Uutistiedote

Presidentti Nelson kutsuu kertomaan evankeliumin palautuksesta – Vuonna 2020 on kulunut 200 vuotta ensimmäisestä näystä

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti Russell M. Nelson kutsuu myöhempien aikojen pyhiä kertomaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumista muille vuonna 2020. Tänä vuonna ensimmäisestä näystä on kulunut 200 vuotta.

Profeetta julkaisi seuraavan sanoman Facebook-, Twitter- ja Instagram-tileillään uudenvuodenpäivänä.

When I spoke during last October’s general conference, I designated 2020 as a bicentennial period commemorating 200 years since God the Father and His Beloved Son, Jesus Christ, appeared to Joseph Smith in a vision. That singular event in human history initiated the Restoration of the Lord’s gospel—an unfolding Restoration that continues today. . God loves all of His children and has a vision for each of us. Just as He listened to Joseph’s prayer in 1820, He listens to you and yearns to speak with you through the Spirit. We invite you to be a major part of sharing the message of the ongoing restoration of the Savior’s gospel. We will share more about this soon, but you can start today by acting on the invitations I extended to you at last general conference to immerse yourself in the glorious light of the Restoration. . You may wish to begin your preparation by reading afresh Joseph Smith’s account of the First Vision as recorded in the Pearl of Great Price. Or ponder important questions such as, “How would my life be different if my knowledge gained from the Book of Mormon were suddenly taken away?” or “How have the events that followed the First Vision made a difference for me and my loved ones?” . Select your own questions. Design your own plan. Act on any of these invitations to prepare yourself for sharing the important messages of the ongoing Restoration. It is your personal preparation that will help April’s general conference become for you not only memorable but also unforgettable. The time to act is now. This is a hinge point in the history of the Church, and your part is vital.

A post shared by Russell M. Nelson (@russellmnelson) on

”Kun puhuin viime lokakuun yleiskonferenssissa, nimesin vuoden 2020 juhlavuodeksi, jolloin juhlistamme niitä 200:aa vuotta, jotka ovat kuluneet siitä, kun Isä Jumala ja Hänen rakas Poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät Joseph Smithille näyssä”, presidentti Nelson sanoi blogikirjoituksessaan. ”Tämä on ratkaiseva kohta kirkon historiassa, ja sinun osuutesi on elintärkeä.”
 

KIRJOITUKSEN TEKSTI

Vie viestiä Vapahtajan evankeliumin palautuksesta

Vuoden 2020 kutsuni sinulle

Presidentti Russell M. Nelson

Kun puhuin viime lokakuun yleiskonferenssissa, nimesin vuoden 2020 juhlavuodeksi, jolloin juhlistamme niitä 200:aa vuotta, jotka ovat kuluneet siitä, kun Isä Jumala ja Hänen rakas Poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät Joseph Smithille näyssä. Tuo ainutlaatuinen tapahtuma ihmiskunnan historiassa aloitti Herran evankeliumin palautuksen – edelleen tänä päivänä jatkuvan palautuksen. Kuinka siunattuja me olemmekaan eläessämme tuon näyn valossa. Tuo näky toi uutta ymmärrystä siitä, millaisia ovat Isämme Jumala ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus.

Jumala rakastaa kaikkia lapsiaan, ja hänellä on visio meitä jokaista varten. Aivan kuten Hän kuunteli Josephin rukousta vuonna 1820, Hän kuuntelee sinua ja haluaa puhua kanssasi Hengen välityksellä. Taivaallinen Isä haluaa sinut. Me haluamme sinut. Tästä tulee tärkeä vuosi. Me kutsumme sinut olemaan tärkeä osa sitä, kuinka viestiä Vapahtajan evankeliumin jatkuvasta palautuksesta viedään eteenpäin. Kerromme tästä lisää pian, mutta voit aloittaa tänään toimimalla niiden kutsujen mukaan, jotka esitin sinulle viime yleiskonferenssissa, jotta voit kietoutua palautuksen loistavaan valoon.

Me kutsumme sinut olemaan tärkeä osa sitä, kuinka viestiä Vapahtajan evankeliumin jatkuvasta palautuksesta viedään eteenpäin. Miltä se näyttää? Voisit aloittaa valmistautumisesi lukemalla uudelleen Joseph Smithin kertomuksen ensimmäisestä näystä, kuten siitä kerrotaan Kallisarvoisessa helmessä. Tai pohtia tärkeitä kysymyksiä kuten: ”Kuinka elämäni olisi erilaista, jos Mormonin kirjasta saamani tieto otettaisiin yhtäkkiä pois?” tai ”Kuinka ensimmäisen näyn jälkeiset tapahtumat ovat vaikuttaneet minuun ja rakkaisiini?”

Valitse omia kysymyksiäsi. Laadi oma suunnitelmasi. Toimi minkä tahansa näiden kutsujen mukaan valmistautuaksesi kertomaan jatkuvan palautuksen tärkeistä sanomista. Kun etsit Jeesusta Kristusta näissä pyrkimyksissä, Jumala valmistaa sinua saamaan lisää valoa. Juuri henkilökohtaisen valmistautumisesi avulla huhtikuun yleiskonferenssista tulee sinulle paitsi mieleenpainuva myös unohtumaton. Aika toimia on nyt. Tämä on ratkaiseva kohta kirkon historiassa ja sinun osuutesi on elintärkeä.

Todistan, että Jeesus Kristus elää. Hän johtaa tätä kirkkoa tänä aikana. Jumala luottaa siihen, että me, me kaikki, teemme tärkeän osan Hänen evankeliuminsa palautuksessa.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.