Uutistiedote

Profeetta esittelee uuden julistuksen maailmalle: ”Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palautus”

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 190. vuosikonferenssin sunnuntain aamukokouksessa presidentti Russell M. Nelson esitteli Joseph Smithin ensimmäisen näyn kaksisataavuotisjuhlan kunniaksi laaditun julistuksen.

      

Tässä asiakirjassa, nimeltään ”Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden palautus”, esitetään pääpiirteittäin myöhempien aikojen pyhien keskeiset uskonkäsitykset. Näitä ovat Jeesuksen Kristuksen ylin pelastusta koskeva valta, Joseph Smithin saamien ilmoitusten ja Mormonin kirjan jumalallisuus, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ainutlaatuinen tehtävä sekä Joseph Smithin ensimmäisestä näystä ja Jumalan näkemisestä vuonna 1820 alkaneen palautuksen jatkuva luonne. Julistus kutsuu ihmisiä kaikkialla tietämään itse, että Jumala puhuu ja että tämä totuuden palautus tapahtuu, jotta se voi auttaa heitä valmistautumaan Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen.

Tämä on kuudes kirkon antama julistus. Muut julistukset on annettu vuosina 1841 (ainoastaan pyhille), 1845, 1865, 1980 ja 1995. Vuoden 1980 julistus muistuttaa läheisimmin presidentti Nelsonin sunnuntaina esittelemää julistusta. Lue koko julistus 12 kielellä. Julistus julkaistaan pian useammilla kielillä.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.