Uutistiedote

Kirkon uusi tunnuskuva tähdentää Vapahtajan keskeisyyttä

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolla on uusi tunnuskuva merkkinä uskosta. Kirkon profeetta ja presidentti Russell M. Nelson ilmoitti siitä ja selitti sen merkitystä huhtikuun 2020 yleiskonferenssin lauantain iltakokouksessa.

Presidentti Nelson sanoi, että tämä uusi tunnuskuva on jatkoa hankkeelle, jonka aloittamiseen hän tunsi innoitusta elokuussa 2018 ja joka keskittyy kirkon jumalallisesti ilmoitettuun nimeen. Hän sanoi, että siitä lähtien kirkon johtohenkilöt, osastot, niihin liittyvät tahot, pääverkkosivusto, jäsenet ja monet muut ovat käyttäneet kirkon oikeaa nimeä.

”Olemme ryhtyneet näihin merkittäviin ponnistuksiin, koska kun poistamme Herran nimen Hänen kirkostaan, me poistamme tahattomasti Hänet paikaltaan jumalanpalveluksemme ja elämämme keskipisteenä”, sanoi presidentti Nelson, joka on tähdentänyt voimakkaasti kirkon oikeaa nimeä palvelutyönsä aikana ainakin vuodesta 1990 lähtien. ”Kun kasteessa otamme Vapahtajan nimen päällemme, me sitoudumme todistamaan sanoillamme, ajatuksillamme ja teoillamme, että Jeesus on Kristus.”

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  

Tämä uusi tunnuskuva tähdentää Jeesuksen Kristuksen nimeä ja Hänen keskeistä rooliaan kaikessa, mitä kirkko tekee. Kirkon nimi on kulmakiveä kuvaavan suorakulmion sisällä. Tämä ajatus juontaa juurensa Raamatun ajoilta. Hyödyntäen rakennukseen liittyvää vertauskuvaa kirjeessä ensimmäisen vuosisadan pyhille Efesoksessa apostoli Paavali kirjoitti, että kirkko on rakennettu apostolien ja profeettojen perustukselle – kulmakivenä itse Jeesus Kristus. Tunnuskuvan keskuksena on kuva Thorvaldsenin Kristus-marmoripatsaasta. Jeesus seisoo holvikaaren alla muistutuksena siitä, että Hän nousi ylös haudasta kolme päivää kuolemansa jälkeen.

”[Tunnuskuva] kuvaa ylösnoussutta, elävää Herraa, joka haluaa vastaanottaa kaikki, jotka tulevat Hänen luokseen”, presidentti Nelson sanoi. ”Tämän tunnuskuvan pitäisi tuntua monista tutulta, koska olemme pitkään yhdistäneet palautetun evankeliumin elävään, ylösnousseeseen Kristukseen.”

Tätä uutta tunnuskuvaa käytetään kirkon aineistoissa ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin johdolla. Yksityiskohtaisia käyttöohjeita ollaan laatimassa, myös uuden tunnuskuvan mahdollisesta käytöstä kaikkialla maailmassa.

”Tunnuskuvaa tullaan nyt käyttämään kuvallisena tunnuksena kirkon virallisissa julkaisuissa, uutisissa ja tapahtumissa”, profeetta jatkoi. ”Se muistuttaa kaikkia siitä, että tämä on Vapahtajan kirkko ja että kaikki, mitä me Hänen kirkkonsa jäsenet teemme, keskittyy Jeesukseen Kristukseen ja Hänen evankeliumiinsa.”

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on maailmanlaajuinen uskontokunta, johon kuuluu yli 16 miljoonaa jäsentä eri puolilla maailmaa. Tätä uutta tunnuskuvaa ollaan laatimassa 110 kielellä – vaativa tehtävä, jonka valmistuminen tulee kestämään useita kuukausia. Kuten ensimmäinen presidenttikunta kehotti vuonna 2019 kirkon tehdessä muutoksia kuvastamaan paremmin uskontokunnan täydellisen nimen oikeaa käyttöä, niin kirkon jäsenten kaikkialla maailmassa tulee olla kärsivällisiä ja kohteliaita, kun näitä tunnuskuvaan liittyviä hiomisia tehdään heidän kielellään.

Tyyliopashuomautus:Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta kerrottaessa on asianmukaista käyttää kirkon koko nimeä, kun se mainitaan ensimmäisen kerran. Lisätietoja kirkon nimen käyttämisestä löytyy verkossa olevasta Tyyliopas.