän täytyy varoa ahdasmielisyyttä niitä kohtaan, joilla on erilaisia mielipiteitä. Vanhin Jeffrey R. Holland samasta koorumista ilmaisi huolensa järkyttävästä taloudellisesta eriarvoisuudesta maailmassa. Hän sanoi uskollisena olemisen edellyttävän sitä, että pidämme kunniallisesti huolen köyhistä. Tehtävästään vapautuva Apuyhdistyksen ylijohtaja Linda K. Burton kiitti kuulijoitaan avusta, jota he ovat antaneet niille, jotka ovat paenneet kodeistaan etsien apua maan sisäisten levottomuuksien ja muiden vaikeuksien vuoksi.

Vanhin Gary B. Sabin, joka kuuluu seitsemänkymmenen koorumiin ja on toinen neuvonantaja Euroopan vyöhykkeen johtokunnassa, kannusti konferenssiin osallistuvia nostamaan hervonneita käsiä. Alkeisyhdistyksen ylijohtaja Joy D. Jones vakuutti, että vanhempien tulee auttaa lapsiaan tietämään epäilyksettä, että nämä ovat rakastavan taivaallisen Isän poikia ja tyttäriä.

Lauantain iltapäiväkokouksessa ilmoitettuja johtajamuutoksia olivat kuuden johtavana auktoriteettina palvelevan seitsenkymmenen kutsuminen. He ovat Taylor G. Godoy, Joni L. Koch, Adilson de Paula Parrella, John C. Pingree jr., Brian K. Taylor ja Taniela B. Wakolo. Lisäksi tehtäviin kutsuttiin 36 vyöhykeseitsenkymmentä. Heidän joukossaan on kaksi Euroopan vyöhykkeeltä – Karl D. Hirst ja K. Roy Tunnicliffe, kumpikin Englannista. Johtavina auktoriteetteina palvelevat seitsenkymmenet palvelevat seitsemänkymmenen koorumien johtokunnassa, vyöhykkeiden johtokunnissa sekä muissa kirkon keskustoimiston hallinnollisissa tehtävissä, kun taas vyöhykeseitsenkymmenten valtuus rajoittuu yleensä sille vyöhykkeelle, jolla he palvelevat.

Jean B. Bingham, Sharon Eubank ja Reyna I. Aburto johtavat kirkon Apuyhdistystä, joka on yksi suurimmista naisjärjestöistä maailmassa. Sisar Bonnie H. Cordon, joka oli toinen neuvonantaja Alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa, hyväksyttiin lauantaina uudeksi ensimmäiseksi neuvonantajaksi. Sisar Cristina B. Franco on uusi toinen neuvonantaja.

Sunnuntain aamukokouksen avajaispuheessa presidentti Monson ilmoitti suunnitelmista rakentaa viisi uutta temppeliä, jotka sijaitsevat aikanaan Brasíliassa Brasiliassa, Manilan suurkaupunkialueella Filippiineillä, Nairobissa Keniassa, Pocatellossa Idahossa Yhdysvalloissa ja Saratoga Springsissä Utahissa Yhdysvalloissa.

Konferenssissa esitetyn vuosittaisen tilastoraportin mukaan kirkon maailmanlaajuinen jäsenmäärä 31. joulukuuta 2016 oli 15 882 417.

Kaksi kertaa vuodessa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet ja ystävät kokoontuvat kirkon yleiskonferenssiin kuulemaan innoituksen ja opastuksen sanomia kirkon johtavilta auktoriteeteilta ja johtavilta virkailijoilta.


 

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.