Uutistiedote

Presidentti Oaks kertoo opiskelijoille Roomassa, miksi uskonnonvapaudella on merkitystä

Hän sanoo, että uskovien ihmisten täytyy liittyä yhteen ja "auttaa, toimia turvapaikkana ja julistaa uskonnonvapautta kaikkialla maailmassa".

Puhuessaan tiistaina Sapienzan yliopistossa Roomassa presidentti Dallin H. Oaks Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäisestä presidenttikunnasta sanoi, että uskonnonvapaus on korvaamaton maailmanlaajuinen etu, joka on suojelemisen arvoinen.

President Oaks Rome 01
President Oaks Rome 01
Presidentti DallinH. Oaks puhuu Sapienzan yliopistossa Roomassa tiistaina 14.joulukuuta 2021.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Selittäen, että Jeesuksen Kristuksen kirkko on palautettu usko (ei protestanttinen eikä katolinen), ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa sanoi, että ”kristillisen opin täyteyden palauttaminen opettaa meille, että Jumala loi lapsensa ja pani heidät maan päälle, jotta he kasvaisivat hengellisesti tekemällä oikeita valintoja hyvän ja pahan välillä Hänen käskyjensä mukaisesti. Valinnanvapaus on siis olennainen osa Jumalan suunnitelmaa.”

Viitaten Brigham Youngin yliopiston professorin, Cole Durhamin, ja kahden apostolitoverinsa työhön presidentti Oaks kertoi monista uskonnonvapauden tärkeimmistä hyödyistä.

Presidentti Oaks sanoi, että uskonnonvapauden suojeleminen ”korreloi paitsi muiden tärkeiden oikeuksien suojelemisen kanssa myös muiden yhteiskunnallisten etujen kanssa, joita ovat esimerkiksi taloudellinen vapaus, korkeampi bruttokansantuote asukasta kohti, parempi tulotaso naisilla, sukupuolten tasa-arvo, korkeampi luku- ja kirjoitustaito, parempi terveydenhoito ja koulutus sekä demokratian vahvistaminen”.

President Oaks Rome 02
President Oaks Rome 02
Valtiotieteen ja journalismin professori Paolo Naso ja presidentti DallinH. Oaks ensimmäisestä presidenttikunnasta kättelevät Sapienzan yliopistossa Roomassa 14.joulukuuta 2021.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Presidentti Oaks sanoi, että muita etuja, joita uskonnonvapaus tuottaa, ovat moniarvoisuus, rauha sekä asianmukainen kirkon ja valtion erottaminen toisistaan. Lainaten lokakuussa 2021 pidettyä vanhin D. Todd Christoffersonin puhetta presidentti Oaks sanoi: ”Uskonnonvapauden historia osoittaa, että kunnioitus synnyttää kunnioitusta. Valtioissa, jotka suojelevat uskonnonvapautta, on vähemmän yhteiskunnallisia ristiriitoja ja korkeampi sosiaalisen yhteenkuuluvuuden taso.”

Presidentti Oaks puhui pitkään toisestakin hyödystä: hyväntekeväisyystyöstä, jota uskovat ihmiset tekevät. Lukien vanhin Quentin L. Cookin puheesta Notre Damen yliopistossa kesäkuussa 2021 hän sanoi, että ”uskonnollinen vastuullisuus hyödyttää maallista yhteiskuntaa”, koska on olemassa ”paljon hyviä tekoja, joita uskonto innoittaa uskonnollisia ihmisiä tekemään muiden hyväksi”. Presidentti Oaks kertoi useita esimerkkejä myöhempien aikojen pyhien joukosta vuonna 2021:

  • Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet kautta maailman ovat antaneet noin 6 miljoonaa tuntia palvelua kirkon järjestämissä huoltotyö- ja humanitaarisissa hankkeissa (sen lisäksi, mitä jäsenet ovat tehneet omin voimin).
  • JustServe-verkkosivusto auttaa yli 655 000 vapaaehtoista yhdistymään ja täyttämään yhteisönsä tarpeita.
  • Kirkko tekee yhteistyötä katolisen kirkon ja muiden kanssa Italiassa auttaakseen pakolaisia saamaan ruokaa, suojaa, terveydenhoitoa ja koulutusta.
  • Myöhempien aikojen pyhät tekevät yhteistyötä Välimeren maiden muslimi-, juutalais- ja kristillisten järjestöjen kanssa vastatakseen ristiriitoihin, nälkään, sairauksiin ja syrjäytymiseen.
  • Kirkko tekee yhteistyötä Intian hallituksen kanssa tarjotakseen enemmän mahdollisuuksia näönhuoltopalveluihin, äitien ja vastasyntyneiden hoitoon ja koulutukseen. Kirkko on myös lahjoittanut 4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria happirikastimiin, hengityskoneisiin ja muihin lääketieteellisiin laitteisiin.
  • Kirkko osallistuu yli 575 muuhun koronavirukseen liittyvään hankkeeseen 74 maassa.

Samoin kuin presidentti Oaks esitti sanomassaan Virginian yliopistossa marraskuussa, hän sanoi, että se kristillinen arvo, että elämme rauhassa muiden kanssa – mitä kirkko kutsuu ”oikeudenmukaisuudeksi kaikkia kohtaan” – on välttämätön, jotta uskonnonvapaus kukoistaisi.

President Oaks Rome 03
President Oaks Rome 03
Alessandro Saggioro, historian ja uskonnon professori Sapienzan yliopistossa Roomassa, puhuu oppilaille ja opettajakunnalle 14.joulukuuta 2021.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

”Se tosiasia, että elämme kansalaisina moniarvoisessa yhteiskunnassa, tarkoittaa sitä, että meidän täytyy hyväksyä joitakin lakeja, joista emme pidä, ja oppia elämään rauhassa sellaisten ihmisten kanssa, joiden arvot eroavat omistamme”, hän sanoi. ”Meidän ei pidä odottaa tai tavoitella täydellistä valta-asemaa omalle kannallemme, vaan keskinäisen kunnioituksen osoittamisessa tulee tavoitella oikeudenmukaisuutta kaikkia kohtaan. Se edellyttää tietenkin sitä, että pyrimme ymmärtämään muiden kokemuksia ja huolenaiheita.”

Presidentti Oaks sanoi, että vaikka oikeudenmukaisuus kaikkia kohtaan -lakialoite viruu tällä hetkellä Yhdysvaltain kongressissa, ”asianomaisten arvojen tärkeys tekee sovinnonteon puolesta tehdyistä ponnisteluista arvokkaita”. Se, kuinka luomme ”toimivat suhteet viranomaisten ja niiden välille, jotka tavoittelevat uskonnon- tai uskonvapautta”, on ”aihe, jossa meillä on paljon opittavaa toisiltamme”, hän sanoi.

Presidentti Oaks lainasi tietoja, joissa sanotaan, että nykyään harvat arvostavat järjestäytynyttä uskontoa ja uskonnonvapautta. Miksi näin on? Ehkäpä siksi, hän sanoi, että me olemme menettäneet Kristuksen opetuksen punaisen langan: rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä.

”Jumalallisten käskyjen edellyttämällä rakkaudella ja keskinäisellä kunnioituksella meidän pitää löytää tapoja oppia toisiltamme ja vahvistaa yhteisiä näkemyksiä, jotka pitävät meidät yhdessä vakaassa, moniarvoisessa yhteiskunnassa”, hän sanoi. ”Se on keino estää tärkeisiin arvoihin liittyviä syviä eroavuuksia murtamasta yhteiskunnallista ykseyttämme.”

Presidentti Oaks sanoi, että tie eteenpäin on uskontojen välinen solidaarisuus. Vanhin Cookia lainaten hän sanoi, että katolisten, evankelisten, juutalaisten, muslimien, myöhempien aikojen pyhien ja muiden uskontojen edustajien ”täytyy olla osa uskontojen yhteistä liittoutumaa, joka auttaa, toimii turvapaikkana ja julistaa uskonnonvapautta kaikkialla maailmassa”.

Presidentti Oaks päätti sanomansa: ”Henkilönä, joka on kutsuttu todistamaan Jeesuksesta Kristuksesta ja edistämään Hänen opettamaansa rauhaa ja rakkautta, minä todistan näiden ajatusten voimasta ja rukoilen Jumalan siunauksia kaikille, jotka pyrkivät edistämään niitä.”

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.