Uutistiedote

Pääsiäissunnuntaina ja joulua lähellä olevana sunnuntaina on vain sakramenttikokous

Kaikkina tulevina pääsiäissunnuntaina ja joulua lähellä olevina sunnuntaina Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet osallistuvat yhteen ainoaan kirkon jumalanpalvelukseen.

Kirkon jäsenten lepopäivän tavalliseen jumalanpalvelukseen sisältyy osallistuminen tunnin kestävään sakramenttikokoukseen ja toisella tunnilla joko pyhäkouluun tai luokkiin eri koorumien tai ikäryhmien mukaan.

Tammikuun 26. päivänä päivätyssä kirjeessä, joka on osoitettu johtaville virkailijoille ja paikallisille johtohenkilöille, ensimmäinen presidenttikunta totesi: ”Joka vuosi kirkon kokousten tulee rajoittua ainoastaan sakramenttikokoukseen pääsiäissunnuntaina sekä joulua edeltävänä tai sen jälkeisenä sunnuntaina. Ellei joulu ole sunnuntaina, vaarnojen ja piirien johtokunnat päättävät, pidetäänkö tämä sakramenttikokous ennen joulua vai sen jälkeen.”

Kirjeessä sanotaan myös, että vaarnanjohtajat ja piirinjohtajat voivat neuvotella piispojen ja seurakunnanjohtajien kanssa, jotta näiden juhlapyhien kokousaikoja mukautetaan vastaamaan parhaiten kirkon jäsenten paikallisia tarpeita.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet kirkon presidentti Russell M. Nelson, presidentti Dallin H. Oaks, ensimmäinen neuvonantaja, ja presidentti Henry B. Eyring, toinen neuvonantaja.

Kaikki Jeesuksen Kristuksen kirkon sunnuntaikokoukset ovat avoinna yleisölle, ja kaikki ovat tervetulleita osallistumaan.

Etsi lähin kokouspaikka

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.