Aihe

Piispa

Piispa on paikallisen seurakunnan (vaarnaseurakunnan) johtaja, jolla on pastorin, papin tai rabbin työhön verrattavia velvollisuuksia. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa piispan tehtävästä ei makseta palkkaa.

Jokaisen piispan apuna on kaksi neuvonantajaa. Yhdessä piispakunta valvoo seurakuntansa jäsenten hengellisiä ja sosiaalisia tarpeita. Piispa auttaa kutakin seurakuntansa jäsentä heidän pyrkimyksissään seurata Jeesusta Kristusta. Hengellisten asioiden lisäksi piispa auttaa jäseniä, joilla on taloudellisia tai muita vaikeuksia, tulemaan omavaraisiksi antamalla huoltotyöapua. Piispa valvoo myös käytännön asioita kuten aikakirjoja, raportteja, talousasioita sekä seurakuntakeskusta, jossa jäsenet kokoontuvat.

Piispat palvelevat yleensä noin viisi vuotta. Piispat raportoivat vaarnanjohtajille, ja näillä paikallisilla johtajilla on merkittävässä määrin valtuuksia tehdä itsenäisesti seurakuntiensa ja vaarnojensa jäseniä koskevia päätöksiä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.