Aihe

Poliittinen puolueettomuus - Boston Globe

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko otti kantaa The Boston Globe -lehdessä 19. ja 22. lokakuuta 2006 olleisiin artikkeleihin, joissa esitetään, että kirkko instituutiona tukee erästä poliittista kampanjaa.

Kirkko antoi vastaukseksi seuraavan lausunnon:

”Mediassa ilmestyneiden artikkeleiden valossa vahvistamme uudelleen kirkon omaksuman puolueettoman kannan ja vakuutamme, että pitkäaikaisena menettelytapanamme on ollut, ettei yhdelläkään jäsenellä, jolla on virallinen asema jossakin kirkon organisaatiossa, ole valtuutta esittää kirkon nimissä kirkon kantaa politiikkaan liittyvissä aiheissa.”

Lue lisää kirkosta ja sen poliittisesta puolueettomuudesta.

Lisävastaus The Boston Globe -lehden virheelliseen tietoon:

Romney Pal Takes Blame for Dust-up” [Romneyn ystävä ottaa niskoilleen syyn kiistasta], The Salt Lake Tribune

”Article Called Inaccurate; Church Asserts Neutrality” [Artikkelin katsotaan olevan virheellinen; kirkko vahvistaa puolueettomuutensa], Deseret News

”LDS Church Responds to Boston Globe, Romney” [MAP-kirkko vastaa Boston Globe -lehdelle Romneyn tapauksesta], Hotline

”The Boston Globe and A ’Nationwide Network of Mormon Supporters’” [The Boston Globe -lehti ja ’Mormonikannattajien maanlaajuinen verkosto’], Article VI Blog

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.